RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 закон пенсійне страхування 


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

      Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст.237 )

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N 680/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.49

  N  25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147

  N  64-XIV (  64-14 ) від 24.07.98, ВВР, 1998, N 42, ст.257

  N 208-XIV ( 208-14 ) від 22.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.303 -

  дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом N 2120-III

  ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

  N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39

  N 539-XIV ( 539-14 ) від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211

  N 967-XIV ( 967-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.349 -

  діє до 01.01.2001;

  дію продовжено до 01.01.2002 згідно із  Законом

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10;

  дію продовжено до 01.01.2003 згідно із Законом

  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

  N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.465

  N 1461-III ( 1461-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.104

  N 2452-III ( 2452-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.153

  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

  N  373-IV  (  373-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N  7, ст.65

  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

  N  849-IV  (  849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267

  N  980-IV  (  980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N  2,    ст.6

  N 1215-IV  ( 1215-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.104

  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

  N 1878-IV  ( 1878-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 49, ст.528

  N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

  N 2287-IV  ( 2287-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N   6, ст.137

  N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                           ст.267

  N 2613-IV  ( 2613-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.339

  N 2771-IV  ( 2771-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.441

  N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11,

                                                            ст.96

  N 3508-IV  ( 3508-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.282

  N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

  N 2464-VI  ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11

  N 2921-VI  ( 2921-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.301

  N 4911-VI  ( 4911-17 ) від 07.06.2012 }

 

 

    ( Дію  Закону  зупинено  для  сільськогосподарських

      товаровиробників  -   учасників  експерименту  по

      запровадженню    єдиного   податку   на території

      Глобинського     району   Полтавської    області,

      Старобешівського   району   Донецької  області та

      Ужгородського    району   Закарпатської   області

      згідно із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 - Закон

      діє по 31 грудня 2000 року)

 

    ( Дію   Закону  зупинено  для сільськогосподарських

      товаровиробників  -   платників       фіксованого

      сільськогосподарського   податку,  за    винятком

      пункту 4 статті 1, пункту  3  статті  2,  частини

      першої статті 3,  пункту  4  статті 4,  статті  5

      у   частині,   що    стосується  платників збору,

      визначених у пункті 4 статті 1 Закону   N 320-XIV

      ( 320-14 ) згідно із Законом N 320-XIV ( 320-14 )

      від 17.12.98 )

 

    ( Дію положень, зупинених  Законом N 320-XIV ( 320-14 )

      від 17.12.98, відновлено згідно із Законами N 2285-IV

      ( 2285-15 ) від  23.12.2004,   N 2287-IV  ( 2287-15 )

      від 23.12.2004 )

 

 

     Цей Закон визначає порядок справляння та  використання  збору

на обов'язкове державне пенсійне страхування.

 

     Стаття 1.  Платниками  збору на обов'язкове державне пенсійне

страхування є:

     1) суб'єкти  підприємницької  діяльності  незалежно  від форм

власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та

організації,  об'єднання громадян та інші юридичні особи,  а також

фізичні  особи  -   суб'єкти   підприємницької   діяльності,   які

використовують працю найманих працівників;

     2) філії,  відділення   та   інші   відокремлені   підрозділи

платників податку,  зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають

статусу юридичної  особи,  розташовані  на  території  іншої,  ніж

платник збору, територіальної громади;

 

 

     {  Пункт  3  статті  1  втратив  чинність  на підставі Закону

N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

 

 

     {  Пункт  4  статті  1  втратив  чинність  на підставі Закону

N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

 

 

     {  Пункт  5  частини  першої  статті  1 виключено на підставі

Закону N 2921-VI ( 2921-17 ) від 13.01.2011 }

 

 

     6) суб'єкти  підприємницької   діяльності,   які   здійснюють

торгівлю  ювелірними виробами із золота (крім обручок),  платини і

дорогоцінного каміння; { Статтю 1 доповнено пунктом  6  згідно  із

Законом  N  208-XIV  (  208-14  ) від 22.10.98 - дію продовжено до

01.01.2002   згідно   із  Законом  N  2120-III  (  2120-14  )  від

07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом

N  2905-III  ( 2905-14 ) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня

2004  року  згідно  із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002,

дію  продовжено  до  1 січня 2005 року згідно із Законом N 1344-IV

(  1344-15  )  від 27.11.2003, дію продовжено до 1 січня 2006 року

згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV

(  2505-15  )  від 25.03.2005, дію продовжено до 1 січня 2007 року

згідно  із  Законом  N  3235-IV  (  3235-15  ) від 20.12.2005, дію

продовжено  до  1  січня  2008  року  згідно  із  Законом  N 489-V

( 489-16 ) від 19.12.2006 }

     7)  підприємства, установи та організації незалежно від форми

власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові

автомобілі,  що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в

підрозділах   Державної   автомобільної   інспекції   Міністерства

внутрішніх  справ  України,  крім  випадків забезпечення легковими

автомобілями  інвалідів  згідно  із законодавством та успадкування

легкових  автомобілів  відповідно  до закону; { Статтю 1 доповнено

пунктом  7  згідно  із Законом N 208-XIV ( 208-14 ) від 22.10.98 -

дію   продовжено  до  01.01.2002  згідно  із  Законом  N  2120-III

(  2120-14  )  від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня 2003 року

згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14 ) від 20.12.2001, дію

продовжено  до  1  січня  2004  року  згідно  із  Законом N 380-IV

(  380-15  )  від  26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005 року

згідно  із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  ) від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV

(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV

(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно  із  Законом  N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; в редакції

Закону N 4911-VI ( 4911-17 ) від 07.06.2012 }

 

 

     ( Пункт  8  статті  1  виключено  на підставі Закону N 849-IV

( 849-15 ) від 22.05.2003 )

 

 

     9) підприємства,  установи та організації незалежно від  форм

власності  та  фізичні особи,  які придбавають нерухоме майно,  за

винятком  державних  підприємств,  установ   і   організацій,   що

придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та

організацій  іноземних  держав,  що  користуються  імунітетами   і

привілеями  згідно із законами та міжнародними договорами України,

згода на обов'язковість яких надана  Верховною  Радою  України,  а

також  громадян,  які  придбавають  житло і перебувають у черзі на

одержання  житла  або  придбавають  житло  вперше.  ( Абзац перший

пункту 9 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV

(  980-15  )  від 19.06.2003; про часткове зупинення дії додатково

див.  Закони  N  1344-IV  (  1344-15  )  від 27.11.2003, N 2285-IV

(  2285-15  )  від  23.12.2004;  із  змінами,  внесеними згідно із

Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

     Нерухомим майном визнається жилий будинок або  його  частина,

квартира,  садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована

будівля,  а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3

основних  засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим

кодексом  України  (  2755-17  );  { Абзац другий пункту 9 частини

першої  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4911-VI

( 4911-17 ) від 07.06.2012 }

{  Статтю  1  доповнено  пунктом  9  згідно  із  Законом N 967-XIV

(  967-14  ) від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із

Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, дію продовжено до 1

січня  2003  року  згідно  із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001,  дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, дію продовжено до 1 січня 2005

року  згідно  із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію

продовжено  до  1  січня  2006  року  згідно із Законами N 2285-IV

(  2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,

дію  продовжено  до  1 січня 2007 року згідно із Законом N 3235-IV

(  3235-15  )  від 20.12.2005, дію продовжено до 1 січня 2008 року

згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

 

  Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020