RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 заява на страхування 


Зразок складений на основі позовної заяви по реальній справі. Страховик жодним чином не реагував на вимоги надати інформацію та копії документів (в тому числі і на адвокатський запит). Справа ускладнювалась тим, що на момент звернення до адвоката автомобіль був вже відремонтований і провести автотоварознавче дослідження вже було не можливо. Рішенням суду позов задоволено повністюю. Воно опубліковано на сайті Судової адміністрації України - ТУТ. Апеляційна інстанція своєю УХВАЛОЮ залишила рішення без змін. Посилання на норми Закону в редакції, яка діяла на дату публікації.

 

[!! Замінити текст у квадратних дужках !!!]

 

                                                                                   До [назва суду]

 

                                                                 Позивач: [ім'я позивача]

                                                                                   [повна адреса позивача,індекс]

                                                                                  тел.: [номер телефону]

                                                                                 факс.: [номер факсу]

                                                                    в особі: [ім'я представника]

                                                                                  [повна адреса, поштовий індекс]

                                                                                   тел.: [номер телефону]

                                                                                  факс.: [номер факсу]

 

                                                        Відповідач: [ім'я або назва відповідача]

                                                                                   [повна адреса відповідача, індекс]

                                                                                   тел.: [номер телефону]

                                                                                   факс.: [номер факсу]

                                                                                    [якщо номери засобів зв’язку

                                                                                    невідомі, доцільно зазначити:

                                                                                   "(номери засобів зв’язку невідомі)"]

 

Ціна позову: [ціна позову] грн.

Судовий збір: [сума судового збору] грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення суми страхового відшкодування

 

[Дата] мала місце дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій було пошкоджено належний мені автомобіль марки [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер] (транзитний).

 

Даний факт підтверджується постановою [дата, номер, назва суду](копія додається), відповідно до якої винним у скоєнні ДТП визнано [ім'я водія], водія автомобіля марки [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер].

 

На даний момент мій автомобіль зареєстровано згідно тимчасового реєстраційного талону [номер талону] (копія додається), номер державної реєстрації [реєстраційний номер]. Підтвердженням цього є довідка про пошкодження автомобіля, видана на місці ДТП (копія додається), в якій зазначено номер кузова транспортного засобу, який відповідає номеру кузова, що зазначений в тимчасовому реєстраційному талону [реєстраційний номер].

 

Оскільки відповідальність заподіювача шкоди згідно полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [номер полісу] застраховано у [назва страхової компанії], [дата] мною була подана заява про виплату страхового відшкодування та ряд інших документів у страховику. Доказом цього є зазначена заява, яка була написана в одному примірнику і знаходиться у Відповідача в матеріалах справи про врегулювання страхового випадку. Також це підтверджується копією супровідного листа [дата, номер] про передачу матеріалів справи з [назва міста] міського відділення Відповідача до [назва міста] обласної дирекції.

 

Останній документ по даній справі – постанова [дата, номер, назва суду], був поданий страховику [дата].

 

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі – Закон) виплата страхового відшкодування здійснюється  протягом одного  місяця  з дня отримання страховиком необхідних документів.

 

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 36 Закону страховик зобов'язаний направити заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення протягом трьох робочих днів з дня   прийняття відповідного рішення.

 

Проте, станом на [дата] ані письмового повідомлення, ані страхового відшкодування я не отримав.

 

Враховуючи це, за моїм дорученням адвокатом було направлено Відповідачеві адвокатський запит з метою отримання інформації, та копій необхідних документів (копія додається).

 

В зазначеному запиті ставилося питання про підтвердження або спростування Відповідачем виконання мною всіх обов’язків та надання всіх документів для прийняття рішення по справі.

 

Згідно повідомлення про вручення рекомендованої кореспонденції (копія додається) запит було отримано Відповідачем [дата].

 

Однак, незважаючи на прохання адвоката надати відповідь протягом 10 днів, станом на [дата] відповіді не надано. Це унеможливило подання копій частини доказів на стадії пред’явлення позову.

 

Вважаю поведінку відповідача такою, що порушує чинне законодавство та мої права як потерпілого внаслідок ДТП, в зв’язку з наступним:

 

1. Підстави відповідальності.

 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.

 

Поліс [номер поліса] (копія додається) укладено на умовах першого типу (див. копію поліса). Відповідно ч.15.1 ст.15 Закону за першим типом застрахована відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує його на законних підставах.

 

Отже, цивільно-правову відповідальність [ім'я водія] за шкоду, заподіяну під час керування автомобілем [марка автомобіля], номер державної реєстрації [реєстраційний номер] станом на [дата] (дата ДТП) було застраховано.

 

Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану   внаслідок   взаємодії   кількох  джерел підвищеної небезпеки настає у особи, винної у заподіянні збитків (п. 1 ч. 1 ст. 1188 Цивільного кодексу України).

 

Вина [ім'я водія] підтверджується постановою [дата, номер, назва суду] (копія додається).

 

Оскільки вина застрахованої за полісом [номер полісу] особи визнана судом, то ДТП, що сталася [дата] відповідно до ст. 6 Закону є страховим випадком, внаслідок якого у Відповідача настає обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування.

 

2. Розмір відшкодування.

 

Відповідно до ст. 29 Закону у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством.

 

Витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом мого автомобіля підтверджуються товарним чеком [дата, номер] на придбання запасних частин та актами виконаних робіт по ремонту автомобіля (копії додаються).

 

Розрахунок фізичного зносу колісного транспортного засобу (КТЗ) здійснюється відповідно до Методики товарознавчої експертизи і оцінки транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду  державного майна України від 24.11.2003 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395 (далі – Методика).

 

Відповідно до п. 1.6. Методики фізичний знос КТЗ (його складників) – утрата вартості КТЗ (його складників), яка зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей КТЗ (його складників) порівняно з вартістю нового подібного КТЗ (його складників).

 

Згідно п. 7.41. Методики для складників КТЗ зі строком експлуатації понад 12 років значення  фізичного зносу приймається рівним 0,7. Оскільки строк експлуатації мого автомобіля близько 22 років (1987 рік випуску), то фізичний знос рівний 0,7.

 

Згідно товарного чеку [дата, номер] для відновлювального ремонту було придбано запасних частин на суму 2800,00 грн.  Отже, з урахуванням фізичного зносу (0,7) до відшкодування за замінені запасні частини належить:

 

2800,00 грн.  Х (1- 0,7) = 840,00 грн.

 

Крім того, відповідно до актів виконаних робіт було здійснено роботи по відновленню автомобіля на загальну суму 19 250,00 грн.

 

Отже, розмір страхового відшкодування, що належить до виплати на мою користь становить:

 

840,00 грн. + 19 250,00 грн. = 20 090,00 грн.

 

Крім того, відповідно до ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) на мою користь підлягає стягнення витрат на правову допомогу в сумі 550,00 грн.

 

Дані витрати підтверджуються укладеним договором про надання правової допомоги та розрахунковими документами (копії додаються).

 

3. Підсудність

 

Поліс [номер полісу] було укладено [назва міста] обласною дирекцією [назва страхової компанії]. Крім того, цей підрозділ проводив збір всіх необхідних документів по даному страховому випадку.

 

Відповідно до ч. 7 ст. 110 ЦПК Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦПК у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

 

В зв’язку з наведеним, керуючись ст.ст. 3, 110, 137 ЦПК, Цивільного кодексу України,

 

прошу суд:

 

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

 

2. В якості забезпечення доказів витребувати у Відповідача та долучити до даної цивільної справи матеріали по врегулюванню збитку, а саме:

 

а).     заяву на виплату страхового відшкодування;

 

б).     акт огляду пошкодженого транспортного засобу;

 

в).     фотознімки пошкодженого транспортного засобу;

 

Подання даних доказів є утрудненим для Позивача, в зв’язку з тим, що вони знаходяться у Відповідача, та зібрані ним в ході врегулювання страхового випадку. На адвокатський запит вони надані не були.

 

3. Визнати подію, що мала місце [дата] страховим випадком відповідно до полісу [номер полісу] та Закону.

 

4. Стягнути з Відповідача на мою користь 20090,00 грн. страхового відшкодування.

 

5. Стягнути з Відповідача на мою користь 550,00 грн. витрат на правову допомогу.

 

6. Всі витрати, пов’язані з розглядом справи покласти на Відповідача.

 

Додатки:

 

[список додатків]

 

[дата] __________________                                          [позивач]

 

Процес інтеграції українського страхового бізнесу до світового ринку страхування не має альтернативи. У зв'язку з цим проаналізуємо юридичну чинність договорів страхування (крім страхування життя) в країнах ЄС.

Заява про страхування

 

У Німеччині, Італії, Данії законодавством визначено зобов'язувальний характер заяви про страхування. Так, у Німеччині бланк заяви, заповнений і підписаний страхувальником, має зобов'язувальний характер і встановлює для страховика акцептний період, тобто період, протягом якого страховик має дати згоду й укласти договір страхування. Німецьким законодавством визначено акцептний період зі страхування від вогню — 2 тижні; зі страхування на випадок хвороби — 6 тижнів, зі страхування автотранспортних засобів — 1 місяць. В Італії заява про страхування має характер зобов'язувальної протягом 15 днів.

 

До другої групи країн можна віднести ті країни, у законодавстві яких заява не носить зобов'язувального характеру, а також не встановлює строку для акцепту страховиком. Це такі країни: Бельгія, Іспанія, Франція, Греція, Люксембург, Португалія, Велика Британія тощо.

Набуття чинності договором страхування.

 

За законодавством Німеччини, Іспанії, договір страхування набуває чинності з моменту сплати першого страхового внеску. Відповідно до законодавства Бельгії, Данії, Люксембургу, Нідерландів, Португалії, Великої Британії, договір страхування набуває чинності з моменту його укладання, якщо немає угоди про інше. У Бельгії спеціальне положення в договорі часто передбачає дату набуття договором чинності — з моменту сплати першої страхової премії або підписання договору сторонами.

 

У Франції, Греції, Ірландії договір набуває чинності з моменту, передбаченого в договорі. Зокрема, в Ірландії — якщо в договорі немає спеціального положення — він набуває чинності з моменту його укладання.

 

За законодавством Італії, договір страхування набуває чинності в 00.00 годин дня, наступного за днем підписання договору. У разі несплати першого страхового внеску дія договору страхування припиняється до 00.00 годин дня після невиконання обов'язку зі сплати страхового внеску страхувальником.

 

Договір страхування у всіх країнах ЄС укладається у письмовій формі.

Істотні умови у договорі страхування

 

У Німеччині, за законодавством, у договорі страхування обов'язково мають бути зазначені: дата укладання, ім'я страхувальника, строк дії, страховий ризик, а також включені ризики, зобов'язання страховика і страхувальника, санкції.

 

В Іспанії істотними умовами договору страхування є: імена та адреси сторін, страхова сума, вид страхування, розміщення ризику, розмір внеску і терміни його сплати, ім'я страхового агента.

 

У Франції — імена та адреси сторін, страхова сума, вид ризику, розмір страхової премії, дата набуття договором чинності.

 

У Нідерландах — об'єкт страхування, страхова премія, а також будь-які зобов'язання, які можуть зацікавити страхувальника.

 

У Данії, Італії істотних обов'язкових умов договору страхування законодавство не передбачає.

 

Згідно з Цивільним кодексом України, істотними умовами договору страхування є: предмет договору страхування, страховий випадок, розмір страхової суми, страхового платежу і строки його сплати, строк договору та інші умови, визначені цивільним законодавством [10].

Розгляд скарг між страховиками і страхувальниками.

 


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021