RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 правила добровільного страхування 


Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4) страхування здоров'я на випадок хвороби;

5) страхування залізничного транспорту;

6) страхування наземного транспорту (крім залізничного);

7) страхування повітряного транспорту;

8) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

9) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

10) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

11) страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 цієї статті);

12) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

13) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

14) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

15) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 цієї статті);

16) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

17) страхування інвестицій;

18) страхування фінансових ризиків;

19) страхування судових витрат;

20) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

21) страхування медичних витрат;

22) страхування сільськогосподарської продукції;

23) інші види добровільного страхування.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про страхування (ст.6) м. Київ, 7 березня 1996 року N 85/96-ВР

 

 ПРАВИЛА

          добровільного страхування транспортних засобів

                             /КАСКО/

 

 

 

                      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Українська страхова  компанія  "Гарант-АВТО"  (надалі  -

Страховик)  на умовах цих Правил проводить добровільне страхування

автомобілів,  автобусів,  самохідних машин,  що сконструйовані  на

шасі   автомобілів,   мотоциклів  усіх  типів,  марок  і  моделей,

причепів,  напівпричепів і мотоколясок, а також колісних тракторів

(надалі - транспортні засоби).

     1.2. Правила  розроблені  відповідно  до вимог Закону України

"Про страхування" ( 85/96-вр ) та інших законодавчих актів України

і поширюються на резидентів і нерезидентів.

     1.3. Договір  страхування  (страховий  поліс)  укладається  з

фізичними або юридичними особами  (надалі  -  Страхувальники)  при

пред'явленні   ними   документів,   що   необхідні   для  внесення

достовірних даних у поліс.

     1.4. Об'єкт страхування: майнові  інтереси Страхувальника, що

не  суперечать  законодавству  України,  пов'язані  з  володінням,

користуванням і розпорядженням транспортним  засобом, який пройшов

реєстрацію  в ДАІ  і належить  йому на  правах власності,  повного

господарського  володіння, оперативного  управління  або на  інших

законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).

              2. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ

     2.1. Страховий ризик -  це ймовірне пошкодження, знищення або

викрадення транспортного засобу Страхувальника.

     2.2. До страхових випадків відносяться:

     2.2.1. Пошкодження  чи знищення транспортного засобу або його

частин       т. ч.    фар,     дзеркал,     стекол)    внаслідок

дорожньо-транспортної пригоди.

     2.2.2. Викрадення транспортного засобу; крадіжка, пошкодження

або  знищення  його  частин,  деталей,  приладів  і  приладдя,  що

викликані  навмисними   діями  третіх  осіб  у   будь-якому  місці

знаходження транспортного засобу.

     2.2.3. Пошкодження   або   знищення   транспортного    засобу

внаслідок стихійного лиха (повінь,  буря,  ураган,  смерч, цунамі,

шторм,  злива,  град,  обвал, лавина, оповзень, вихід підгрунтових

вод,  паводок,  сель,  удар блискавки,  осідання грунту),  падіння

дерев та  інших  предметів,  нападу  тварин,  а  також  пожежі  чи

самозаймання транспортного засобу.

           3. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

                          СТРАХОВІ СУМИ

     3.1. Страхування може  бути  здійснене  на  підставі  одного,

декількох чи усіх підпунктів пункту 2.2 цих Правил.

     3.2. Термін  дії  договору  страхування:  від  двох тижнів до

одного року.

     3.3. Страхувальники   згідно    з    укладеними    договорами

страхування  мають  право вносити платежі лише валютою України,  а

страхувальник-нерезидент - іноземною вільно конвертованою  валютою

або    валютою    України    у   випадках,   передбачених   чинним

законодавством.

     3.4. На  страхування   приймається   транспортний   засіб   у

непошкодженому стані,  що пройшов техогляд в установлений термін і

не застрахований в інших страхових  компаніях  за  тими  ж  видами

ризиків.

     При  первинному  страхуванні транспортного  засобу  згідно  з

умовами пп. 2.2.2 вартістю,  еквівалентною 10000 та більше доларів

США (за  курсом Національного  банку на момент укладання  договору

страхування), від викрадення, необхідна наявність встановленого на

транспортному засобі пристрою проти викрадення.

     На  страхування КАСКО не  приймаються транспортні засоби,  що

знаходяться в експлуатації понад 9 років (якщо інше не передбачено

договором   страхування),  а   також  такі,   що  мають   серйозні

пошкодження і значну корозію за оцінкою Страховика.

     3.5. Транспортний засіб може бути застрахований:

     3.5.1. На  повну вартість.  При цьому страхова сума  дорівнює

дійсній вартості  транспортного засобу. Якщо  заявлена Страховиком

вартість  викличе  сумнів у  Страховика,  він має  право  вимагати

документ, що підтверджує її достовірність.

     3.5.2. На  суму  в  частці  від повної вартості (але не менше

1/10 дійсної вартості).  У  цьому  разі  Страховик  бере  на  себе

зобов'язання  відшкодувати збитки пропорційно відношенню страхової

суми до дійсної вартості транспортного засобу.

     3.5.3. Із застосуванням "системи першого ризику".

     Суттю цієї системи є: повна виплата збитків в межах страхової

суми, незалежно від того, яку частину від дійсної вартості складає

страхова сума. Тобто в  цьому випадку принцип пропорційності (див.

п.  3.5.2)  не  діє.   Дія  договору  страхування,  укладеного  із

застосуванням  цієї  системи,  розповсюджується   тільки  на  один

(перший) страховий випадок.

     3.6. Страхова сума по транспортних засобах, що взяті в оренду

(напрокат)  або в лізинг,  не може  перевищувати розміру, в  якому

Страхувальник несе відповідальність перед орендодавцем.

     3.7. Договір страхування може  бути укладений тільки за умови

власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитків з безумовною

франшизою (розрахованою  відносно розміру страхової  суми), розмір

якої   визначається   залежно   від  умов   страхування   і   типу

транспортного засобу:

     3.7.1. У разі страхових випадків,  визначених у пп. 2.2.2 цих

Правил (виключаючи  викрадення транспортного засобу) та  2.2.3 цих

Правил,  безумовна  франшиза  складає  0,2 %  страхової  суми  для

легкових  автомобілів   і  мотоциклів  та  1,0  %   для  вантажних

автомобілів,  автобусів, причепів  і  інших транспортних  засобів,

якщо інше не передбачено договором страхування.

     3.7.2. У разі страхових випадків,  визначених у пп. 2.2.1 цих

Правил, за наявності повної чи часткової вини водія застрахованого

транспортного   засобу,  якщо   інше   не  передбачено   договором

страхування, безумовна  франшиза складає 1,0 % страхової  суми для

легкових  автомобілів   і  мотоциклів  та  2,0  %   для  вантажних

автомобілів, автобусів, причепів і інших транспортних засобів; без

наявності вини у вчиненні ДТП - 0,2 % та 1,0 % відповідно.

     3.7.3. На випадок викрадення  транспортних засобів, якщо інше

не   передбачено   договором   страхування,   безумовна   франшиза

встановлюється у таких розмірах:

     а) 2,5 % - для  вантажних автомобілів, автобусів, причепів та

інших  транспортних  засобів  (крім  зазначених  у  п/п  в)  і  д)

виробництва СНД;

     б) 5,0 % - для  вантажних автомобілів, автобусів, причепів та

інших  транспортних  засобів  (крім  зазначених  у  п/п  г)  і  д)

іноземного виробництва;

     в) 5,0  %  -  для  легкових  автомобілів,  мікроавтобусів  та

мотоциклів виробництва СНД;

     г) 10,0 %  -  для  легкових  автомобілів,  мікроавтобусів  та

мотоциклів  іноземного  виробництва  (крім перелічених у підпункті

д);

     д) 15,0  %  - для ВАЗ-2108,  2109,  2110 та джипів іноземного

виробництва.

     3.8. Безумовна   франшиза   вираховується   з   кожної   суми

відшкодування збитків.

     3.9. За  бажанням  Страхувальника  окрім  безумовної франшизи

може бути заявлена умовна франшиза,  але  за  розміром  не  більше

4,0 %  страхової суми. У такому разі страхова премія сплачується у

зменшеному розмірі:  кожний 1,0 %  умовної франшизи знижує платежі

за страхування КАСКО на 5,0 %.

     При цьому збитки, завдані транспортному засобу та додатковому

устаткуванню,  не  відшкодовуються, якщо  їхній розмір  менший  за

встановлену суму умовної та безумовної франшизи, і відшкодовуються

у повному  обсязі за вирахуванням безумовної франшизи,  якщо їхній

розмір більше за цю суму.

     Приклад: Транспортний   засіб   застраховано   від  будь-яких

ризиків на суму 10000 грн.,  безумовна франшиза встановлена 0,2 %,

що  складає  20  грн.  Якщо  збитки складуть 20 грн.,  то страхове

відшкодування не виплачується, якщо ж 23 грн., то виплачується (23

- 20) грн., тобто 3 грн.

     3.10. При страхуванні транспортних засобів Страхувальнику, за

згодою зі  Страховиком, надається право укладати договір  за умови

відшкодування  збитків  без  урахування  знижки  на  знос  частин,

деталей  і   приладдя,  що   підлягають  заміні  у  разі   їхнього

пошкодження або знищення, зі сплатою додаткового платежу до тарифу

КАСКО, залежно від терміну експлуатації транспортного засобу:

     а) від 1 року до 3-х років - 5 %;

     б) від 3-х років до 5-ти - 10 %;

     в) від 5-ти років до 7-и - 25 %;

     г) від 7-и років до 9-ти - 30 %.

     3.11. При    страхуванні    групи    транспортних     засобів
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020