RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 недержавне страхування 


Недержавне страхування працівників

Поняття «страхування» відносно працівників підприємства твердо ввійшло в діяльність вітчизняних бухгалтерів. Як правило, цей термін вживається, коли ми говоримо про державне соціальне страхування. Умови страхування в державних фондах єдині: по-перше, це обов’язковість страхування, по-друге, тверда регламентація з боку держави, починаючи від процедури становлення на облік у фондах, закінчуючи порядком виплати і розміром компенсацій при настанні страхового випадку.

 

Недержавний (добровільний) вид страхування фізичних осіб виник у нашій країні відносно недавно. До недержавного страхування працівників на підприємствах відносяться такі види страхування, як недержавне пенсійне страхування, довгострокове страхування життя, медичне страхування.

 

1. Недержавне пенсійне страхування

 

Цей вид страхування регламентується Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV (далі — Закон № 1057).

 

Відповідно до цього закону, у системі недержавного пенсійного страхування можуть брати участь як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства. Страхування здійснюється шляхом вкладення грошей (внесення внесків):

 

- до недержавних пенсійних фондів;

 

- до страхових компаній, які надають послуги з пенсійного страхування відповідно до Закону № 1057 і законодавства про страхування;

 

- до банківських установ, що мають ліцензію на відкриття пенсійних банківських депозитів, на пенсійні депозитні рахунки — в межах суми, установленої для відшкодування внесків Фондом гарантування внесків фізосіб чинним законодавством.

 

Участь фізосіб у якому-небудь недержавному пенсійному страхуванні є добровільним. Фізособа може бути учасником кількох пенсійних страхувань за власним вибором. Фізособа може також здійснювати пенсійні відрахування на себе або на своїх родичів першої лінії (чоловік, дружина, батьки, діти).

 

Умови та порядок сплати внесків, а також наступного пенсійного забезпечення учасників фонду, установлюються: в пенсійних фондах — у вигляді пенсійних схем, які є невід’ємною частиною уставу недержавного пенсійного фонду, у страхових і банківських установах — в договорах про страхування.

 

При досягненні пенсійного віку учасники страхування мають право одержувати пенсії на певний строк безпосередньо з пенсійного фонду або з пенсійного депозиту банку, або довічні пенсії від страхової компанії.

 

Пенсії виплачуються в грошовій формі в національній валюті України.

 

Сплата сум страхових внесків за недержавним пенсійним страхуванням фізичної особи може здійснюватися двома способами:

 

- за рахунок самої фізичної особи;

 

- за рахунок її родича;

 

- за рахунок підприємства-роботодавця.

 

Розглянемо кожний з цих випадків окремо.

 

2. Перерахування внесків на недержавне пенсійне страхування за рахунок застрахованої особи

 

У цьому випадку підприємство, на якому працює працівник, що бере участь у недержавному пенсійному страхуванні, може за його бажанням відраховувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок організації, в якій відбувається страхування, суму в розмірі щомісячних внесків (якщо інше не передбачено в договорі страхування).

 

Утримання таких сум відбувається на підставі письмової заяви працівника. У заяві вказуються банківські реквізити організації, номер рахунку, на який необхідно перераховувати утримані суми, а також застрахованої особи (у цьому випадку прізвище, ім’я та по батькові працівника й особи, на яку відкрито страховий рахунок, будуть збігатися).

 

Розглянемо утримання сум страхових внесків на прикладі.

 

ПРИклад 1

 

Турта Т.В. працює на ТОВ «Альфа» заступником директора. Його оклад за штатним розписом становить 4000,00 гривень. Турта Т.В. подав до бухгалтерії підприємства заяву, у якій просить утримувати з його заробітної плати страхові внески до недержавного пенсійного фонду в розмірі 500,00 гривень щомісяця.

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

               Про недержавне пенсійне забезпечення

 

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 47-48,

                                                       ст.372 )

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110

   N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535

   N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

   N 2393-VI ( 2393-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.505

   N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  7, ст.53

   N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.82

   N 4225-VI ( 4225-17 ) від 22.12.2011

   N 4270-VI ( 4270-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 31, ст.384

   N 4841-VI ( 4841-17 ) від 24.05.2012 }

 

 

   { У тексті Закону,  крім розділу XII "Прикінцеві положення",

     слова  "Державна  комісія  з  цінних  паперів та фондового

     ринку",  "Державна комісія з регулювання ринків фінансових

     послуг  України"  в  усіх  відмінках  замінено  відповідно

     словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового

     ринку"  та  "національна комісія,   що  здійснює  державне

     регулювання  у   сфері   ринків   фінансових   послуг"   у

     відповідному   відмінку   згідно  із   Законом   N 3610-VI

     ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }

 

 

     Цей Закон  визначає  правові,  економічні  та   організаційні

засади  недержавного  пенсійного забезпечення в Україні та регулює

правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

 

 

                             Розділ I

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Визначення понять

 

     У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:

 

     адміністратор недержавного   пенсійного   фонду    (далі    -

адміністратор)  -  юридична  особа,  що  здійснює  адміністрування

недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;

 

     ануїтет - періодичні пенсійні  виплати,  які  здійснюються  з

установленими  інтервалами  часу до того моменту,  поки не настане

певна подія, визначена у відповідному договорі;

 

     відкритий пенсійний  фонд  -  недержавний   пенсійний   фонд,

учасниками  якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від

місця та характеру їх роботи;

 

     вкладник  недержавного  пенсійного  фонду  (далі  -  вкладник

фонду)  -  особа,  яка сплачує пенсійні внески на користь учасника

шляхом  перерахування  грошових  коштів до недержавного пенсійного

фонду  відповідно  до умов пенсійного контракту та закону; { Абзац

п'ятий  статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI

( 3668-17 ) від 08.07.2011 }

 

     власний капітал  -  різниця  між  сукупною  вартістю  активів

юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;

 

     діяльність з   недержавного   пенсійного    забезпечення    -

сукупність   організаційних,   юридичних   та  інших  передбачених

законодавством  дій,  спрямованих   на   здійснення   недержавного

пенсійного забезпечення фізичних осіб;

 

     діяльність з  управління  активами  -  професійна діяльність,

визначена законодавством про цінні папери та фондовий ринок;

 

     довічна пенсія (довічний ануїтет)  -  пенсійні  виплати,  які

здійснюються   страховою   організацією   на   підставі   договору

страхування  довічної  пенсії  протягом   життя   фізичної   особи

періодично  після  досягнення  нею  пенсійного  віку відповідно до

законодавства про страхування;

 
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021