RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 умови страхування 


СТРАХУВАННЯ ДІТЕЙ (child insurance) - страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованою — дитина до досягнення нею віку 16 років. Страхова сума виплачується застрахованому при дожитті до закінчення терміну страхування. За наслідки нещасного випадку із застрахованим під час дії договору страхування дітей  виплати здійснюються страхувальникові.


СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ (accident insurance) - вид особистого страхування. Традиційно здійснюється з метою надання допомоги застрахованим особам у разі тимчасової та постійної непрацездатності. Страховим випадком є також смерть застрахованого. Тоді страхова сума виплачується вигодонабувачеві, якого зазначено в полісі, а при його відсутності — спадкоємцям за законом.

Страхування дітей і школярів від нещасного випадку здійснюється за принципом змішаного страхування.  Школярі страхуються на період навчання в школі, договори укладаються терміном на  один рік, а розмір тарифної ставки узгоджується з віком дитини.

Даний вид страхування, який об’єднує в одному  договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки: - дожиття до закінчення строку страхування; - смерть застрахованого; - втрата здоров’я від нещасних випадків.

При страхуванні дітей  страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованим –  дитина від дня її народження до 18 років.

Страхування від нещасних випадків включає: 1. Індивідуальне страхування. Страховою подією за договором індивідуального  страхування є нещасний випадок, тобто будь-який раптовий вплив на здоров’я  застрахованого, який стався не з його волі. Умовами страхування передбачається  можливість укладання договорів на строк від 1 до 5 років. На практиці найпоширеніші  договори страхування – 1 рік.

Страхова сума виплачується страховиком у разі смерті або втрати здоров’я  застрахованого внаслідок страхового випадку. У разі смерті внаслідок нещасного  випадку або насилля страхова сума виплачується правонаступнику, вказаному в  договорі, в розмірі 100%.

При втраті здоров’я внаслідок страхового випадку страхувальник отримує  страхову суму, пропорційну відсотку втрати здоров’я. Наприклад, тимчасова  інвалідність, встановлена медичною комісією, передбачає виплати страхових сум у  такому порядку:

І група – 80% страхової суми;

ІІ група – 60% страхової суми;

ІІІ група – 40% страхової суми.

Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Розмір страхової суми визначає страхувальник. При страхуванні на дожиття до закінчення договору страхування страхувальник  отримує повну страхову суму, на яку було укладено договір, незалежно від того,  отримував він страхові суми у зв’язку з нещасними випадками впродовж дії договору  чи ні.

У разі смерті застрахованого в період дії страхового договору страхова сума в  розмірі 100% виплачується правонаступнику, вказаному в договорі страхування.  Природна смерть як наслідок хвороби, старості і т.п. не є страховим випадком

При страхуванні від нещасних випадків з настанням страхової події  застрахований отримує певний відсоток від страхової суми залежно від ступеню втрати  здоров’я. Отримання страхової суми за страховим договором від нещасних випадків  не залежить від виплат, на які має право страхувальник з державного соціального та  пенсійного забезпечення. Нещасними випадками за даним видом страхування вважаються: - утоплення; - опіки, враження блискавкою або електричним струмом; - обмороження; - гострі отруєння газами або парами, отруйними та хімічними речовинами.

Хвороба не вважається страховою подією. Страхова сума виплачується застрахованому при нещасному випадку, що стався  в період дії договору та при дожитті дитини до 18 років.

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником, чи на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Договори страхування дітей від нещасних випадків укладаються відповідно до правил страхування.

Договір страхування дітей від нещасних випадків повинен містити:

назву документа;

назву та адресу страховика;

прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника і його адресу;

зазначення об'єкта страхування;

розмір страхової суми;

перелік страхових випадків;

визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їх сплати;

строк дії договору;

порядок зміни і припинення дії договору;

права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

інші умови за згодою сторін;

підписи сторін.

Міністерство фінансів України має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян.

 

Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифікату), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.

У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

Підприємства, установи і організації зобов'язані надсилати відповідь страховикам на запит про відомості, пов'язані із страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021