RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування водного транспорту 


Договір страхування можуть укласти судновласники (юридичні й фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності), які на законних підставах володіють, користуються або розпоряджаються судном.

Страхуванню підлягають судна різних типів, призначені для:

- перевезення вантажів і пасажирів;

- водного промислу;

- видобутку корисних копалин;

- дослідницьких робіт;

- спортивних змагань;

- ремонту, будівництва й стоянки суден;

- плавучі інженерні спорудження;

- судна технічного флоту (буксири, криголами, пороми тощо);

- військові і ядерні судна;

- торговельні судна;

- рибальські судна;

- приватні судна (яхти, катери, човни, водні мотоцикли тощо).

 

На страхування приймаються судна, що на момент укладення договору страхування:

- перебувають у морехідному стані (необхідне документальне підтвердження);

- класифіковані відповідним органом.

 

На особливих умовах застраховані також можуть бути судна, які будуються або ремонтуються (модернізуються).

 

Судна приймаються на страхування разом з машинами й обладнанням, а також з додатковим обладнанням, установленим на них.

 

ПРОВІДНА пропонує програму страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту за збиток, завданий майну, здоров’ю й життю третіх осіб внаслідок експлуатації застрахованих суден.

 

Страховими ризиками при страхуванні водного транспорту є пошкодження, знищення, загибель, зникнення безвісти, розкрадання, захоплення судна або обладнання внаслідок:

- випадків і небезпек при судноплавстві (сильні шторми, затоплення й перекидання суден, посадка на мілину, викидання на берег, зіткнення або торкання інших суден, підводних, плавучих або нерухомих об’єктів, інших випадків і небезпек плавання й аварійних морських подій);

- пожеж, вибухів на судні;

- стихійних лих (землетрусу, виверження вулкана, удару блискавки, бурі, урагану, повені, граду, смерчу);

- зіткнення з пілотованими літальними апаратами, іншими об’єктами, а також з предметами, що впали з них;

- протиправних дій третіх осіб (пошкодження, знищення, підпалу судна, вантажу й обладнання; викрадення судна й обладнання);

- піратства;

- зникнення судна безвісти;

- зіткнення з наземними об’єктами;

- інших причин раптового характеру.

 

Варіанти страхового покриття

- з відповідальністю за повну загибель й пошкодження відшкодуванню підлягають:

- збитки від повної загибелі судна або витрати на усунення пошкоджень корпуса, механізмів, машин, обладнання судна, завдані внаслідок настання страхових ризиків;

- збитки, завдані внаслідок зникнення судна безвісти, викрадення, захоплення судна або обладнання;

- збиток, витрати й внески внаслідок загальної аварії судна;

- необхідні й доцільні витрати на рятування судна;

- необхідні й доцільні витрати на запобігання, зменшення розміру збитку або встановлення розміру збитку.

- з відповідальністю за пошкодження відшкодуванню підлягають:

- витрати на усунення пошкоджень корпуса, механізмів, машин або обладнання судна, що виникли внаслідок настання страхових ризиків;

- необхідні й доцільні витрати на запобігання, зменшення розміру збитку або встановлення розміру збитку.

- з відповідальністю за повну загибель відшкодуванню підлягають:

- збитки внаслідок повної загибелі судна, завдані внаслідок страхових ризиків;

- збитки внаслідок зникнення судна безвісти, викрадення або захоплення судна або обладнання;

- збиток, витрати й внески внаслідок загальної аварії;

- необхідні й доцільні витрати на рятування судна;

- необхідні й доцільні витрати на запобігання, зменшення розміру збитку або визначення розміру збитку.

 

Страхова сума визначається на підставі дійсної (ринкової), балансової або заявленої вартості судна.

 

Розмір страхового платежу визначається як добуток страхової суми за договором на страховий тариф, що залежить від ризиків, класу, технічного стану, призначення, віку експлуатації судна, району плавання, наявності систем безпеки, пристроїв протипожежної сигналізації й інших, істотних у кожному конкретному випадку чинників, що впливають на ймовірність настання страхових випадків.

 

Територія дії договору страхування:

- при страхуванні на певний строк - район плавання судна;

- при страхуванні на рейс - маршрут судна.

 

Розмір страхового відшкодування залежить від розміру фактичного збитку, визначається в межах страхової суми й з урахуванням умов договору страхування.

 

СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Україна має дві з трьох найбільших у Європі річок, які виконують важливі транспортні функції, а також два моря з виходом в Атлантичний океан. На водних шляхах працюють потужні флоти — морський і річковий. До того ж у країні добре розвинене суднобудування. Отже, об'єктів для страхування водного транспорту та морських ризиків не бракує.

Розглядаючи умови страхування суден, слід мати на увазі дві особливості:

• по-перше, незважаючи на заборону втручання з боку держави в добровільні види страхування (стаття 41 Закону України «Про страхування»), окремі питання, пов'язані з укладанням договорів страхування морських ризиків, певною мірою законодавче врегульовані;

• по-друге, оскільки майновому страхуванню корпусів суден належить певна частка серед інших видів страхування, об'єднаних поняттям «морське страхування», у цьому підрозділі торкатимемось іноді інших видів морського страхування.

Головним законодавчим актом, що регулює умови морського страхування, є прийнятий у грудні 1994 року Кодекс торговельного мореплавства України (далі — Кодекс), який містить розділ «Морське страхування». Розглянемо положення зазначеного Кодексу, що стосуються страхування морських суден та договорів морського страхування в контексті з міжнародною практикою страхування суден.

Стаття 242 Кодексу до об'єктів морського страхування відносить будь-який інтерес, пов'язаний із мореплавством, а саме: судно, у тому числі й таке, що будується, вантаж, фрахт, плата за проїзд, орендна плата, очікуваний від вантажу прибуток і вимоги, що забезпечуються судном, вантажем і фрахтом, заробітна плата, інші винагороди капітана, інших осіб судового екіпажу, цивільна відповідальність судновласника і перевізника, а також ризик, узятий на себе страховиком (перестраховування).

Основні засади здійснення морського страхування були закладені в законі Великої Британії про морське страхування 1906 року . В цьому законі закладені принципи (норми) взаємовідносин сторін, які можна й потрібно застосовувати для договорів з будь-яких видів страхування.

Розглядаючи ці норми, можна зіставити з ними положення статей зазначеного Кодексу. Скажімо, обов'язковість наявності страхового інтересу передбачена згаданою щойно статтею 242.

Найвищий ступінь довіри сторін передбачає, що вони, укладаючи договір страхування, з'ясують усі суттєві обставини, що стосуються об'єкта страхування та можливого ризику. Аналогічні норми передбачаються статтею 243, «Інформація про стан ризику». У ній, зокрема, зазначено, що в разі укладання договору страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про обставини, які мають істотне значення для визначення ступеня ризику і відомі або повинні бути відомі страхувальнику, а також відомості, запитані страховиком.

Страхувальник звільняється від цього обов'язку щодо загальновідомих фактів, а також фактів, що відомі або повинні бути відомі страховику.

У разі приховування страхувальником істотних відомостей або надання ним неправильних відомостей страховик має право відмовитись від договору.

Ідеологічно до цієї норми можна віднести також статті 254 «Обов'язки страхувальника за генеральним полісом» (ця стаття стосується здебільшого страхування вантажів) та 262 «Повідомлення страхувальника про зміну страхового інтересу». Так, страхувальник зобов'язаний негайно, як тільки це стане йому відомо, повідомити страховика про будь-яку істотну зміну, що сталася з об'єктом або відносно об'єкта страхування (перевантаження, зміна способу перевезення, порту розвантаження, відхилення від обумовленого або звичайного шляху, залишення на зимівлю тощо). Зміна, що збільшує небезпеку, дає страховику право переглянути умови договору або зажадати сплати додаткової премії. Якщо страхувальник не погодиться з цим, то договір морського страхування припиняється з моменту настання змін.

Третій принцип, закладений законом Великої Британії щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку збитку і випадку, який до нього призвів, становить основу договору страхування. Ушкодження або знищення об'єкта страхування не завжди може розглядатись як страховий випадок. Дуже важливо, через що такі збитки сталися, оскільки одні причини передбачають виплату страхового відшкодування, інші — ні.

Це пояснюється насамперед тим, що страховики беруть на себе відповідальність лише за відомі ризики, які можна спрогнозувати і розрахувати. Саме тому договори страхування мають досить великий перелік винятків із страхових випадків. Відмова надати страховий захист від явищ, що мають масовий характер (війна, ядерне забруднення), пояснюється іншими причинами. Відповідні ризики беруться на страхування за додаткових умов і за додаткову страхову премію.

Тому в полісах поряд із заявою про те, що «застраховано від усіх ризиків», передбачається список застережень і винятків. Коли йдеться про договори морського страхування, до таких винятків належать збитки, що сталися внаслідок навмисних дій страхувальника, збитки внаслідок неморехідного стану судна, збитки від природних властивостей вантажу, ядерна шкода, воєнні ризики, піратські дії, арешт. Ці самі застереження передбачені відповідними статтями 255 — 261 Кодексу.

Четвертий принцип — здійснення відшкодування в межах фактичних збитків також закладений і в Кодексі. Стаття 250 «Страхова сума» передбачає, що страхувальник зобов'язаний оголосити суму, на яку він страхує відповідний інтерес. Якщо ця сума нижча за вартість застрахованого інтересу (страхову вартість), страховик відповідає за збитки пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості. Якщо страхова сума, що вказана в договорі морського страхування, перевищує страхову вартість, договір є не дійсним щодо тієї частки страхової суми, яка перевищує страхову вартість.
Переглядів: 5631 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021