RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0


 страхування життя це 

Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На Заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку.

Цей вид страхування в країнах з розвинутою ринковою економікою має значну підтримку з боку держави, бо значно зменшує кількість людей, що потребують соціальної допомоги. В той же час компанії працюють на економіку країни. Власне західні експерти стверджують, що активи таких компаній є основним джерелом довгострокового інвестування тільки при умові, що надходження від довгострокового страхування складають від 40 до 80 % обсягу страхового ринку.

 

В Україні поки що доля страхування життя становить приблизно 1 % від всього обсягу ринку. Це невеликий, але вже непоганий показник, бо з 1995 року обсяг страхування життя в нашій країні катастрофічно знизився. Пояснення цьому — інфляція та низький рівень життя більшості населення. Так у 1995 році обсяг страхових внесків з страхування життя зменшилася на 389 %, а страхових виплат на 916 % (порівняно з 1994 роком). Але вже показники 2003 року вказують, що ситуація кардинально змінюється. Наявна динаміка зростання попиту на страхування життя. В 2003 році розмір страхових премій, порівняно з 2002 роком, зріс втричі та склав 72,9 млн.грн. (2002 рік — 23,9 млн.грн).

 

В Україні передбачені суттєві податкові пільги як для страховиків, так і для їх клієнтів. Гнучкі умови оподаткування при довгостроковому страхуванні життя були ініційовані представниками Ліги страхових організацій України. Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», з початку 2003 року підприємці України мають право відносити на валові витрати страхові внески за довгостроковими договорами страхування своїх співробітників в межах 15 % від заробітної плати кожного робітника. При цьому, доходи страхових компаній з довгострокового страхування життя обкладаються за ставкою 0 %. Також з початку 2004 року Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачає, що сума страхової виплати, викупна сума або їх частина отримана людиною за договором довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного страхування не включається до оподатковуваного доходу.

 

Зараз у великих містах України йде тенденція на страхування життя населення ще зі школи.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» – перспективна і фінансово надійна страхова компанія з іноземними інвестиціями та європейськими стандартами обслуговування. Входить до складу «PZU» – найбільшої страхової групи Польщі, історія та досвід якої обчислюються століттями. Компанії «PZU SA» та «PZU Zycie SA» мають найвищу рейтингову оцінку серед усіх фінансових установ Польщі – «А» (зі стабільною перспективою обох компаній), Рейтинг S&P.

 

На страховому ринку України СК «ПЗУ Україна страхування життя» працює з 2003 р. Наразі діє відповідно до безстрокової ліцензії, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Впроваджує програми страхування життя, що базуються на багаторічному досвіді «PZU Zycie SA» з урахуванням особливостей страхового ринку України.

 

Протягом останніх років СК «ПЗУ Україна страхування життя» за результатами щоквартального авторитетного рейтингу Insuranse Top незмінно входить до п’ятірки лідерів серед українських страховиків життя.

 

Сьогодні СК «ПЗУ Україна страхування життя» налічує понад 100 регіональних представництв по всій Україні, а її послуги пропонують близько 2000 агентів.

 

Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя» пропонує широку низку програм зі страхування життя, які в залежності від їхнього призначення поділяються на три основні види: накопичувальне, пенсійне та ризикове, та які в змозі захистити будь-яку людину від прикрих несподіванок долі. Водночас, ці програми можуть стати запорукою благополуччя та достойного життя у майбутньому.

 

Накопичувальні програми страхування «Актив», «Магістр», «Універсал», «Дитина», «Скарбничка» забезпечують застрахованій особі повний захист на фінансовому рівні як на випадок дожиття до закінчення строку дії програми, так і на випадок непередбачуваної та незворотної події – відходу з життя.

 

Накопичувальну функцію несуть у собі також програми пенсійного страхування, (як, наприклад, «Рантьє 10»), мета яких – забезпечити застрахованій особі пристойний рівень життя на заслуженому відпочинку.

 

Ви – людина, яка займає свідому життєву позицію та турбується про благополуччя своєї родини? Можливо, у Вас є зобов’язання з погашення кредиту або інші грошові зобов’язання? У цьому разі Вам варто звернути увагу на програми ризикового страхування «Класична» та «Партнер».

 

У переліку програм страхування, що пропонує наша Компанія, є різноманітні програми додаткового страхування, які дозволяють значно розширити страховий захист, що забезпечується основними програмами страхування.

 

Поряд із окремими програмами страхування наша Компанія пропонує пакетні продукти зі страхування життя «Престиж», «Талісман», «Родинний оберіг», «Моя дитина», «Стабільність», «Берегиня», «Золотий екватор», «Впевнені кроки», а також спеціальні пропозиції, направлені на надання захисту власникам транспортних засобів та працівникам сфери освіти. Пакетні продукти складаються з певної кількості визначених програм страхування та найбільш повно враховують потреби конкретної цільової аудиторії.

 

Договір страхування можна придбати через широку власну мережу продажів, через брокерський канал продажів. З питань укладення колективних (корпоративних) договорів страхування працівників підприємств будь-якої галузі народного господарства звертайтеся, будь ласка, до Центрального офісу Компанії.

 

Щиро запрошуємо Вас приєднатися до широкого кола наших клієнтів та здобути надійного партнера в особі Страхової компанії «ПЗУ Україна страхування життя» для довгострокової плідної співпраці.

 

За більш детальною інформацією або індивідуальною консультацією звертайтеся, будь ласка, до спеціалістів Компанії:

 

    

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо  захисту

майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання

певних   подій   (страхових   випадків),   визначених    договором

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,

що  формуються  шляхом  сплати  фізичними  особами  та  юридичними

особами  страхових  платежів (страхових внесків, страхових премій)

та доходів від розміщення коштів цих фондів.

 

     Стаття 2. Страховики

 

     Страховиками визнаються фінансові установи,  які  створені  у

формі акціонерних,  повних,  командитних товариств або товариств з

додатковою відповідальністю     згідно     з    Законом    України

"Про   господарські    товариства"   ( 1576-12 )   з   урахуванням

особливостей,   передбачених  цим  Законом,  а  також  одержали  у

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Учасників  страховика повинно бути не менше трьох. { Частина перша

статті   2  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  357-V

( 357-16 ) від 16.11.2006 }

 

     Забороняється  здійснювати  страхову  діяльність на території

України  страховиками-нерезидентами,  крім  таких  видів страхової

діяльності:

 

     виключно із  страхування  ризиків,  пов'язаних  з   морськими

перевезеннями,  комерційною  авіацією,  запуском космічних ракет і

фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є

майнові  інтереси,  пов'язані  з  товарами,  які  транспортуються,

та/або транспортним засобом,  яким  вони  транспортуються,  та/або

будь-яка   відповідальність,   що   виникає   у  зв'язку  з  таким

транспортуванням товарів;

 

     перестрахування;

 

     страхове посередництво,  таке  як  брокерські  та   агентські

операції   стосовно:  перестрахування,  виключно  із  страхуванням

ризиків,  пов'язаних  з   морськими   перевезеннями,   комерційною

авіацією,   запуском   космічних   ракет   і   фрахтом  (включаючи

супутники),  у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси,

пов'язані  з  товарами,  які транспортуються,  та/або транспортним

засобом,    яким    вони    транспортуються,    та/або    будь-яка

відповідальність,  що  виникає  у зв'язку з таким транспортуванням

товарів;

 

     допоміжні послуги  із  страхування,  такі  як  консультаційні

послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій.

{ Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 357-V ( 357-16 )

від  16.11.2006;  із змінами, внесеними згідно із Законом N 1110-V

( 1110-16 ) від 31.05.2007 }

 

     В окремих   випадках,  встановлених  законодавством  України,

страховиками визнаються державні організації, які створені і діють

відповідно  до  цього  Закону.  У  цьому  разі  використання  слів

"державна",  "національна" або похідних від них у назві страховика

дозволяється лише за умови,  що єдиним власником такого страховика

є держава.

 

     Слова "страховик",     "страхова     компанія",     "страхова

організація" та похідні від  них  дозволяється  використовувати  у

назві лише тим юридичним особам,  які мають ліцензію на здійснення

страхової діяльності.

 

     Загальний  розмір  внесків  страховика до статутних капіталів

інших  страховиків  України не може перевищувати 30 відсотків його

власного  статутного  капіталу,  в  тому  числі  розмір  внеску до

статутного  капіталу  окремого  страховика не може перевищувати 10

відсотків.  Ці  вимоги не поширюються на страховика, який здійснює

види  страхування  інші,  ніж страхування життя, у разі здійснення

ним  внесків  до  статутного  капіталу  страховика,  який здійснює

страхування життя.

 

     При створенні   страховика   або  збільшенні  зареєстрованого

статутного  капіталу  статутний  капітал  повинен  бути  сплачений

виключно  в  грошовій  формі.  Дозволяється  формування статутного

капіталу страховика цінними паперами, що випускаються державою, за

їх   номінальною   вартістю  в  порядку,  визначеному  спеціальним

уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  у  справах

нагляду  за страховою діяльністю (далі - Уповноважений орган), але

не більше 25 відсотків загального розміру статутного капіталу.

 

     Забороняється   використовувати   для  формування  статутного

капіталу   векселі,  кошти  страхових  резервів,  а  також  кошти,

одержані  в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні

активи.

 

     Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише

страхування,  перестрахування і фінансова діяльність,  пов'язана з

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

 

     Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у  вигляді

надання   послуг  для  інших  страховиків  на  підставі  укладених

цивільно-правових угод,  надання послуг (виконання робіт), якщо це

безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності,  а також

будь-які операції для забезпечення  власних  господарських  потреб

страховика.

 

     Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть надавати

кредити страхувальникам, які уклали договори страхування життя.

 

     Порядок, умови  видачі  та   розміри   кредитів   і   порядок

формування  резерву  для  покриття  можливих  втрат встановлюються

Уповноваженим  органом  за  погодженням  з   Національним   банком

України.

 

     Страховик-нерезидент    має    право   здійснювати   страхову

діяльність в Україні за таких умов:

 

     1) держава,  в  якій   зареєстрований   страховик-нерезидент,

належить  до  держав  -  членів Світової організації торгівлі,  не

належить  до  держав,  які  не  беруть   участі   в   міжнародному

співробітництві   у  сфері  запобігання  та  протидії  легалізації

(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом,  і фінансуванню

тероризму,  а  також  співпрацює  із  Групою з розробки фінансових

заходів  боротьби  з  відмиванням грошей (FATF). У разі здійснення

перестрахування   вимога  щодо  членства  у  Світовій  організації

торгівлі  держави,  в якій зареєстрований страховик-нерезидент, не

застосовується;

{  Пункт  1  частини  дванадцятої  статті  2 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 3138-VI ( 3138-17 ) від 15.03.2011 }

 

     2) між  уповноваженим  органом  із  здійснення   нагляду   за

страховими    компаніями    країни,    в    якій    зареєстрований

страховик-нерезидент, та    Уповноваженим    органом     підписано

меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;

 

     3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни

реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;

 

     4) між   Україною   та   країною,   в   якій   зареєстрований

страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання

податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;

 

     5)  держава,  в  якій зареєстрований страховик-нерезидент, не

включена   до   переліку   офшорних  зон,  визначеного  згідно  із

законодавством України;

{ Пункт 5 частини дванадцятої статті 2 в редакції Закону N 3138-VI

( 3138-17 ) від 15.03.2011 }

 

     6) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення

страхової  діяльності відповідно до законодавства держави,  в якій

він зареєстрований;

 

     7) рейтинг      фінансової       надійності       (стійкості)

страховика-нерезидента відповідає       вимогам,      установленим

Уповноваженим органом.

{ Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 357-V ( 357-16 )

від 16.11.2006 }

 

     Юридичні особи,  які не відповідають вимогам цієї статті,  не

можуть займатися страховою діяльністю.

 

     Підприємства, установи  та  організації   не   можуть   стати

страховиками  шляхом  внесення  змін  до  статутних  документів за

умови, що вони попередньо займалися іншим видом діяльності, навіть

у разі виконання положень цієї статті.

 

     Законодавством України   може  бути  визначено  уповноважених

страховиків для здійснення тих чи інших видів страхування,  у разі

якщо здійснення тих чи інших правовідносин передбачає використання

бюджетних коштів,  валютних резервів  держави,  гарантій  Кабінету

Міністрів    України.    Обов'язковою    умовою   для   визначення

уповноважених  страховиків  має  бути  проведення відкритих торгів

відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

(   2289-17  )  та  участь  представників  добровільних  об'єднань

страховиків. В інших випадках забороняється будь-яке уповноваження

страховиків  для  здійснення  окремих  видів  страхування  з  боку

держави.

{  Частина  п'ятнадцята  статті  2 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

 

     Стаття 3. Страхувальники

 

     Страхувальниками визнаються  юридичні  особи   та   дієздатні

фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або

є страхувальниками відповідно до законодавства України.

 

     Страхувальники можуть укладати із страховиками  договори  про

страхування  третіх  осіб  (застрахованих осіб) лише за їх згодою,

крім випадків,  передбачених чинним  законодавством.  Застраховані

особи  можуть  набувати  прав і обов'язків страхувальника згідно з

договором страхування.

 

     Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого

страхування призначати за згодою застрахованої особи фізичних осіб

або  юридичних  осіб  (вигодонабувачів)  для  отримання  страхових

виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо

інше не передбачено договором страхування.

 

     Страхувальники мають   право    при    укладанні    договорів

страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати

фізичних  осіб  або  юридичних  осіб (вигодонабувачів), які можуть

зазнати  збитків  у  результаті  настання  страхового випадку, для

отримання  страхового  відшкодування,  а  також  замінювати  їх до

настання  страхового  випадку,  якщо інше не передбачено договором

страхування.

 

 

     {  Частину  п'яту  статті  3  виключено  на  підставі  Закону

N 1110-V ( 1110-16 ) від 31.05.2007 }

 

 

     Стаття 4. Предмет договору страхування

{  Назва  статті  4  в  редакції  Закону  N  997-V  ( 997-16 ) від

27.04.2007 }

 

     Предметом  договору страхування можуть бути майнові інтереси,

що  не  суперечать  закону  і пов'язані: { Абзац перший статті 4 в

редакції Закону N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

     з    життям,    здоров'ям,    працездатністю   та   пенсійним

забезпеченням  (особисте  страхування); { Абзац другий статті 4 із

змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  997-V  ( 997-16 ) від

27.04.2007 }

 

     з володінням,  користуванням і розпорядженням майном (майнове

страхування);

 

     з відшкодуванням  страхувальником  заподіяної ним шкоди особі

або  її  майну,  а  також  шкоди,   заподіяної   юридичній   особі

(страхування відповідальності).

 

     Стаття 5. Форми страхування

 

     Страхування може бути добровільним або обов'язковим.

 

     Обов'язкові види  страхування,  які  запроваджуються законами

України,  мають  бути  включені  до  цього  Закону.  Забороняється

здійснення  обов'язкових видів страхування,  що не передбачені цим

Законом.

 

     Стаття 6. Добровільне страхування та його види

 

     Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на

основі договору між страхувальником і страховиком.  Загальні умови

і  порядок  здійснення  добровільного   страхування   визначаються

правилами  страхування,  що  встановлюються страховиком самостійно

відповідно до вимог  цього  Закону.  Конкретні  умови  страхування

визнача


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021