RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 задачі зі страхування 


Завдання 6. Страхова оцінка майна склала 100 000 рублів. Страхова сума за договором страхування - 80 000 рублів. Збиток склав 90 000 рублів. Визначити суму страхового відшкодування, якщо укладено договір страхування за системою 1 ризику.

Знайдемо суму страхового відшкодування за такою формулою:

 

 

=100.000р, страховая сумма – S =80.000р, страховой ущерб – Т=90.000р. Рішення: Нехай страхова оцінка буде - W = 100.000р, страхова сума - S = 80.000р, страховий збиток - Т = 90.000р.

 

(1) Q = T * (S / W); (1)

 

 

=90.000*(80.000/100.000)= 72.000 р. Q = 90.000 * (80.000/100.000) = 72.000 р.

 

 

) составит 72.000 рублей. Відповідь: Сума страхового відшкодування (Q) складе 72.000 рублів.

 

 

Задача 12. В результаті дорожньо-транспортної пригоди знищений легковий автомобіль. Роздрібна ціна автомобіля 100 000 рублів. Знос на день укладання договору - 20%.

 

Від автомобіля залишилися деталі на суму 20 400 рублів, а з урахуванням їх знецінення - 16 040 рублів.

 

На приведення в порядок зазначених деталей витрачено 2 100 рублів.

 

Визначити збиток і страхове відшкодування, якщо

 

а) автомобіль застрахований в повному обсязі,

 

б) автомобіль застрахований на 60 000 рублів.

 

Рішення: а) при настанні страхового випадку страхове відшкодування на автомобіль буде сплачено у розмірі 100%, тобто 100.000 рублів.

 

б) Для розрахунку страхового відшкодування використовуємо формулу для визначення збитку:

 

 

У = Д - І + С - О, (2)

 

де У - страхове відшкодування, Д - дійсна вартість майна при страхової оцінки, І - сума зносу, О - вартість залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації, С - витрати на порятунок майна.

 

 

У = 100.000 - 20.000 + 6500 - 16040 = 70460р.

 

= T *( S / W ); Q = 70460*(60.000/100.000) = 42.276 рублей. Q = T * (S / W); Q = 70460 * (60.000/100.000) = 42.276 рублів.

 

=100.000р, б) Q =42.276р. Відповідь: а) Q = 100.000р, б) Q = 42.276р.

 

 

Завдання 18. Жінка 10.10.2001 року вирішила застрахуватися від нещасного випадку на рік на суму 5 000 рублів. Посада - бухгалтер. У результаті дорожньо-транспортної пригоди отримала травму, термін лікування - 70 днів, після чого присвоєна третя група інвалідності. Нещасний випадок стався через півроку після укладення договору страхування. Після отримання страхового відшкодування жінка вирішила поїхати в інше місто. Резерв - 80%. Визначити суму страхового відшкодування після розірвання договору.

 

Рішення: Знайдемо страхове відшкодування за такою формулою:

 

 

(3)

 

 

– страховое возмещение, П – сумма страхового взноса, де Q - страхове відшкодування, П - сума страхового внеску,

 

– срок договора страхования, N - термін договору страхування,

 

– период между страховыми случаями M - період між страховими випадками

 

– страховая сумма по договору страхования, S - страхова сума за договором страхування,

 

В - сума страхового відшкодування.

 

Визначимо суму страхового внеску:

 

 

, (4) П = S * i, (4)

 

– размер страхового резерва. Де i - розмір страхового резерву.

 

 

П = 5000 * 0,08 = 400р.

 

 

З 5-го дня непрацездатності по 1% = 320 * 0,01 = 32Р.

 

3500р - це 70% від страхової суми, тобто ми виплачуємо не більше 25% за дні непрацездатності.

 

За 3 групу інвалідності виплатимо 50%, тобто В = 3750р.

 

 

 

рублей. Відповідь: Q = 40 рублів.

 

 

Завдання 24. Застраховано 100 об'єктів по 200 рублів. Зафіксовано 2 страхових випадку. Яка ймовірність страхового випадку? Визначити нетто-ставку.

 

Рішення: визначимо ймовірність страхового випадку р (А).

 

 

Р (А) = 2 / 100 = 0,02

 

 

Знайдемо нетто-ставку:

 

 

(5)

 

 

рубля. Відповідь: Т n = 2 рублі.

 

Завдання 30. Визначити, у що перетворитися грошова сума величиною в 10 000 рублів через 10 років, віддана в кредит при нормі прибутковості 7%.

 

Рішення: знайдемо шукану грошову суму за формулою:

 

 

= A (1+ i ) n , (6) B n = A (1 + i) n, (6)

 

 

– денежная сумма, А – первоначальная денежная сумма, отданная в кредит, n – время, в течение которого эта сумма находится в обороте; I – норма доходности (процентная ставка). Де B n - грошова сума, А - початкова грошова сума, віддана в кредит, n - час, протягом якого ця сума знаходиться в обігу; I - норма прибутковості (процентна ставка).

 

 

= 10.000(1+0,07) 10 = 19671,7 рублей. У n = 10.000 (1 +0,07) 10 = 19671,7 рублів.

 

 

=19671,7 рублей. Відповідь: У n = 19671,7 рублів.

 

 

Завдання 36. Обчислити річну ставку на дожиття для особи у віці 40 років, уклав договір страхування на 4 роки на суму 10 000 рублів.

 

Рішення: Визначимо річну ставку за такою формулою:

 

 

(7)

 

 

– годичный взнос, n Ed x Де n P x - річний внесок, n Ed x – коэффициент рассрочки, S – страховая сумма. - Одноразовий внесок, n a x - коефіцієнт розстрочки, S - страхова сума.

 

 

 

рублей Відповідь: n P x = 2370,47 рублів

 

Завдання 42. Розрахувати щорічну тарифну ставку на випадок смерті. Страхувальник:

 

- Вік - 42 роки;

 

- Страховий період - 2 роки;

 

- Страхова сума - 1 000 рублів.

 

Рішення: Формула на випадок смерті:

 

 

(8)

 

 

рублей. Відповідь: n P x = 5,27 рублів.

 

 

Завдання 48. За статистикою показники страхування майна підприємств у місті мають стійкий динамічний вигляд протягом останніх років у т.ч.

 

 

               

 

    1999

               

 

    2000

               

 

    2001

 

    Число застрахованих об'єктів

               

 

    50

               

 

    62

               

 

    50

 

    Страхова сума застрахованих об'єктів, тис. р..

               

 

    600

               

 

    800

               

 

    700

 

    Сума страхових відшкодувань, тис. р..

               

 

    7,2

               

 

    8,8

               

 

    5,6

 

    Навантаження

               

 

    - 20%

 

 

Визначити показник збитковості страхових сум, нетто-ставку, брутто-ставку.

 

Рішення: Аналіз збитковості можна зробити за такою формулою:

 

 

(9)

 

– убыточность страховой суммы, К в – количество произведенных выплат, С в – средняя выплата по одному договору, К с – количество действующих договоров, С с – средняя страховая сумма на один договор. Де q - збитковість страхової суми, К в - кількість проведених виплат, З в - середня виплата за одним договором, К з - кількість діючих договорів, З с - середня страхова сума на один договір.

 

 

(10)

 

 

де – убыточность в отдельные годы, n – число лет. - Середня багаторічна збитковість, q - збитковість в окремі роки, n - число років.

 

 

 

Знайдемо нетто-ставку за формулою:

 

 

(1999) = В/С= 7,2/600*100=1,2 Т n (1999) = В / З = 7,2 / 600 * 100 = 1,2

 

(2001) = 8,8/800*100= 1,1 Т n (2001) = 8,8 / 800 * 100 = 1,1

 

(2001) = 5,6/700*100= 0,8 Т n (2001) = 5,6 / 700 * 100 = 0,8

 

 

Брутто-ставка розраховується за формулою:

 

 

(11)

 

– брутто-ставка, Т п – нетто-ставка, f abc – статьи нагрузки, предусматриваемые в тарифе в рублях со 100 рублей страховой суммы, f k /ф – доля статей нагрузки. Де T b - брутто-ставка, Т п - нетто-ставка, f abc - статті навантаження, що передбачаються у тарифі в рублях з 100 рублів страхової суми, f k / ф - частка статей навантаження.

 

 

 

Завдання 54. Сформовані страховою фірмою резерви за договорами страхування життя складають 2500млн. рублів.

 

Державні цінні папери 600 млн. рублів

 

банківські вклади 300 млн. рублів

 

придбані квартири 200 млн. рублів

 

на розрахунковому рахунку 150 млн. рублів

 

видано позик страхувальникам 800 млн. рублів

 

Визначити відповідність інвестиційної діяльності фірми встановленим законам.

 

Рішення: Визначимо норматив відповідності інвестиційної діяльності страхової компанії:

 

 

(12)

 

 

– коэффициент, соответствующий направлению вложений, Р – общая сумма страховых резервов. Де K i - коефіцієнт, що відповідає напрямку вкладень, Р - загальна сума страхових резервів.

 

 

Відповідь: інвестиційна діяльність фірми відповідає встановленим законам.

 

Завдання 60. Укладено договір кредитного страхування. Сума непогашеного в строк кредиту становить 244 тис. д. е. Межа відповідальності страховика 85%. Розрахувати страхове відшкодування.

 

Рішення: Страхове відшкодування:

 

= Сумма непогашенного в срок кредита * Предел ответс-ти стр-ка : 100 Q = Сума непогашеного в строк кредиту * Межа ответс-ти буд-ка: 100

 

 

= 244000*85%/100=207 400 рублей Q = 244 000 * 85% / 100 = 207 400 рублів

 

 

Відповідь: страхове відшкодування буде дорівнює 207 400 рублів.


Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020