RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 тести з страхування 


Зміст

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації 4

Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди 6

Тема 3. Страхування життя і пенсій …....8

Тема 4. Страхування від нещасних випадків 10

Тема 5. Медичне страхування ….... 11

Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків 12

Тема 7. Сільськогосподарське страхування ….......13

Тема 8. Страхування технічних ризиків .........15

Тема 9. Страхування фінансово - кредитних ризиків..…..16

Тема 10. Автотранспортне страхування .17

Тема 11. Морське страхування 20

Тема 12. Авіаційне страхування …..21

Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян ...22

Список рекомендованої літератури…..24

 

Уривки

 

Тема 2. Порядок укладання і ведення страхової угоди

 

15. У договорі страхування встановлена умовна франшиза 1%. Страхова сума – 100 млн грн., а фактичний збиток – 0,7 млн грн.. визначіть розмір страхового відшкодування:

1. 100 млн грн.;

2. 0,7 млн грн.;

3. 0,3 млн грн.;

4. збиток не відшкодовується.

 

16. Суть правової превенції полягає:

1. у спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів;

2. у передбаченні застережень чинним законодавством або договорами про страхування;

3. у передачі за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику;

4. у концентрації та використанні коштів, необхідних для розподілу між усіма страхувальниками збитків.

 

17. Основними факторами, що обумовлюють виникнення страхових відносин, є:

1. об’єктивна можливість настання надзвичайних, непередбачуваних подій, які можуть спричинити шкоду майну, життю та здоров’ю;

2. усвідомлена фізичними, юридичними особами потреба у страховому захисті їх майнових інтересів;

3. економічна зацікавленість страхувальників і страховиків в укладенні договорів страхування;

4. все вірно.

 

18. Упровадження окремих видів обов’язкового страхування пояснюється необхідністю:

1. поповнення Державного бюджету;

2. захисту інтересів осіб у разі, коли їм завдано шкоди;

3. покращення матеріального благополуччя громадян;

4. покращення матеріального благополуччя юридичних осіб.

 

19. При обов’язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено:

1. перелік об’єктів, що підлягають страхуванню;

2. перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи;

3. страхові суми та рівень страхового забезпечення

4. все вірно.

 

20. Право на здійснення обов’язкових видів страхування може отримати:

1. будь-який страховик, якщо він має відповідну ліцензію;

2. страховик зі страхування життя, якщо він має відповідну ліцензію;

3. страховик який займається ризиковими видами страхування і якщо він

має відповідну ліцензію;

4. будь-які страховики, якщо вони внесені до Державного реєстру.

 

21. Договір страхування набирає чинності:

1. з моменту укладення договору, якщо інше не передбачено договором страхування;

2. з моменту подання заяви про страхування, якщо інше не передбачено договором страхування;

3. з моменту підписання договору, якщо інше не передбачено договором страхування;

4. з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування;

 

22. Факт укладення договору страхування посвідчується:

1. страховим свідоцтвом;

2. страховим полісом;

3. страховим сертифікатом;

4. все вірно.

 

23. Чи існують законодавчі обмеження по максимальному строку страхування за одним договором:

1. так;

2. ні;

3. так, лише на окремі види.

 

24. Страховий акт – це документ, який підтверджує:

1. факт страхового випадку;

2. причини страхового випадку;

3. обставини страхового випадку;

4. все вірно.

 

Список використаної літератури

 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 7 липня 2005р. №2774-IY /htth//www/rada/gov/ua

2. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий 9 грудня 1994 р. / Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 47 - 52.

3. Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1 1 75 / ЗП України - 1996 - № ІX

4. Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р № 959

5. Положення про порядок та умови здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Зат. постановою Кабінету Міністрів України № 1175 від 28.09.1996р. (зі змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96р., №93 від 26.01.98р., № 1024 від 06.07.98р., №1925 від 04.12.98р., №494 від 31.03.99р., №842 від 27.05.2000р., №1276 від 18.08.2000р. № 1228 від 26.09.2001р.).

6. Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р № 747 / Офіційний вісник України -1999.-№ 18.

7. Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки. Затв. постановою кабінету Міністрів УРСР від 29 червня 1991 р., у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. № 627 /ЗП України. - 1992. -№12, 1995. -№ 5, 6; Офіційний вісник України. - 1997. -№27

8. Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 232 / ЗП України. - 1995. -№6.

9. Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Затв. постановою кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № І 1.75 / ЗП України. - 1996. - № 18, Офіційний вісник України. - 1999. -№ 14; 2002. -№21.

10. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. №1523 "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" / ЗП України - 1996. -№ 21.

11. Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації Затв. постановою Кабінету Міністрів № 1535 від 12 жовтня 2002 р. / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. - 2002. - № 23 (120).

12. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 року № 944 / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку - 2002. - № 17(114).

13. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Затв. постановою Кабінету Міністрів від 16 листопада 2002 р. № 1 788 / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. - 2003 -№ 1 (122).

14. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів Затв. постановою Кабінету Міністрів України від І червня 2002 року № 733 / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. - 2002. -№15(112)

15. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 590 / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. - 2003 - № 1 І (132)

16. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Затв. постановою Кабінету Міністрів від 29 березня 2002 р №402 / Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку 2002 № 12(109)

17. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальної . Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку - 2003 № 15 (136).

18. Порядок та умови державного обов'язкового страхування службових осо державних органів у справах захисту прав споживачів Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. № 385 / ЗП України. - 1994. - № 10; Офіційний вісник України. - 2002. -№34.

19. Порядок та умови обов'язкового державного особистого страхування посадових осіб органів державної податкової служби. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від З червня 1994 р. № 349 / ЗП України. - 1994. - № 9; Офіційний вісник України. - 1998 р.

20. Порядок та умови обов'язкового державного страхування державних виконавців. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1 292 / Офіційний вісник України. - 1998. - № 33.

21. Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб державного архітектурно-будівельного контролю. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. № 227 / ЗП України. - 1995. - № 6.

22. Порядок та умови обов'язкового державного страхування посадових осіб державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його територіальних органів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 196 / ЗП України. - 1996. -№ 7.

23. Порядок та умови обов'язкового державного страхування працівників державної охорони. Затв. постановою Кабінету Міністрів від 31 липня 1995 р. № 589/311 У- 1995 -№ 10.

24. Порядок та умови обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. №378/ЗП України - 1995.-№ 8.

25 Порядок та умови обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. № 1 642 / Офіційний вісник України. - 1998. -№ 42

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 561 "Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро « Морського страхового бюро" / Офіційний вісник України. - 1998. - № 17; 1999. - № 42; 2000. - № 40.

27. Програма розвитку страхового ринку України на 2001 - 2004 роки Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 р. № 98 / Офіційний вісник. - 2001 -№5.

28. Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. / Офіційний вісник України. - 1998. - №1.

29. Александров А.А. Страхование: личное, имущественное, обязательное, гражданской ответственности.-М.:ПРИОР, 1999.

30. Александрова М.М: Страхування: Навч.-метод, посіб. - К.. ЦУЛ, 2002.

31. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. - 2-е вид, перероб. і доп - К Тов-во "Знання", КОО, 2002.

32. Балабанов Й.Т., Балабанов А.И. Страхование. - СПб: Питер, 2002.

33. Бридун Є В Страхова справа: Посібник для розв'язування задач - Ірпінь, 2000.

34. Гвозденко А.А. Основь, страхования: Учебник. - М: Финансы. и статистика, І999.

35. Гинзбург А.И. Страхование.-СПб: Питер, 2002.

36. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібник. - 2-ге вид, виправлене. - К.: Кондор, 2003р.

37. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. Тернопіль Економічна думка. Карт-бланш, 2002.

38. Никитина Т В. Страхование коммерческих и финансовых рисков - Спб. Питер, 2002.

39. Ротова Т А . Руденко Л.С Страхування - К КНЕУ, 2001.

40. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування - Львів Обл. книжкова друкарня, 1999.

41. Страхові послуги: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За заг. ред. Т.М. Артюх. - К.: КНЕУ, 2000.

42. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С.Осадець- Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

43. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.

44. Шелехов К.В, Бігдаш В.Д. Страхування: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 1998.

45. Шихов А.К. Страхование: Учеб пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

46. Базилевич В. Страхова послуга в системі економічних відносин ринкової економіки / Банківська справа. - 1999. - № 3. - С. 42 - 46.

47. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 584с. – Бібліогр.: с. 573-579.

48. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400с.

49. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Компакт-ЛВ», 2005.-656с.

50. І.В.Алєксєєв., І.Ю.Кіндрат., Н.Б.Ярошевич Страхові послуги: Навч. Посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 204с.

51. Страхові послуги: Підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюр, О.О. Гаманкова та ін.; Кер. Авт. Кол. Й наук. Ред.. проф.. С.С. Осадець і доц.. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.

52. Яворська Т.В. Страхові послуги: Навч. Посіб. – К.:Знання, 2008. – 350с.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

 

Тест 1.

 

1. а), б), в), д).    2. а), в), д).    3. а.    4. а), б), г), д).    5. а), б), в).

 

Тест 2.

 

1. а).    2. б), д), є).    3. а), б), в), д), є).    4. б).    5. а), д).    6. а), б), в). 7. а).    8. б), д).    9. а), в).    10. а) 4 млн грн.; б) 80 млн грн.

 

Тест 3.

 

1. е), г), д).   2. У проміжку від 0,25 до 0,75 — найбільший, у проміжку від 0 до 0,25 — малий, у проміжку від 0,75 до 1,0 також малий, оскільки подія стає практично вірогідною.   3. а), в), б). 4. г), д).   5. а), в), д). 6. а), в), д).   7. а), б).

 

Тест 4.

 

1. а), б), в), г).    2. г), д).    3. б).    4. Л – в), г). І — а), б), д).    5. в), а), б), д). г), 6. в), г), д).

 

Тест 5А.

 

1. б), в).   2. в).   3. в).    4 а).    5. в), г), д).

 

Тест 5Б.

 

1. б), в), г).    2. а), б), в).    3. а), б).    4. Усі відповіді правильні.    5. б), г).

 

Тест 5В.

 

1. а).    2. в).    3. д).    4 в).    5. д).

 

Тест 5Г.

 

1. а), в), д).    2. б), г).    3. а), б).    4. б), г), 5. г).

 

Тест 5Д.

 

1. в).    2. а).    3. б).    4 в).    5 г).

Тест 6.

 

1. в).   2. а) Не менше як три роки; б) термін визначається угодою між страховиком і страхувальником; в) поліс оформляється на рік. 3. б).   4. За спільною домовленістю — страховик і страхувальник або суд.   5. Так, за домовленістю між страховиком і страхувальником.

 

Тест 7.

 

1. б), а), д), е), в), г).   2. а) Загальні збори акціонерів страхового товариства; б) Верховна Рада України; в) за домовленістю страховика і страхувальника або рішенням судових органів; г) державний орган нагляду за страховою діяльністю; д) Верховна Рада України.   3. б).   4. в). 5. б).

 

Тест 8.

 

1. б).   2. а), в).    3. а).    4. б), в).    5. а), б).    6. в).    7. в).    8. б), в).   9. а).

Тест 9А

 

1. в).    2. б).    3. а).

Тест 9Б.

 

1. а).    2. б).    3. в).

Тест 9В.

 

1. а).    2. в).    3. б).    4. а).    5. б).

Тест 10.

 

1. а), б).    2. б).    3. а).    4. а), в).    5. в).    6. а), б).    7. б).   8. а), в). 9. а), б).

Тест 11А.

 

1. а), б).    2. в).    3. а). б), в).    4. а), в), г).    5. б).

Тест 11Б.

1. в), г), е).    2. а), в).    3. а) 57 600 грн. б) 40 320 грн; в) 3709 грн 4. г) 16531 грн.    5. а) або б).    6. 125 тис. грн.    7. а) 30 тис. грн. б) 60 млн грн.

 

Тест 11В.

 

1. б).    2. а).    3. б).    4. в).    5. в).

Тест 12.

 

1. Правового — а), б), в), г), з); матеріального — д), є).    2. б).    3. б), в), г). 4. в).    5. в), г).    6. а), в).    7. б).

 

Тест 13А.

 

1. г).    2. в).    3. б).    4. а).    5. д).

 

Тест 13Б.

 

1. а).    2. г).    3. б).    4. б).   5. а).

Тест 13В.

 

1. б).   2. б).    3. г).    4. в).    5. д).

 

Тест 13Г.

 

1. а), в).   2. б).    3. а).    4. а), в).    5. б).

 

Тест 14А.

 

1. б).    2. в).    3. а).    4. в).    5. б).    6. б).    7. а).    8. в).    9. а).    10. в).

 

Тест 14Б.

 

1. а).    2. б).    3. б).    4. а).    5. в).    6. в).    7. б).    8. а).

 

Тест 14В.

 

1. в).    2. а).    3. б).    4. б).    5. а).    6. б).    7. а).    8. б).    9. а).    10. в).

Тест 15А.

 

1. б).    2. д).    3. б).    4. в).    5) а.

 

Тест 15Б.

 

1. б).    2. г).    3. а).    4. д).    5. г).

 

Тест 16А.

 

1. г).  &nb


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021