RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 міжнародне страхування 


Види та сфери страхування зовнішньоекономічних інтересів різноманітні, вони аналогічні страховим операціях на внутрішньому страховому ринку, але мають і свої особливості.

Виділяються наступні основні сфери міжнародного страхування:

Транспортне страхування. Міжнародне транспортне страхування має багатовікову історію розвитку, яка розпочалася з морського страхування - страхування суден, вантажів і фрахту, а також відповідальності судновласників перед третіми особами.

При страхуванні суден підставою укладення договору виступають наступні умови: «страхування з відповідальністю за загибель і пошкодження», «з відповідальністю за загибель судна, включаючи витрати по порятунку», «з відповідальністю за пошкодження судна» та ін.

 

Страхування фрахту (англ. freight - фрахт, вантаж) - страхування плати за перевезення вантажу. Залежно від умов оплати фрахту в якості страхувальника можуть виступати власник вантажу, перевізник (судновласник), або той, і другий разом. Страхування фрахту звичайно включається в договір страхування вантажу.

Договір страхування вантажу - «карго» - укладається або на конкретну перевезення певного вантажу, або на певний відрізок часу. У міжнародній практиці морських перевезень діють традиційні умови поставки товарів, в яких обговорюються питання страхування вантажів, зафіксовані в міжнародних правилах тлумачення торговельних термінів Інкотермс -1990149. Метою Інкотермс є встановлення однакових міжнародних правил для тлумачення найбільш важливих термінів і понять, що застосовуються в договорах купівлі-продажу у зовнішній торгівлі. Найбільш поширеними є наступні:

СIF - вартість, страхування і фрахт (cost, insurance and freight) - включає обов'язок продавця щодо поставки (навантаженні) вантажу в порт відвантаження, його оплаті, фрахту та страхування від морських ризиків;

FOB - франко-борт (free on board) - включає обов'язки продавця щодо завантаження товару на борт судна, обов'язки покупця за фрахту та страхування вантажу на час перевезення. Відповідальність за вантаж переходить до покупця з моменту перетину борту судна;

FAS - франко вздовж борту судна (free along side) - включає обов'язки продавця і покупця на умовах FOB. Однак відповідальність за вантаж переходить до покупця після доставки вантажу на причал до борту судна;

CAF - вартість і фрахт (cost and freight) - включає обов'язки продавця щодо укладання за свій рахунок договору морського перевезення і доставки вантажу на борт судна, обов'язки покупця зі страхування вантажу.

Автотранспортне страхування в міжнародному страхуванні переважно представлено основним видом - страхуванням цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів по «Зеленій карті». Зелена карта - угода страховиків низки країн про взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту та про надання взаємної допомоги з врегулювання збитків, що виникають у міжнародному автотранспортному сполученні (названа так за первісним кольором страхового поліса, що засвідчує це страхове правовідношення). В даний час Російська Федерація не входить в систему «зеленої карти», тому в разі поїздки автотранспортом громадян за кордон поліс «зеленої карти» набувається або при перетині кордону кожної країни, або в іноземних страховиків, що мають ліцензії на проведення цього виду страхування.

Поряд зі страхуванням цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, в міжнародному страхуванні також страхується відповідальність повітряних перевізників - за багаж пасажира і за шкоду заподіяну третім особам, відповідальність морських і річкових перевізників - за зіткнення суден і забруднення вод нафтою і пр.

Страхування фінансово-кредитної сфери. Всі учасники міжнародних відносин піддаються різним комерційним ризикам, що виникають внаслідок:

• зміни ціни товару після укладання контракту;

• відмова імпортера від прийому товару, особливо при інкасової формі розрахунків;

• зловживань або погіршення валютних коштів, виплатою за підробленими банкнотам, чеками тощо;

• неплатоспроможності покупця або замовника;

• нестійкості валютних курсів, інфляцією.

Особливе місце серед комерційних ризиків займають валютні ризики як небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу в період між підписанням зовнішньоторговельного або кредитної угоди і здійсненням платежу по ньому. Так, при зниженні курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу збитки несе експортер (кредитор), так як він отримує меншу реальну вартість у порівнянні з контрактної. Навпаки, при підвищенні курсу валюти ціни (позики) по відношенню до валюти платежу збитки виникають в імпортера і боржника. В обох випадках еквівалент в національній валюті боржника буде менше сум, на які контрагенти розраховували при підписанні контрактів. Наявність валютних ризиків визначає необхідність захисних заходів, спрямованих на їх попередження і обмеження втрат. У міжнародній практиці валютні ризики знижуються шляхом застосування різних методів страхування валютних ризиків:

> Односторонні дії одного з партнерів - страхування, лімітування, хеджування та ін;

> Операції страхових компаній або банків - застосування валютних, товарно-цінових застережень, мультивалютних корзин і т.д.;

> Взаємна домовленість учасників угоди - операції «форвард», «спот», системи термінових контрактів і ін

Іншим видом страхування кредитно-фінансових гарантій є страхування іноземних інвестицій, актуальне і має важливе значення для сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки. Страхування іноземних інвестицій забезпечує захист інтересів національних і закордонних інвесторів при проведенні фінансово-кредитних операцій у вигляді компенсації збитків у випадку невиконання договірних зобов'язань, націоналізації, реквізиції, конфіскації і т.д.

Практично всі зовнішньоекономічні операції здійснюються через банки, що передбачає ряд певних гарантій у цій сфері. Основним ризиком, що випливає з природи банківських операцій, є ризик неплатежу позичальника. Страхування кредитів у зовнішньоекономічних операціях включає страхування відповідальності позичальників за непогашення кредиту і страхування експортних кредитів.

Страхування відповідальності позичальників за непогашення кредиту передбачає укладення договору між страховою компанією, банком і позичальником. Об'єктом страхування є відповідальність позичальника перед банком, що видав кредит, за своєчасне і повне погашення кредитів і (або) за погашення кредитів, включаючи відсоток за користування кредитами. Обов'язковою умовою укладання договору страхування є оцінка фінансового стану і репутація позичальника з точки зору його платоспроможності.

Страхування експортних кредитів передбачає укладання договору страхування між страховою компанією і експортером. В якості страховика, як правило, виступають спеціалізовані державні страхові компанії. Об'єктом страхування є випливають із договору купівлі-продажу зобов'язання покупця оплатити в зазначений у договорі термін обумовлену суму за отримані в кредит товари, які є предметом угоди. Страхування експортних кредитів передбачає відшкодування застрахованим експортерам:

• витрат, пов'язаних з виробництвом експортної продукції, при відмові від неї іншого покупця;

• збитків від неплатежу внаслідок економічних або політичних причин;

• збитків від зміни курсового співвідношення між валютою платежу і валютою, в якій виражені витрати експортера та ін

Крім перерахованих видів міжнародного страхування проводяться й інші різні страхові операції у зовнішньоекономічній сфері:

¦ медичне страхування та страхування від нещасних випадків, що виїжджають за кордон;

¦ страхування технічних ризиків: страхування монтажно-пускових робіт, страхування обслуговування і гарантійних зобов'язань (лізингові контракти), страхування будівельних ризиків, страхування ризику експропріації орендованого обладнання і т.д.;

¦ перестрахування в сфері страхування зовнішньоекономічних ризиків і ін.

 

Міжнародна асоціація страхових наглядів -(англ. International Association of Insurance Supervision, IAIS) Створена в 1994 році, штаб-квартира в Базелі, Швейцарія

 

Цілі

 

Співробітництво для впровадження поліпшень в процедури нагляду в страховій галузі як на національному, так і на міжнародному рівні для підтримки ефективного, справедливого, надійного та стабільного страхового ринку до вигоди і для захисту страхувальників. Сприяння розвитку добре регульованих страхових ринків Внесення вкладу у глобальну фінансову стабільність [Ред] Міжнародна асоціація зі страхування кредитів - МАСК (англ. International Credit Insurance Association, ICIA) Міжнародна асоціація кредитного страхування заснована в 1946 році. Штаб-квартира знаходиться в Цюріху. Членами організації є близько двадцяти страховиків з 15 країн.

 

Цілі

 

Сприяння фінансуванню однакового страхового покриття по страхуванню експортних кредитів Вивчення і порівняння практики проведення страхування експортних кредитів у різних країнах Навчання внутрішніх експортерів різних країн практиці використання страхування експортних кредитів МАСК проводить велику роботу з обміну досвідом та інформацією, встановленню зв'язків між компаніями, що займаються страхуванням короткострокових експортних кредитів.

 

Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування

 

Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування заснована в 1963 році. Штаб-квартира знаходиться в Амстердамі. Генеральний секретаріат розташований в Парижі. Асоціація об'єднує більше 200 товариств взаємного страхування (ОВС) 26 країн.

 

Цілі

 

Координація діяльності, обмін досвідом та інформацією між товариствами взаємного страхування різних країн МАОВС представляє інтереси своїх членів у міжнародних організаціях ЄЕС, ЮНКТАД, розвиває співробітництво з національними федераціями товариств взаємного страхування окремих країн. Вищий орган МАОВС - загальні збори членів асоціації (збирається один раз на 2 роки), яке обирає Комітет МАОВС - вищий керівний орган асоціації (по 2 представники від кожної країни-учасниці). Комітет МАОВС обирає персональний склад Правління МАОВС, яка керує діяльністю асоціації в перервах між засіданнями Комітета.Прі правлінні асоціації утворюється Генеральний секретаріат, який координує поточну діяльність асоціації та організовує роботу постійно діючих робочих груп: з проблем взаємного страхування в рамках Спільного Ринку, оподаткування та фінансової стійкості ОВС, гармонізації національних законодавств про діяльність ОВС, міжнародного співробітництва, видавничої діяльності.

 

МАОВС видає спеціалізовані періодичні видання, що охоплюють широке коло проблем методології та практичної сторони діяльності товариств взаємного страхування.

 

Міжнародна асоціація страхових і перестрахувальних посередників - BIPAR

 

Організація представляє собою об'єднання страхових агентів, страхових брокерів і інших посередників, пов'язаних зі страховим бізнесом. Заснована в 1937 році. Штаб-квартира розташовується в Парижі. Організація представляє інтереси 225 страхових агентів і брокерів, а також їх регіональних організацій.

 

Цілі

 

Сприяння міжнародним контактам та обміну інформацією між посередниками страхового ринку Проведення наукових досліджень з питань аквізиції, маркетингу в страхуванні Організація тісно взаємодіє з урядовими колами ряду країн. Вищий орган - щорічно збирається генеральна асамблея, періодично проводяться міжнародні конгреси організації.

 

Міжнародна асоціація страхових досліджень - Масі Являє собою об'єднання наукової громадськості, що займається дослідженнями в галузі теорії та практики страхової справи. Одним з центральних питань дослідження є аналіз ризику і страхування. Асоційованими членами Масі є президенти і головні керуючі 16 найбільших страхових компаній США і Західної Європи. Організація заснована в 1973 році. Штаб-квартира розташовується в Женеві.

 

Цілі

 

Сприяння прогресу в наукових дослідженнях у галузі страхування, а також суміжних галузях наукових знань Розповсюдження наукових знань про страхування Сприяння зростанню суспільного престижу професії страховика Організація і курирування спеціальних наукових програм, що мають відношення до страхового справі Масі регулярно проводить науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми з страхової проблематики. Має у своєму розпорядженні обширною бібліотекою зі страхування. Видає ряд періодичних видань. Присуджує почесні призи та нагороди авторам наукових публікацій та досліджень з страхової проблематики.

 

Міжнародна організація актуаріїв

 

Організація заснована в 1895 році у зв'язку з проведенням першого Міжнародного конгресу актуаріїв в Бельгії. Штаб-квартира розташовується в Брюсселі.

 

Цілі

 

Здійснення міжнародного співробітництва та координації діяльності національних асоціацій актуаріїв ряду країн, у тому числі на підготовчому етапі проведення міжнародних конгресів актуаріїв. Сприяння науковим дослідженням у галузі страхової математики Організація видає матеріали по конгресів, наукову літературу з актуарних питань. Членами організації можуть бути окремі спеціалітси-актуарії, які розділяють цілі та завдання організації, а також її статут.

 

 Міжнародне страхове товариство - МСТ

 

Являє собою організацію страховиків і центрів навчання з проблем страхування. Організація заснована в 1965 році в США за сприяння штатів Огайо і Техас.

 

Цілі

 

Сприяння у здійсненні освітніх і наукових програм з питань страхування як частини системи економічної безпеки. Здійснення обміну страхової інформацією між членами МСО Організація об'єднує представників з 82 країн, складається з приблизно 1200 членів. Присуджує премії та дипломи за кращі наукові розробки. Проводить семінари та симпозіуми. Займається видавничою діяльністю.

 

Міжнародний союз морського страхування (англ. International Union of MArine Insurance, IUMI)

 

Штаб-квартира організації знаходиться в Цюріху. Членами спілки є представники більш ніж 45 країн.

 

Цілі

 

Проведення щорічних конференцій з питань морського страхування і розвитку морського страхування на міжнародному ринку Організація обміну інформацією між членами Здійснення заходів щодо запобігання збитків при морському страхуванні Сприяння введенню однакового страхового забезпечення за договорами страхування в більшості країн світу

 

 

Міжнародний союз страховиків технічних ризиків Союз заснований в 1968 році в Мюнхені. Об'єднує ряд провідних страхових компаній. Видає спеціалізовану періодику. Засоби союзу формуються за рахунок членських внесків. Керівні органи: постійний Комітет, секретаріат.

 

Цілі

 

Обмін інформацією та досвідом між страховими компаніями, які проводять страхування технічних ризиків: машин від поломок, післяпускових гарантійних зобов'язань, страхування будівельно-монтажних ризиків

 

Міжнародне товариство аналізу ризику Являє собою організацію у сфері застосування методології аналізу ризиків для цілей оптимізації рішень в різних областях наукової та практичної діяльності. Заснована в 1981 році в США. Об'єднує більше 2500 членів. Структурним підрозділом організації є Виконавчий Комітет Європейського товариства аналізу ризику (близько 200 членів).

 

Цілі

 

Ідентифікація різних видів небезпек, їх аналіз та виявлення шляхів і методів прийняття таких рішень, які б забезпечили безпечне проживання сталий розвиток суспільства Разаработка рішень питань аналізу ризику здоров'ю людини Разаработка ієрархічної моделі для оцінки ризику екологічних катастроф Інтегральні оцінки, дані статистичного розподілу та аналізу ризику, що містяться в доповідях організації, використовуються в практиці страхової роботи.

 

Міжнародна федерація кооперативного страхування - МФКС

 

Являє собою об'єднання кооперативних страхових організацій. Об'єднує кооперативні страхові організації 37 країн.

 

Цілі

 

Сприяння міжнародному співробітництву в питаннях страхування і перестрахування між учасниками МФКС, а також в обміні інформацією, фахівцями. Організація стажувань спеціалістів Організаційно-технічне і фінансове сприяння у формуванні інфраструктури кооперативного страхування в країнах, що розвиваються. МФКС тісно взаємодіє з Міжнародним кооперативним альянсом. Проводить технічні семінари та інші форми навчання персоналу кооперативних страхових організацій. Видає ряд періодичних видань.

 Страхування зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій. Міжнародні страхові операції – це система господарських зв’язків між національними економіками різних країн по реалізації страхового фонду.

Міжнародні страхові операції за організаційно-правовою ознакою поділяються на такі групи:

1. Прямі міжнародні договірні операції.

2. Прямі страхування.

3. Посередницькі страхування.

4. Операції міжнародного перестрахування.

Прямі міжнародні договірні операції означають, що полісоутримувач (страхівник) однієї країни заключає договір страхування зі страхувателем іншої країни. Дані операції укладаються як безпосередньо головною конторою головного страхувальника, так і через страхових брокерів.

Прямі страхування означають, що договори страхування укладаються через агентські організації страхувальника за кордоном. Ці операції здійснюються, коли відсутній національний страховий ринок, є конкретні фінансово-комерційні переваги (більш низькі тарифи, більший обсяг страхового покриття, валютні фактори тощо) чи факти юридичного (фактичного) примушення (наприклад, у відповідності з зовнішньоторговим контрактом на умовах СІФ), коли експортер приймає зобов’язання застрахувати товар у іноземного страхувальника, призначеного імпортером.

Посередницькі страхування означають, що договори страхування укладаються юридичними самостійними страховими компаніями за кордоном, тобто дочірніми страховими компаніями.

Перестрахування – це система економічних відносин, у відповідності з якою страхуватель, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страхувателям з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.

Перестрахування представляє собою страхування одним страхівником (перестрахуватель) на певних договірних умовах ризику виконання всіх чи частини своїх зобов’язань перед страхувателем у іншого страхувальника (перестрахівника).

На міжнародному страховому ринку з метою передачі ризиків повністю іншим страховим чи перестраховочним компаніям часто застосовують фронтирування або фронтінг ( від англ.. front – виходити на).

Фронтінг – це операція, в процесі якої компанія оформляє страховий поліс, але ризик (частину чи повністю) передає іншому страхувателю, який не фігурує в договорі й найчастіше залишається невідомим для страхівника. Іншими словами фронтінг означає прийняття на страхування (в перестрахування) ризиків з метою передачі їх повністю або частково іншим страховим компаніям, часто на прохання останніх, за відповідну винагороду.

Здійснюється у випадку, коли страхівник бажає попасти на ринок, куди він сам чи його поліси не допускаються. Тоді страхівник звертається до місцевої страхової компанії з пропозицією оформити за винагороду страховий поліс, а потім переводить на себе ризик і страхові внески.

Страхова компанія, яка видає на прохання іншого страхувальника страховий поліс від свого імені, маючи на увазі, що 100% прийнятого ризику буде перестраховано у того ж страхувальника, на прохання якої видається цей страховий поліс, називається фронтируючою компанією, а сам страховий поліс – фронт-поліс (front policies).

Страхові компанії досить відповідально підходять до оформлення фронт-поліса, оскільки юридична особа, яка видала поліс, вважається відповідачем у випадку можливих претензій.

На міжнародному страховому ринку діє багато міжнародних страхових інститутів: асоціації, бюро, групи, об’єднання, товариства, комітети, союзи, федерації. Розглянемо основні з них, які діють в сфері міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

Міжнародна організація актуаріїв заснована у 1985 році. Штаб-квартира знаходиться у Брюсселі. Основними завданнями є:

-здійснення міжнародного співробітництва та координація діяльності національних асоціацій актуаріїв ряду країн;

-сприяння науковим дослідженням в області страхової математики тощо.

Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування (МАТВС) створена в 1963 році зі штаб-квартирою в Амстердамі. Займається координацією діяльності, обміном досвідом та інформацією між товариствами взаємного страхування з різних країн (більше як 200 товариств з 26 країн). А також представляє інтереси своїх член


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021