RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 соціальне страхування задачі 
Задача № 1

Жінка має страховий стаж - 37 років, 8 міс. Індивідуальний коефіцієнт підвищення заробітної плати становить 1,5. Розрахувати розмір пенсії протягом 2008 року. Середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії 928,81 грн. Розміри прожитого мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, становить: з 01 січня - 2008 року - 470,00 грн; 01 квітня 2008 року - 481,00 грн; 01 липня 2008 року - 482,00 грн; 01 жовтня 2008 року -498,00 грн. Вартість одного року страхового стажу з 01.01.2008 року - 1,2 %; 01.10.2008 року- 1,35 %.

Рішення

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп Кс, де: П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

(С Зп = Зс ^^ ^ м

де: Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії

^- - коефіцієнт заробітної плати.

{ М )

Зп = 928,81 х 1,5 = 1393,22 грн.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

v С, Вс

с 100 % •12 де: Кс - коефіцієнт страхового стажу; См - сума місяців страхового стажу;

Вс - визначений розмір оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). 3 1 січня поточного року розмір оцінки вартості одного року страхового стажу дорівнює 1,2 % (як відомо, до цієї дати 1 рік страхового стажу

дорівнював 1 %), а з 1 жовтня 2008 року вартість одного року дорівнюватиме 1,35 %.

^=^Т = 0'45167

100%-12

Понаднормативний стаж- 17 років.

Заробітна плата для визначення розміру пенсії становить?

Розрахунок розміру пенсії відповідно:

П = 1393,22 грн х 0,4516 7= 629,28 грн.

Доплата за стаж - 470 грн х-17 х 1 % = 79,90 грн.

Загальний розмір понаднормової пенсії з 01.01.2008 року становитиме 709,18

грн., в т. ч.:

629,28 грн -розмір пенсії;

79,90 грн - доплата за понаднормовий стаж.

В зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили

працездатність з 1 квітня, 1 липня та з 1 жовтня поточного року підвищиться

розмір доплати за понаднормовий стаж, який відповідно становитиме:

з 01 квітня 2008 року- 81,77 грн (481,00 грн--17 %). П = 711,05;

з Оілипня 2008 року - 81,94 грн (482,00 грн-- 17 %). П = 711,22;

з 01 жовтня 2008 року - 84,66 грн. (498,00 грн. • 17%). П = 713,94.

Крім того, з 01.10.2008 року буде збільшена вартість одного року страхового

стажу з 1,2 % до 1,35 % таким чином:

Коефіцієнт страхового стажу:

Кс = ^^^ = 0'50833

100%•12

П = 1393,22 грн х 0,50833= 708,22 грн.

Доплата за понаднормовий стаж: 498.00 грн х 17 % = 84,66 грн.

Розмір пенсії з 01.10.2008 року становитиме 792,88 грн, в т. ч.:

708,22 грн - розмір пенсії;

84,66 грн - доплата за понаднормовий стаж.

Задача № 2 У зв'язку зі скороченням 25 вересня 2008 року з роботи було звільнено трьох осіб Іванова, Петрова, Сидорова, що мають страховий стаж 3, 7 і 12 років відповідно. їх загальна заробітна плата протягом березня-серпня 2008 року становить: Іванова 7150 грн, Ковальова - 10190 грн, Супруненко 9230 грн. Визначте розмір допомоги по безробіттю.

Рішення

Згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» розмір допомоги по безробіттю

визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, залежно від страхового стажу:

-          до 2 років - 50 відсотків;

-          від 2 до 6 років - 55 відсотків;

-          від 6 до 10 років - 60 відсотків;

-          понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у % до визначеного розміру:

-          перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

-          протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

-          надалі - 70 відсотків.

Середня заробітна плата для призначення допомоги по безробіттю становить:

Іванов: 7150 / 184 календарних дні = 38,86 грн.

Петров: 10190 / 184 календарних дні = 55,38 грн.

Сидоров: 9230 / 184 календарних дні = 50,16 грн.

Допомога Іванову:

90 календарних днів виплачуватиметься 100 % від визначеного розміру допомоги по безробіттю, тобто

38,86 • 0,55 • 90 = 1923,57 грн у повному обсязі;

протягом наступних 90 календарних днів - 1538,86 грн (80 % від 1923,57 грн);

надалі - 38,86 • 0,55 • 0,7 = 14,96 грн щоденно.

Допомога Петрову:

90 календарних днів виплачуватиметься 100 % від визначеного розміру допомоги по безробіттю, тобто

190 • 0,6 • 90 = 10260 грн у повному обсязі;

протягом наступних 90 календарних днів - 8208 грн (80 % від 10260 грн);

надалі - 55,38 • 0,6 • 0,7 = 23,26 грн щоденно.

Допомога Сидорову:

90 календарних днів виплачуватиметься 100 % від визначеного розміру допомоги по безробіттю, тобто

230 • 0,7 • 90 = 14490 грн у повному обсязі;

протягом наступних 90 календарних днів 11 592 грн (80 % від 14 490 грн);

надалі - 50,16 • 0,7 ■ 0,7 = 24,58 грн щоденно.

Задача № 3

Застрахована особа була відсутня на роботі через тимчасову непрацездатність з 9 по 28 вересня 2008 року. її заробітна плата складала: в березні - 9540 грн, в квітні - 9800 грн, в травні - 9870 грн, в червні - 9820 грн, в липні - 9820 грн, в серпні - 9870 грн. Розрахувати розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, сплаченої за рахунок роботодавця та

Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Страховий стаж - 7 років.

Рішення

Розрахунковий період          Відпрацьовані дні     Нарахована

заробітна

плата  Заробітна плата, з якої сплачено страхові внески Середньоденна

заробітна

плата

Березень         20        9540    9495  

Квітень           21        9800    9705  

Травень          19        9870    9705  

Червень          19        9820    9705  

Липень           23        9820    9735  

Серпень         20        9870    9735  

Разом  122      58720  58080  476,07

% допомоги залежить від стажу:

до 5 років - 60 %,

5-8 років - 80 %,

понад 8 років - 100 %.

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця становить:

476,07 • 4 (робочі дні) • 0,8 = 1523,41 (грн.).

Страхова виплата за рахунок Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності або Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань становить

476,07 • 10 (робочих днів) • 0,8 = 3808,56 (грн.)

Задача № 4

Громадянка Іванова, яка працювала на державному підприємстві і має безперервний трудовий стаж 7 років, захворіла і перебувала на амбулаторному лікуванні 10 днів з 7 по 16 липня. її заробітна платня, нарахована протягом останніх шести місяців з 1 січня по 31 червня 2008 року включно, дорівнювала 11 340 грн (1890 за кожен місяць). Після лікування відповідно до медичного висновку керівництво підприємства було змушене перевести ії на легшу роботу з заробітною платою 1340 грн. Іванова звернулася з проханням про допомогу по тимчасовій непрацездатності. Органи соціального страхування сплатили їй за лікарняний 737,6 і сплачували 600 грн щомісячно протягом 3-х місяців. На підприємстві п'ятиденний робочий тиждень. Чи правильно визначені суми і порядок їх сплати відповідно до чинного законодавства України.

Рішення

Hi, суми визначені не вірно:

1. Розрахунок сплати лікарняних:

1) Серед. ден. зпл. = нарахована з/п за 6 попередніх місяців / к-ть роб. днів

Серед. ден. зпл. = 11340 / 121 = 93,72 грн.

2) Допомога = серед. ден. Зпл. к-ть роб. днів хвороби • % допомоги

% допомоги залежить від стажу:

до 5 років - 60 %,

5-8 років - 80 %,

понад 8 років - 100 %.

Допомога = 93,72 • 8 • 0,8 = 599,81 грн.

2. У разі тимчасового переведення застрахованої особи, відповідно до медичного висновку, на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці, тобто третій місяць їй ніхто не повинен був сплачувати допомогу. Ця допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переведення, тобто не більше 550 грн.

Задача № 5 Потерпілий, якому МСЕК установила ступінь втрати професійної працездатності на виробництві - 30 %, звернувся до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для призначення страхових виплат у зв'язку з професійним захворюванням у грудні 2007 року. У липні 1998 року потерпілий звільнився з роботи, з якою пов'язане професійне захворювання. Припустимо, що заробітна плата найманих робітників, зайнятих в економіці України, за 2006 р. дорівнює 1470,00 грн. Розрахувати суму щомісячної страхової виплати.

Рішення

Розрахунковий період в 1998 р.      Нарахована

заробітна

плата

(Зв), гривень  Середня заробітна плата

найманих

працівників, зайнятих в

економіці України (Зз),

гривень          Коефіцієнт

заробітної

плати

застрахованої

особи (К)

Січень 205,4   136,82 1,5012

Лютий            210,5   137,85 1,527

Березень         260,3   149,76 1,7381

Квітень           205,2   146,39 1,4017

Травень          270,3   148,61 1,8189

Червень          201,1   158,01 1,2727

Разом                         9,2596

У разі, коли на дату встановлення медико-соціальною експертною комісією ступеня втрати застрахованою особою професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з розміру заробітної плати перед настанням нещасного випадку на виробництві або перед звільненням з роботи (переходом на іншу

роботу), з якою пов'язане професійне захворювання, з урахуванням її коригування, що провадиться робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за формулою:

3 = Зн ■

 к I М )'

де 3 - середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, у грн..;

Зн - середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за календарний рік, що передує року, з якого призначається страхова виплата;

Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожен місяць розрахункового періоду (К1 + К2 + КЗ + К4 + К5 + К6) = 9,2596;

М - кількість календарних місяців у розрахунковому періоді.

Розрахунковим є період із січня по червень 1998 року.

К = Зв / Зс,

де К - коефіцієнт заробітної плати застрахованої особи;

Зв - заробітна плата застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується при призначенні страхових виплат за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати;

Зс - середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці Україниі, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати.

М - 6 місяців;

3 = 1470 • 9,2596 / 6 = 2268,60 грн. Сума щомісячної страхової виплати = 2268,60 • 0,3 = 680,58 (грн.)

Задача № 6

Чоловіку віком 22 роки встановлено II групу інвалідності. На момент встановлення інвалідності страховий стаж становить 4 роки. Припустімо, середній коефіцієнт середнього заробітку 2,0. Пенсія призначається у 2008 році.

Рішення

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються за наявності страхового стажу тривалості, встановленої Законом:

•          до досягнення 23 років включно - 2 роки;

•          від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

•          від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

•          для осіб 32 років і старших - 5 років.

Розміри пенсій по інвалідності визначаються у % до пенсії за віком залежно від групи інвалідності: інвалідам I групи - 100 %; інвалідам II групи - 90 %; інвалідам III групи - 50 % пенсії за віком.

Потрібно звернути увагу на порядок обчислення страхового стажу. Відповідно до ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до страхового стажу для визначення розміру пенсії за віком інвалідам, крім наявного стажу на момент встановлення групи

інвалідності, додається також період з дня встановлення особі інвалідності до досягнення нею пенсійного віку (чоловіки - 60, жінки - 55 років).

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії: Зп = 928,81 • 2,0 = 1857,62 грн.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:

= с.-в.г

100 % • 12

де: Кс - коефіцієнт страхового стажу;

См - сума місяців страхового стажу;

Вс - визначений розмір оцінки одного року страхового стажу (у

відсотках). 3 1 січня поточного року розмір оцінки вартості одного року

страхового стажу дорівнює 1,2 % (як відомо до цієї дати 1 рік страхового стажу

дорівнював 1 %), а з 1 жовтня 2008 року вартість одного року дорівнюватиме

1,35 %.

(42-12)-1,2

ff =       = 0,504

100% • 12

Розмір пенсії за віком:

П = 1857,62 • 0,504 = 936,24 грн. Виходячи з того, що пенсія по інвалідності II групи встановлюється в розмірі 90 % пенсії за віком, то розмір цієї пенсії становитеме 842 грн 62 коп. (90 % • 936,24 грн).Переглядів: 5631 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021