RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування задачі 


Задача 6

Вихідні дані по одному з видів страхування врожаю сільськогосподарських культур:

Показники

                Роки

Збитковість страхової суми,%

                1

                2

                3

                4

                5

3,0

                4,0

                3,0

                4,5

                3,5

Розрахуйте:

а) середню збитковість страхової суми за таріфнийперіод (основну частину нетто-ставки);

б) ризикову надбавку з ймовірністю 0,954;

в) нетто-ставку;

г) брутто-ставку за умови, що навантаження у ній становить 18%.

РІШЕННЯ:

Розрахуємо:

а) середню збитковість страхової суми за тарифний період (основну частину нетто-ставки):

Основна частина нетто-ставки (То) дорівнює середній збитковості страхової суми за попередній період і визначається:

 

де п - число періодів, q з - середня збитковість страхової суми.

= = 3,6

 

б) ризикову надбавку з ймовірністю 0,954:

Ризикова надбавка (Тр):

 

де s - середньоквадратичне відхилення збитковості страхової суми за попередній період, що визначається за формулою:

 

t - коефіцієнт довіри, який залежить від необхідної ймовірності, з якою зібраних внесків вистачить на виплати страхових відшкодувань за страховими випадками. Деякі значення t наведені в таблиці 2 (методичка)

=

= 2 * 0,6519 = 1,3038

Таблиця 2

Значення ймовірності при різній величині коефіцієнта довіри t

t

                ймовірність

1,0

                0,6827

1,5

                0,8664

2,0

                0,9545

2,5

                0,9876

3,0

                0,9973

3,28

                0,9990

в) нетто-ставку:

Нетто-ставка (Гн) складається з основної частини (То) та ризикової надбавки (Тр):

Тн = Те + Тр = 3,6 +1,3038 = 4,9038

г) брутто-ставку за умови, що навантаження у неї складає 18%:

Брутто-ставка (Тб) розраховується за формулою:

 

де f (%) - частка навантаження в брутто-ставці.

= = 5,98

Задача 7

У середньому по страхової організації склалися такі показники збитковості страхової суми по добровільному страхуванню домашнього майна:

Показники

                Роки

Збитковість страхової суми,%

                1

                2

                3

                4

                5

0,8

                1,0

                1,2

                1,8

                2,0

Визначте:

1) середню збитковість страхової суми за таріфнийперіод;

2) з ймовірністю 0,954 нетто-ставку і брутто-ставкупрі умови, що навантаження по страхуванню домашнього майна складає 21% в брутто-ставці.

РІШЕННЯ:

Визначимо:

1. Середню збитковість страхової суми за таріфнийперіод:

Середня збитковість страхової суми за тарифний період визначається:

 

де п - число періодів, q з - середня збитковість страхової суми.

= = 1,36

2. З ймовірністю 0,954 нетто-ставку і брутто-ставкупрі умови, що навантаження по страхуванню домашнього майна складає 21% в брутто-ставці:

Нетто-ставка (Гн) складається з основної частини (То) та ризикової надбавки (Тр).

Ризикова надбавка (Тр):

 

де s - середньоквадратичне відхилення збитковості страхової суми за попередній період, що визначається за формулою:

 

 

t - коефіцієнт довіри, який залежить від необхідної ймовірності, з якою зібраних внесків вистачить на виплати страхових відшкодувань за страховими випадками. Деякі значення t наведені в таблиці 2 (методичка)

t = 2

=

=

= 2 * 0,5177 = 1,0354

Тн = Те + Тр = 1,36 +1,0354 = 2,3954

Брутто-ставка (Тб) розраховується за формулою:

 

де f (%) - частка навантаження в брутто-ставці.

= = 3,032

Завдання 17

У результаті дорожньо-транспортної пригоди знищено автомобіль. Його справжня первісна вартість 120 тис. рублів, знос на момент укладання договору страхування - 30%. Вартість придатних деталей після страхового випадку склала 15 тис. рублів (з урахуванням зносу -10,5 тис. рублів). На приведення в порядок зазначених деталей витрачено 1,5 тис. рублів. У договорі передбачено безумовна франшиза 1 тис. рублів.

Перелічіть збиток страхувальника і розмір страхового відшкодування, якщо автомобіль застрахований на 75% від дійсної вартості.

РІШЕННЯ:

Розмір шкоди визначається на підставі страхового акта, складеного страховиком.

Сума збитку = вартість майна за страховою оцінкою - сума зносу + витрати по рятуванню та приведенню майна в порядок - вартість залишків, придатних для подальшого використання =

= 120 - (120 * 30%) +1,5-10,5 = 75 тис.руб.

Франшиза - це частина збитку страхувальника, що не підлягає відшкодуванню страховиком. При безумовній франшизі - з будь-якої суми збитку вираховується франшиза.

За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1 тис. рублів. Фактичний збиток склав 75 ​​тис. рублів.

75-1 = 74 тис. руб.

Страхове відшкодування буде виплачено у сумі 74 тис. рублів.

Завдання 27

Визначте ступінь ймовірності дефіцитності коштів, використовуючи коефіцієнт професора Ф.В. Коньшина, зробіть висновки.

Вихідні дані:

а) у страхової компанії А страховий портфель складається з 450 укладених договорів, у страхової компанії Б - з 250;

б) у страхової компанії А середня тарифна ставка становить 2,6 рубля із 100 рублів страхової суми, у страхової компанії Б - 3 рублі з 100 рублів страхової суми.

РІШЕННЯ:

Для визначення ступеня ймовірності дефіцитності коштів використовується коефіцієнт професора Ф.В. Коньшина (К)

,

де Т сер - Середня тарифна ставка по страховому портфелю;

n - кількість застрахованих об'єктів.

Чим менше коефіцієнт Коньшина, тим вище фінансова стійкість страховика.

Отже,

Страхова компанія А:

=

Страхова компанія Б:

=

Очевидно, що К А <До Б.

Таким чином, фінансова стійкість по дефіцитності коштів у страхової компанії А вище, ніж у страхової компанії Б.

 

Розгляд та оплата претензій при страхуванні вантажів

Клієнту будь-якої страхової компанії важливо знати, коли і в якому обсязі можна розраховувати на отримання компенсації за збитки у зв'язку зі страховим випадком. Саме в цьому полягає виконання страховиком основного обов'язку за договором страхування. Розгляд заяв страхувальників або третіх осіб (вигодонабувачів) про страхову виплату (претензії) за будь-якого договору страхування має особливе значення, оскільки від результатів цієї роботи значною мірою залежить рентабельність і ефективність страхових операцій.

Встановлення факту та причин страхового випадку, розміру збитку, нанесеного застрахованому майну в результаті страхового випадку, документальне оформлення та оплату страхового відшкодування у страховій справі прийнято називати ліквідацією збитку, або розглядом та оплатою претензії (вимоги страхувальника про страхову виплату). Ліквідацією збитку завершуються юридичні та економічні взаємовідносини між страхувальником і страховиком, що випливають з договору страхування. Розглянемо порядок розгляду і оплати претензій страхувальників на прикладі страхування вантажу, що перевозиться морським транспортом. Відповідальність страховика пов'язана з відповідальністю перевізника за збереження вантажу. Відповідальність страховика і перевізника може бути розмежована лише за умови детального ознайомлення з правовими положеннями взаємини сторін під час перевезення вантажу. Необхідно відзначити, що не всяке пошкодження або загибель вантажу є збитком за договором страхування вантажів. Збиток підпадає під дію страхового договору, якщо пошкодження плі загибель викликані страховим випадком. У практиці морського страхування під страховим випадком розуміється те чи інше пригоду зі страховим інтересом, при-чину якого безпосередньо пов'язана з тими ризиками, щодо яких укладено договір страхування. Якщо вантаж пошкоджений або загинув від природних властивостей або внаслідок неправильних дій чи наміру страхувальника або його агента, страховик не несе відповідальності за подібний збиток, оскільки причина його виникнення не відноситься до страхового випадку.

При настанні страхового випадку дуже важливо мати на увазі наступне: ліквідація збитку повинна проводитися по можливості оперативно, оскільки це за його розмірі, в чому зацікавлені учасники договору страхування;

при огляді пошкодженого вантажу необхідно точно встановити причину як збитку, так і нанесеного збитку;

розмір збитку повинен визначатися по можливості справедливіше для страхувальника;

при цьому повинні захищатися інтереси страховика від надмірних і необгрунтованих вимог страхувальника;

при ліквідації збитку необхідно враховувати всі специфічні місцеві умови, які впливають або можуть впливати на його розмір. Всі перераховані вище обставини змушують страховиків звертатися до довіреного фізичній або юридичній особі, яка працює або володіє відповідними знаннями в області ліквідації збитків. Така особа називається аварійним комісаром. Документ, який він видає при пошкодженні вантажу, відомий як аварійний сертифікат. Вимоги, що пред'являються до складання аварійного сертифіката, досить високі, тому що він є єдиним документом, який дозволяє страховикові оцінити в повному обсязі те, що сталося з застрахованим вантажем, визначити наявність і ступінь своєї відповідальності, по праву суброгації успішно вести претензійну і позовну роботу проти винної сторони. Крім того, правильно складений аварійний сертифікат дає можливість страхувальнику в найкоротші терміни отримати відшкодування свого збитку.

 

Взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку

Правові взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку в морському страхуванні при перевезенні вантажів регулюються Цивільним кодексом Російської Федерації, Кодексом торговельного мореплавства, Законом "Про організацію страхової справи в Російській Федерації", правилами транспортного страхування вантажів, що діють в страховій компанії, умовами, на яких укладено відповідний договір страхування, арбітражною практикою Арбітражного суду і що склалися в міжнародній страховій практиці звичаями. Наприклад, у практиці іноземного страхування прийнято виходити з того, що страхувальник повинен ставитися до застрахованого майна так, як якщо б воно не було застраховане. Страхування покликане захистити майно від збитків, але воно не звільняє страхувальника від обов'язку піклуватися про збереження застрахованого майна протягом всього терміну страхування.

 

. Задача.

 

Визначіть резерв незароблених премій на 01 жовтня 2004 р. Та 01 січня 2005р. І зміну цього резерву на підставі таких даних:

 

1. Надходження страхових платежів в I кВ – 600 тис.грн, в II кВ – 400тис.грн, в III кв – 500 тис.грн, в IV кВ – 600 тис.грн.

 

2. Задача.

 

Страхова компанія здійснює непропорційне перестрахування об'єкта вартістю 5 млн. грн. В страхуванні бере участь 5 учасників ( страховик і чотири перестраховики). Вартість об'єкта розділена на 5 шарів вартістю 1 млн. грн. кожен. Ймовірність настання страхового випадку для шарів така: перший( нижній) – 0,45; другий – 0,25; третій – 0.15; четвертий – 0,1; п'ятий – 0,05. Страховий тариф 0,8% . Перший збиток – 0,6 млн.грн, другий – 1,3 млн.грн, третій – 2,2 млн.грн. Визначіть: 1) страхові платежі для кожного учасника; 2) величину відшкодування і учасників виплати при першому, другому і третьому збитках.

 

3. Задача.

 

Визначіть страховий внесок за договором нагромаджувального страхування життя на підставі таких даних:

 

1. Страхова сума – 2000 грн.

 

2. Страховий тариф-нето на 1000 грн – 2грн.

 

Питома вага тарифу-нето в тарифі-брутто-80 відсотків

 

4. Задача.

 

Страхова компанія уклала договір страхування об'єкта вартістю 2,4 млн.грн при страховому тарифі 0,4%.Власне утримання компанії 1,4 млн.грн, решта перестраховується в двох пере страховиків порівну. Величина комісії за укладення і супровід договору – 10% . Збитки внаслідок пожежі становлять 600 тис. грн. Визначіть: 1) страхові платежі, котрі отримає страховик і перестраховики; 2) величину комісійної винагороди, котру отримає страховик; 3) розмір страхового відшкодування, котре виплатять учасники процесу страхування і перестрахування.

 

5. Задача.

 

Страхова оцінка нерухомого майна машинобудівельного підприємства – 12 млн.грн. Чотири страхові компанії укладають договір його співстрахування і розподіляють відповідальність між собою так: перша бере 20%, друга – 25%,третя – 40%, четверта – 15%. Визначіть величину страхових платежів, котру отримає кожна з них, якщо страховий тариф становить 0,6% , і розмір виплати страхового відшкодування кожного учасника співстрахування, якщо збиток становить 4,4 млн.грн.

 

6. Задача.

 

Станом на січень 2004 року страхова компанія має такі показники:

 

- сплачений статутний фонд – 8200 тис.грн;

 

- технічні резерви – 13300 тис. грн;

 

- вільні резерви – 120 тис.грн.

 

Визначіть величину відповідальності на один договір страхування ( перестрахування), котру може нести страхова компанія.

 

7. Задача.

 

В тролейбусному депо працює 130 водіїв, 130 кондукторів і 6 контролерів-ревізорів. Визначіть:1) розмір страхових платежів за обов'язкове особове страхування від нещасних випадків на транспорті за цей персонал, якщо страховий тариф кожного з них становить 0,8% страхової суми; 2) загальну суму виплат, якщо з ним трапились такі випадки: один водій загинув в ДТП; двоє отримали інвалідність другої групи; 8 чоловік отримали травми, котрі лікували по 22 дні кожен.

 

8. Задача.

 

Військовослужбовець Якимишен В. Г. Купив залізничний квиток до станції Київ вартістю 40 грн і під час поїздки був травмований внаслідок аварії поїзда. Лікування травми тривало 90 днів, після чого йому була встановлена III група інвалідності. Визначіть величину страхового платежу і розмір страхової виплати, котру він повинен отримати за наслідки травми. Назвіть вид страхування за котрим він може отримати страхову суму і документи, котрі він повинен представити в страхову компанію для отримання виплати.

 

9. Задача.

 

Громадянин Живко Г. Г. Укладає договір добровільного страхування від нещасних випадків для себе, дружини і двох дітей віком 7 і 12 років. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб становлять по 1000 грн. Страхові тарифи визначено в таких розмірах: для дорослих осіб – 1% від страхової суми, для дітей віком до 10 років – 3% і віком від 10 до 18 років – 5% від страхової суми. Виплати відшкодувань для усіх застрахованих однакові і становлять: у випадку смерті внаслідок нещасного випадку – 100% страхової суми; при встановленні інвалідності I групи - 90%, II групи – 75 %, III групи – 50% страхової суми; при лікуванні наслідків травми внаслідок нещасного випадку виплачується по 10 грн. За один день лікування, але не більше 50% страхової суми. Визначіть: 1) страховий платіж за страхування родини Живка Г. Г.; 2) величину страхової виплати при умові, що сім'я постраждала в ДТВ і отримала такі збитки: батько – інвалідність II групи, мати – інвалідність III групи, діти отримали травми, лікування котрих тривало по 24 дні.

 

10. Задача.

 

Страхова компанія застрахувала кредит на суму 100 тис. грн. Протягом дії договору боржник погасив кредит на суму 40 тис.грн. Внаслідок пожежі, визнаної страховим випадком, підприємство не змогло повернути решту кредиту. Визначіть величину збитку і величину страхового відшкодування, якщо договором страхування цього кредиту передбачена:

 

а) умовна франшиза в розмірі 10 відсотків; б) безумовна франшиза в розмірі 20 відсотків?

 

11. Задача.

 

Державне племінне господарство застрахувало за обов'язковим страхуванням тварин 6 племінних корів. Страхова сума за кожну голову встановлена в розмірі 5 тис. грн. Страховий тариф – 4% від страхової суми. Протягом часу дії договору одна корова загинула внаслідок удару електричним струмом і була реалізована на м'ясо.Норматив виходу м'яса від живої ваги корови – 50%, вага тварини - 700 кг. Фактично було реалізовано м'ясо вагою 300 кг за ціною 15 грн. За один кілограм ( довідка про ціну продажу представлена страховій компанії)

 

Визначіть: 1) страховий платіж за застраховану групу тварин;

 

2) страхове відшкодування за загиблу тварину.

 

12. Задача.

 

Яра пшениця висіяна на площі 20 га і повністю пошкоджена градом. З метою збільшення виходу продукції фермер підсіяв її таким же сортом. .Врожай дав валовий збір 400 центнерів. Середньорічна врожайність пшениці за попередні 5 років 26 центнерів з га . Витрати на підсів становили 2400 грн. Ціна 1 центнера пшениці за попередній рік 80 грн. Врожай страхується на 75%. Страховий тариф становить 8% від страхової суми. Визначіть величину страхового платежу, розмір збитку і величину страхового відшкодування.

 

13. Задача.

 

Родина Петренка І. В. Вирішила застрахувати домашнє майно, житловий будинок в місті і дачний будинок в сільській місцевості. Страхова сума за звичайне домашнє майно становить 30 тис. грн, за домашнє майно довготермінового використання - 20 тис.грн, в т.ч. рівень його зношеності – 40%, будинок в місті – 100 тис.грн, дачний будинок в селі – 10 тис.грн. Визначіть страхові платежі за кожен окремий вид страхування і за страхування майна загалом. Страхові тарифи запозичте з опорного конспекту лекції, взявши їх нижній рівень.

 

14. Задача.

 

Страхова оцінка об'єкта 400 тис.грн.Страхова сума200 тис.грн. Страховий тариф 0,2%.Збиток внаслідок зливи 30 тис.грн. Визначіть величину страхових платежів при умовній і безумовній франшизі в 10% і величину страхового відшкодування при цих же розмірах франшизи.

 

15. Задача.

 

Господарство застрахувало врожай озимої пшениці за мінімальною страховою сумою 544 тис.грн. мінімальна врожайність становить 34 ц/га, ціна 1 ц пшениці в минулому році – 80 грн. Злива повністю пошкодила посіви і поле площею 200 га було пересіяне ярою пшеницею. Врожай становив 25 ц/га і був реалізований за ціною 60 грн за центнер.

 

Визначити величину збитку та страхове відшкодування.

 

16. Задача.

 

Балансова (повна) вартість об'єкта 1 млн.грн. страхова оцінка об`єкта 700 тис.грн. страхова сума 600 тис.грн. збитки внаслідок пожежі 300 тис.грн. визначіть величину відшкодування при пропорційній відповідальності і при відповідальності за першим ризиком.

 

17. Задача.

 

Господарство застрахувало врожай озимої пшениці за мінімальною страховою сумою 544 тис.грн. мінімальна врожайність становить 34 ц/га, ціна 1 ц пшениці в минулому році – 80 грн, фактична врожайність поточного року – 30 ц/га. Комісія встановила, що рівень збитків становить 40 відсотків. Площа посіву 200 га. Пересів культури не здійснювався.

 

Визначити величину збитку та страхове відшкодування.

 

18. Задача.

 

Які засоби впливу повинна застосовувати Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг при


Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021