RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування майна громадян 

Страхування приватного майна громадян - це вид добровільного страхування нерухомого та рухомого майна громадян, які зазвичай можуть знаходитись у квартирі в момент виникнення страхового випадку.

Що може бути застраховане?

Нерухоме майно, таке як:

споруда, квартира, окрема кімната в будинку/квартирі, земельна ділянка, котрі належить страхувальнику на правах власності, у тому числі придбані у кредит, є предметом іпотеки, а також передані страхувальником в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-боржника або ж отримані страхувальником за договором оренди або знаходяться у тимчасовому користуванні чи розпорядженні на інших законних підставах; зовнішє і внутрішнє оздоблення; інженерні комунікації і обладнання.

Рухоме майно, таке як:

меблі, електронна та побутова техніка, особисті речі, інше майно, що належить страхувальнику на правах власності, членам його сім’ї і особам, які мешкають разом із страхувальником та ведуть спільне господарство, в том числі придбане у кредит або розстрочку і є предметом застави, або рухоме майно, що використовується або яким страхувальник розпоряджається на законних підставах.

Інше майно, таке як:

готівка, ювелірні вироби, дорогоцінні та напідорогоцінні каміння без оправи і в оправі, твори мистецтва, документи, антикваріат, колекції, об’єкти незавершеного будівництва, в деяких випадках – транспортні засоби і інше за узгодженням сторін (страховика і страхувальника) на визначених умовах із урахуванням відповідних особливостей.

Від чого можна застрахуватися?

    Затоплення (з інших приміщень, каналізацією, побутовою технікою);

    пожежа;

    вибух (газу, котлів, побутової техніки, тощо);

    стихійні явища (буря, ураган, шторм, смерч, шквал, землетрус, повінь; паводок, град, злива, оповзень, осідання, провал грунту, тиск снігового покрову, обвал, каменепад,лавина, селеві потоки);

    падіння літальних об’єктів (в т.ч. пілотованих та НЛО :-);

    неправомірні дії третіх осіб (крадіжка, пошкодження);

    наїзд транспортних засобів;

    падіння предметів;

    інші ризики.

Точний перелік ризиків зазначається у договорі, тому будьте уважні при його складанні.

 Чому варто страхуватись?

Застрахувавши своє майно можна бути більш впевненим у завтращньому дні, адже вище зазначені ризики завжди присутні в нашому повсягденному житті.

Скільки в середньому це коштує і від чого залежить вартість?

Сумма страхування звичай сягає кількох відслтків від заявленої суми. Проте, слід враховувати, що страховик зтикається з великим ризиком шахрайства, в зв’язку з чим не завжди можна доказати настання страхового випадку і розраховувати на малу суму страхування.

Що потрібно щоб застрахуватись?

Окрім документів, засвідчуючих власність приміщень або майна, зазвичай необхідна перевірка і опис майна, що страхується, спеціалістом страхової компанії.

 

Будівлі за ступенем важливості належать до пріоритетного майна. Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові величезних збитків. Тому кожний власник будівлі чи будівель повинен заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення таких збитків мати змогу покрити їх. У пригоді тут можуть стати грошові заощадження та страхування. При цьому страхування має переваги, які полягають у тому, що зобов’язання за договором страхування починають виконуватися з моменту його укладення. А для нагромадження значних заощаджень потрібний тривалий час. Тому страхування будівель відіграє велику роль у захисті економічних інтересів громадян, які можуть зазнати матеріальних збитків унаслідок непередбачуваних подій.

 

У сучасних умовах фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени їхніх родин, а також фізичні особи, які тимчасово користуються або розпоряджаються будівлями на законних підставах, можуть бути страхувальниками й укладати договори добровільного страхування.

 

До переліку об’єктів, що підлягають страховому захисту, належать різні споруди: житлові, садові й дачні будинки, господарські (сараї, погреби, гаражі) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі, ворота) будівлі, зведені на постійному місці, у тому числі й ті, під заставу яких страхувальник одержав кредит в установі банку. Одночасно з будівлями приймається на страхування додаткове обладнання до них (газопровід, водяні, газові лічильники, ґрати на вікнах тощо). Договором можна передбачити страхування цивільної відповідальності страхувальника та членів його родини за шкоду, яка може бути заподіяна при користуванні (розпоряджанні) будівлями. При цьому страхувальник має право вільно вибирати об’єкт страхування, а саме, він може застрахувати:

 

    усі будівлі, які розташовані на його земельній ділянці;

    окремі будівлі (лише житловий будинок або гараж);

    окремі конструктивні елементи (тільки вікна, двері або дах);

    будівлі, зведення яких не закінчено.

 

Винятком з переліку об’єктів страхування є будівлі, що підлягають знесенню, дуже старі, аварійні, а також ті, що містяться в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені або інші стихійні лиха, якщо про це оголошено в установленому порядку. У рамках страхування будівель не підлягає страхуванню рухоме майно, що там перебуває (предмети домашньої обстановки, побуту та особистого споживання, будівельні матеріали).

 

Відповідальність страховика зі страхування будівель полягає у відшкодуванні збитків, що виникли внаслідок стихійного лиха (буря, ураган, блискавка, злива, град, обвал, зсув, сель, вихід підґрунтових вод, осідання ґрунту, повінь, землетрус); пожежі, вибуху, аварії опалювальної системи, водопровідної або каналізаційної мережі, проникнення води із сусіднього приміщення, викиду газу; неправомірних дій третіх осіб.

 

Страхування будівель не передбачає відшкодування збитків, що виникли через гниття, знос, ураження домовим грибком; ремонтні роботи, конструктивні недоліки будівель, які були відомі страхувальникові до настання страхового випадку; навмисні дії страхувальника; ведення воєнних дій, виникнення громадських заворушень, конфіскацію майна, екологічні катастрофи.

 

Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви страхувальника терміном на 1 рік або на кілька місяців.

 

Укладати договір страхування починають з таких дій:

 

    уточнюють факт належності будівель особі, з якою укладається договір;

    з’ясовують, оголошено чи ні в даній місцевості про загрозу обвалу, повені або іншого стихійного лиха. Якщо про таку загрозу оголошено, договір не укладається (крім поновлення на ще один строк);

    обов’язково оглядають будівлі у присутності страхувальника;

    з’ясовують, чи забезпечені будівлі (особливо садові, дачні будинки) належним доглядом (постійне проживання, систематичне відвідування, нагляд родичів, сусідів і т. ін.);

    дають страхову оцінку будівель, щоб правильно визначити страхову суму.

 

При укладанні договору страхування будівель насамперед важливо визначити їх вартість, тобто дати відповідну страхову оцінку. На підставі страхової оцінки визначають розмір страхової суми, страхового платежу, а в разі знищення або пошкодження будівель — розмір збитку та страхового відшкодування. Крім того, правильність визначення страхової оцінки впливає на загальні фінансові результати страховика.

 

Для визначення вартості будівель страховики користуються послугами експертів або відповідними оцінними документами бюро технічної інвентаризації, органів комунального господарства, що їх має кожний власник будівель. Оцінні документи складають на підставі інвентаризаційних документів (поверхових планів, опису будівель і т. ін.). При оцінюванні будівель використовуються оцінні норми, під якими розуміють вартість у грошових одиницях певної одиниці вимірювання (метра квадратного, метра кубічного, метра погонної довжини) нової будівлі. В оцінних документах зазначається первісна та дійсна вартість будівель. Первісна вартість — це вартість нової будівлі, обчислена згідно з існуючими в даному регіоні оцінними нормами. Дійсна вартість обчислюється відніманням від первісної вартості суми зносу.

 

У страховій практиці застосовують кілька варіантів визначення страхової оцінки будівель.

 

Варіант І — страховою оцінкою може бути дійсна вартість будівель на день укладення або поновлення договору.

 

Варіант ІІ — передбачає визначення страхової оцінки із застосуванням відповідних ринкових цін, що склалися на будівлі в даному регіоні (тобто первісної вартості). У такому разі реалізується принцип повноти страхового захисту. Коли б не існувало страхування на базі ринкової вартості, страхувальникові довелося б самостійно нести витрати, які перевищують дійсну вартість при відбудові будівель.

 

В Україні страхова сума визначається окремо для кожної будівлі, що приймається на страхування, за домовленістю страхувальника зі страховиком, але не може перевищувати дійсної вартості будівлі (страхова оцінка). Коли договір укладено на страхову суму, що менша за страхову оцінку, страховик несе пропорційну відповідальність, тобто страхове відшкодування виплачується у такому проценті від суми збитку, який процент страхова сума становить від дійсної вартості будівлі.

 

Якщо страхувальник має намір збільшити страхову суму в період дії договору страхування (через інфляційне зростання вартості будівлі, у зв’язку з прибудовою до останньої або в разі страхування не на повну вартість), укладається додатковий договір на термін, що залишився до кінця чинності основного договору. При цьому загальна страхова сума за основним та додатковим договорами не повинна перевищувати дійсної вартості будівель.

 

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміном страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних розмірів тарифних ставок: на будівлі в сільській місцевості — від 0,2 до 0,45 % страхової суми; на будівлі в міській місцевості — від 0,18 до 0,4 % страхової суми, які затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 р. № 1122. Якщо страховий платіж становить значну суму, страхувальникові може бути надане право сплатити її як одноразово, так і частинами: у два або три строки. Сплата можлива готівкою — представникові страховика або безготівково — через бухгалтерію підприємства, де працює страхувальник. При сплаті платежу готівкою страхувальник одночасно одержує страхове свідоцтво певної форми. Для того щоб сплатити платіж безготівково, страхувальник подає доручення до бухгалтерії підприємства, яка має утримати платіж із його заробітної плати та перерахувати на рахунок страховика в установі банку. Страхове свідоцтво видається страхувальникові в обумовлений договором термін після надходження платежу на рахунок страхової компанії. У разі неперерахування страхового платежу за страхувальника, який подав доручення, договір страхування вважається таким, що не відбувся.

 

Договір страхування набирає чинності з наступного дня, якщо він сплачується готівкою, або з дня надходження його на рахунок страховика — у разі безготівкового розрахунку. Такий порядок набуття договорами чинності стосується договорів, які укладаються вперше, а також додаткових договорів, укладених у зв’язку зі збільшенням страхової суми. У разі поновлення договору на новий термін до закінчення дії попереднього договору, він набирає чинності з наступного дня після закінчення дії попереднього договору. Дія договору страхування припиняється через такий строк, на який його було укладено, у день, що передує числу, з якого договір набрав чинності. Водночас припиняється дія додаткового договору. Якщо страхувальник не сплатив чергової частини платежу, дія договору припиняється наступного дня після числа, зазначеного у страховому свідоцтві для сплати платежу. Дія такого договору може бути поновлена, якщо протягом певного (передбаченого його умовами) терміну з дня, визначеного для сплати чергового платежу, страхувальник звернувся із заявою про поновлення договору, страховик оглянув будівлі і за час прострочки сплати страхового платежу не сталося страхового випадку.

 

Поліс страхування майна гарантує компенсацію збитків, що можуть виникнути внаслідок пошкодження або знищення майна в внаслідок:

 

   Ø  Пожежі, вибуху, удару блискавки, падіння літальних об’єктів;

 

   Ø  Стихійних явищ;

 

   Ø Пошкодження       водою       (внаслідок аварії опалювальної, каналізаційної, водопровідної, протипожежної систем; проникнення води із сусідніх приміщень);

 

   Ø  Протиправних дій третіх осіб, в т.ч. крадіжки зі зламом, грабежу та розбійного нападу;

 

   Ø  Наїзду транспортних засобів.

 

Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» пропонує Вам застрахувати:

 

             -         Квартиру;

 

             -         Житловий будинок;

 

             -         Господарські будівлі (гараж, сарай тощо);

 

             -         Окремі кімнати в будинку/квартирі;

 

             -         Земельні ділянки;

 

             -         Внутрішнє оздоблення (ремонт) Вашої квартири чи житлового будинку;

 

            -         Рухоме майно, що знаходиться в Вашій  квартирі / будинку, а саме:   меблі,   електронну та побутову техніку, особисті речі та ін.;

 

            -         Інше майно.

 

Базовий річний страховий тариф при страхуванні від усіх ризиків складає 0,2 % - 0,45 % від страхової суми.

 

Вартість страхового поліса залежить від:

 

     Ø    виду майна та характеристик об’єкту страхування;

 

     Ø    переліку обраних страхових ризиків;     

 

     Ø    наявності засобів захисту від пожежі та протиправних дій третіх осіб;

 

     Ø   строку страхування та інше

 

Страхова сума - встановлюється в розмірі ринкової вартості майна на дату укладення договору страхування.

 

Страховий платіж -  може сплачуватися одноразово або частинами, в розстрочку.

 

Строк страхування – зазвичай становить 365 календарних днів, але може бути меншим за бажанням Страхувальника.

 

Страхове відшкодування сплачується протягом 30 календарних днів після складання страхового акта в обсязі фактично завданих збитків (але не більше страхової суми).

 

ДОКУМЕНТИ, необхідні для придбання поліса страхування:

 

  Ø  заповнена заява на страхування;

 

  Ø  копія договору оренди (лізингу) при страхуванні майна, що було передане в оренду (лізинг);

 

  Ø  копія договору застави/іпотеки, при страхуванні майна, що було передано в заставу;

 

  Ø  копія паспорту та ідентифікаційного коду (бажано, не обов’язково).
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021