RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 обовязкове державне страхування 


Про загальнообов'язкове державне соціальне

                страхування на випадок безробіття

 

  

{  Матеріальна  допомога  по  безробіттю, призначена відповідно до

цього  Закону  до  введення в дію Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від

25.03.2005  виплачується  до  закінчення  строку її виплати або до

припинення  її  виплати  відповідно  до  статті  31  цього  Закону

відповідно  до  п.22  розділу    II  "Прикінцеві положення" Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 }

 

 

     Цей Закон,  розроблений  відповідно  до  Конституції  України

(    254к/96-ВР    )    та   Основ   законодавства   України   про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (  16/98-ВР  ),

визначає    правові,    фінансові    та    організаційні    засади

загальнообов'язкового  державного   соціального   страхування   на

випадок безробіття.

 

                             Розділ I

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Визначення термінів

 

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 

     1) загальнообов'язкове   державне  соціальне  страхування  на

випадок безробіття (далі - страхування на  випадок  безробіття)  -

система  прав,  обов'язків і гарантій,  яка передбачає матеріальне

забезпечення на випадок безробіття з незалежних від  застрахованих

осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду

загальнообов'язкового державного соціального  страхування  України

на випадок безробіття;

 

     2) суб'єкти  страхування на випадок безробіття - застраховані

особи,  а у випадках,  передбачених цим Законом,  також  члени  їх

сімей та інші особи, страхувальники та страховик;

 

     3)  застраховані  особи  -  наймані  працівники;  особи,  які

виконують  роботи  (надають  послуги)  згідно з цивільно-правовими

договорами;  військовослужбовці Збройних  Сил  України,  Державної

прикордонної  служби  України, внутрішніх військ, інших військових

формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної

служби   транспорту,   особи   рядового  і  начальницького  складу

Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації

України,   органів   внутрішніх   справ,   органів  і  підрозділів

цивільного   захисту,   особи   начальницького  складу  податкової

міліції,  а також особовий склад воєнізованих аварійно-рятувальних

служб   (формувань),  створених  відповідно  до  законодавства  на

постійній     основі    (далі    -    військовослужбовці),    крім

військовослужбовців  строкової  служби, а у випадках, передбачених

цим  Законом,  інші  особи (громадяни України, іноземці, особи без

громадянства,  які  постійно  проживають  в  Україні, якщо інше не

передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість

якого   надана   Верховною   Радою   України),   на  користь  яких

здійснюється страхування на випадок безробіття; { Пункт 3 статті 1

в  редакції Закону N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008; із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3280-VI ( 3280-17 ) від 21.04.2011 }

 

 

Про затвердження Порядку та умов

                     обов'язкового державного

                 страхування державних виконавців

 

 

 

     1. Обов'язкове   державне  страхування  державних  виконавців

здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

     2.  Обов'язковому державному страхуванню підлягають заступник

директора  Департаменту  державної  виконавчої  служби  Мін'юсту -

начальник   відділу   примусового   виконання   рішень,  заступник

начальника   відділу  примусового  виконання  рішень  Департаменту

державної  виконавчої служби Мін'юсту, головні державні виконавці,

старші  державні виконавці, державні виконавці відділу примусового

виконання   рішень   Департаменту   державної   виконавчої  служби

Мін'юсту,  начальники  підрозділів  примусового  виконання  рішень

відділу  державної  виконавчої служби Головного управління юстиції

Мін'юсту  в  Автономній  Республіці  Крим, обласних, Київського та

Севастопольського   міських   управлінь  юстиції,  їх  заступники,

головні  державні  виконавці,  старші державні виконавці, державні

виконавці   підрозділів   примусового  виконання  рішень  відділів

державної  виконавчої служби Головного управління юстиції Мін'юсту

в    Автономній   Республіці   Крим,   обласних,   Київського   та

Севастопольського    міських    управлінь   юстиції,   начальники,

заступники начальника, головні державні виконавці, старші державні

виконавці, державні виконавці районного, міського (міста обласного

значення),  районного  у місті відділу державної виконавчої служби

(далі  -  застраховані).  (  Пункт  2 в редакції Постанови КМ N 92

( 92-2004-п ) від 28.01.2004 )

 

     3. Обов'язкове  державне  страхування  державних   виконавців

здійснюється страховиком, який одержав відповідну ліцензію (далі -

страховик).

{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 890

( 890-2009-п ) від 19.08.2009 }

 

     4. Суми страхових платежів установлюються щорічно страховиком

за погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на

наступний рік.

 

     5. Страхові платежі,  включаючи витрати  страховика  на  його

проведення  в  розмірі  6  відсотків  загальної суми цих платежів,

перераховуються Мін'юстом (далі -  страхувальник)  на  спеціальний

рахунок  страховика  щомісячно  до  25 числа у розмірі 1/12 річної

суми.

 

     6. Страхові платежі,  не  використані  в  поточному  році  на

виплату  страхових сум,  підлягають зарахуванню в рахунок чергових

платежів,  а кошти,  яких не вистачає на  виплату  страхових  сум,

доплачуються страхувальником.

 

     7. Страховик виплачує страхові суми:

 

     а) у разі загибелі застрахованого під час виконання службових

обов'язків  спадкоємцям  -  у  розмірі   десятирічного   заробітку

загиблого за останньою посадою, яку він займав;

     б) у  разі  каліцтва,  одержаного   застрахованим   під   час

виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у

період проходження служби або не  пізніше  ніж  через  три  місяці

після звільнення зі служби чи після закінчення цього терміну,  але

внаслідок захворювання або нещасного випадку,  що сталися під  час

виконання  службових  обов'язків,  - у розмірі залежно від ступеня

втрати  працездатності: до 25 відсотків - трирічного, від 25 до 60

відсотків  - чотирирічного, від 60 до 100 відсотків - п'ятирічного

заробітку.  ( Підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 60 ( 60-2003-п ) від 18.01.2003 )

 

     Виплата страхових  сум,  зазначених  у  підпунктах  "а" і "б"

цього пункту,  у зв'язку із загибеллю або у разі каліцтва (далі  -

страховий  випадок)  провадиться за вирахуванням раніше виплачених

страхових сум за цей же страховий випадок. При цьому страхова сума

виплачується  незалежно  від виплат за іншими видами страхування і

виплат у порядку відшкодування шкоди.

 

     8. З  вимогою  про  виплату  страхової суми застрахований або

його спадкоємці можуть звернутися  до  страховика  протягом  трьох

років з дня настання страхового випадку.

 
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020