RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 іпотечне страхування 


Страхування іпотеки представляє собою страхування застави у вигляді майна (нерухомості) при здійсненні іпотечного кредитування. Чинним законодавством передбачено, що «за відсутності в договорі про іпотеку інших умов про страхування заставленого майна заставодавець зобов'язаний страхувати за свій рахунок це майно в повній вартості від ризиків втрати і пошкодження». В даний час в Росії реалізується кілька схем іпотечного кредитування, в яких, як правило, беруть участь наступні учасники цього процесу, що здійснюють покладені на них функціі:


¦ позичальники - фізичні особи, громадяни Російської Федерації, які уклали кредитні договори з банками (кредитними організаціями) або договори позики з юридичними особами (некредитні організації), за умовами яких отримані у вигляді кредиту кошти використовуються для придбання житла. Забезпеченням виконання зобов'язань за договорами служить заставу житла, що купується (іпотека);

¦ забудовники - юридичні або фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівництво житлових будівель в рамках програм довгострокового іпотечного кредитування;

¦ продавці житла - фізичні та юридичні особи, які продають житлові приміщення, що знаходяться у їх власності або які належать іншим фізичним і юридичним особам, за їх дорученням;

¦ кредитори - банки (кредитні організації) та інші юридичні особи, які надають позичальникам у встановленому законом порядку іпотечні кредити (позики);

¦ оператори вторинного ринку іпотечних кредитів (агентства по іпотечному житловому кредитуванню) - спеціалізовані організації, що здійснюють рефінансування кредиторів на основі встановлених стандартів і вимог, що пред'являються до процедур іпотечного кредитування; випуск емісійних іпотечних цінних паперів, залучення коштів інвесторів у сферу житлового кредитування; надання кредиторам сприяння у впровадженні раціональної практики проведення операцій іпотечного кредитування і в розробці типів іпотечних кредитів, більш доступних для позичальників і менше ризикованих для кредиторів;

¦ органи державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним - державні органи, що забезпечують державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним;

¦ страхові компанії - страхові компанії, які мають ліцензії, що здійснюють майнове страхування (страхування закладеного житла), страхування позичальників та страхування цивільно-правової відповідальності учасників іпотечного ринку;

¦ оцінювачі - юридичні та фізичні особи, які мають право на здійснення професійної оцінки житлових приміщень, що є предметом застави при іпотечному кредитуванні;

¦ ріелтерські фірми - юридичні особи, які отримали ліцензії як професійні посередники на ринку купівлі-продажу житла, що здійснюють: підбір варіантів купівлі - продажу житла для позичальників і продавців житла, допомога в укладанні угод з купівлі - продажу, які організовують продаж житла за дорученням інших учасників ринку житла, що беруть участь в організації проведення торгів з реалізації житла, на яке звернено стягнення;

¦ інвестори - юридичні та фізичні особи, які набувають цінні папери, забезпечені іпотечними кредитами, що емітується кредиторами або операторами вторинного ринку. До їх числа відносяться пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні банки, пайові інвестиційні фонди та ін;

¦ інфраструктурні ланки системи іпотечного кредитування-нотаріат, паспортні служби, органи опіки та піклування, юридичні консультації, що забезпечують необхідне юридичний супровід угод з житловими приміщеннями, реєстрацію громадян за місцем проживання (у тому числі в закладених квартирах і будинках), захист прав неповнолітніх при укладанні угод з нерухомістю.

Залежно від варіанту програми та механізму іпотечного кредитування в цьому процесі можуть брати участь і інші суб'єкти. У загальному вигляді процес іпотечного кредитування передбачає надання фізичним особам довгострокових банківських кредитів під встановлені відсотки річних під заставу придбаних будинків або квартир. Сума кредиту перераховується на рахунок будівельної організації і використовується на оплату пайової участі в будівництві житла по адресному житловому контрактом, укладеним позичальником з будівельною компанією. У банк позичальником спочатку закладається право на отримання квартири, а потім, коли позичальник отримує документи на володіння квартирою, він віддає її в заставу до погашення кредиту. Умови надання та повернення кредиту разом з нарахованими відсотками встановлюються при прийнятті програми іпотечного кредитування в конкретному суб'єкті Російської Федерації. Однією з умов отримання кредиту є страхування заставленого майна на весь термін виплати кредиту, а також життя і здоров'я позичальника. Страхування житла, одержуваного за іпотечним договором, здійснюється за стандартними Правил страхування майна на випадок таких ризиків: стихійних лих, пожежі, злочинних дій третіх осіб і т.д. Страхування життя і здоров'я позичальника здійснюється на умовах страхування від нещасних випадків і хвороб, основні принципи якого викладені в 4 розділі 4 глави.

 

У рамках іпотечного страхування здійснюється також страхування цивільно-правової відповідальності учас-ників процесу житлового кредитування і страхування цінних паперів - закладних - на вторинному ринку іпотечного кредитування. Страхування грома-цивільної-правової відповідальності учасників процесу іпотечного кредитування передбачає, як правило, страхування відповідальності за виконання зобов'язань за укладеними договорами: договором кредиту, будівництва житла, його оцінки, продажу і т.д. Страхування на вторинному ринку іпотечного кредитування при реалізації цінних паперів - закладних - є видом страхування фінансових ризиків і може передбачати страхування на випадок: невиконання позичальником своїх зобов'язань, неповернення кредиту, неплатежу.

Іпотечне кредитування в нашій країні перебуває в стадії свого становлення і розвитку, в зв'язку з чим види та умови проведеного в його рамках страхування будуть надалі змінюватися і доповнюватися.

 

Ви вирішили поліпшити житлові умови і вже підібрали організацію або Банк, які готові надати Вам іпотечний кредит?

 

 

 

Оскільки кредитор зацікавлений у своєчасному поверненні кредиту, одним з обов'язкових умов його отримання буде наявність у Вас договору страхування (страхового поліса).

У кожного Банку або іпотечної організації свої вимоги до переліку необхідних страхових ризиків, які визначають ступінь страхового захисту і від яких повинен бути застрахований предмет застави.

 

Як правило, крім класичного страхування нерухомості, більшість кредиторів вимагають від позичальника наявність договору страхування від нещасних випадків.

У рідкісних ситуаціях, додатковою вимогою кредитора, може бути, наявність договору страхування титулу власності - страхування ризику втрати права власності.

За Вашим бажанням ми застрахуємо нерухоме майно та право власності на нього не тільки на розмір зобов'язань перед кредитором, а й на дійсну вартість майна. Таким чином, при загибелі або втрати майна розмір відшкодування, виплаченого АСК «ІНГО Україна», допоможе Вам не лише погасити кредит, але і відшкодувати власні витрати на покупку квартири, котеджу або будинку.

АСК «ІНГО Україна» готова запропонувати Вам гнучку програму комплексного іпотечного страхування, що враховує вимоги будь-якого кредитора.

 

 

 

Комплексна програма іпотечного страхування включає:

• страхування заставного майна (квартири, котеджу, будинку, земельної ділянки) від вогню, стихійних явищ, протиправних дій третіх осіб та інших ризиків;

• страхування позичальника від нещасних випадків;

• титульне страхування (страхування фінансового ризику, пов'язаного з втратою права власності або його обмеженням в частині володіння).

 

 

 

Додатково може бути застраховано:

• страхування цивільної відповідальності (перед сусідами) власника нерухомого майна при його експлуатації;

• страхування майна в приміщеннях квартир, будинків - меблі, техніка, одяг, інше майно.

 

 

 

Як укласти договір страхування?

Процедура оформлення договору гранично спрощена:

1. При страхуванні заставного майна від вогню, стихії і інших ризиків майно приймається на страхування без попереднього огляду спеціалістами Компанії *. Необхідно заповнити опитувальний лист і заяву на страхування і переслати його нам.

2. При страхуванні позичальника від нещасних випадків, необхідно заповнити заяву на страхування **.

3. При титульному страхуванні рішення про можливість укладення договору страхування приймається на підставі заповненого опитувального листа і вивчення копій документів, а також перевірки достовірності викладених в них відомостей.Перевірка документів передбачає аналіз всіх угод переходу прав власності на майно.

4. При страхуванні цивільної відповідальності власника нерухомості (перед сусідами) Вам потрібно просто заповнити заяву на страхування та визначити ліміт Вашої відповідальності;

5. Для того, щоб застрахувати майно, що перебуває в приміщенні, крім заповнення заяви на страхування, необхідно надати перелік і вартість майна, що підлягає страхуванню.

 

 

*  - Залежно від вартості нерухомості можливий огляд об'єкту.

** - Залежно від розміру заборгованості за кредитом позичальника, Компанія може запитати додаткову інформацію для коректної оцінки ризику.

 

1. Ці Порядок і правила визначають умови,  на  підставі  яких

укладаються  договори  обов'язкового  страхування нерухомого майна

(нерухомості),  яке є предметом іпотеки  від  ризиків  випадкового

знищення,  випадкового  пошкодження  або  псування (далі - договір

обов'язкового страхування іпотеки) відповідно  до  Закону  України

"Про іпотеку" ( 898-15 ).

 

     2. У  цих  Порядку  і правилах терміни вживаються у значенні,

наведеному в Законах України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про

іпотеку" ( 898-15 ).

 

     3. Суб'єктами  обов'язкового страхування предмета іпотеки від

ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

є страховики, страхувальники та вигодонабувачі.

 

     4. Страховиками   є   фінансові   установи,  які  отримали  в

установленому  порядку  ліцензію   на   проведення   обов'язкового

страхування  предмета  іпотеки  від  ризиків випадкового знищення,

випадкового пошкодження або псування.

 

     5. Страхувальниками   є    іпотекодавці.    Якщо    обов'язок

страхування  предмета  іпотеки  іпотечним  договором покладений на

іпотекодержателя,  страхувальником  є  іпотекодержатель.  У   разі

порушення   іпотекодавцем   обов'язку  щодо  страхування  предмета

іпотеки страхувальником може бути іпотекодержатель.

 

     6. Вигодонабувачами є іпотекодавець, іпотекодержателі та інші

кредитори  іпотекодавця,  які  мають зареєстровані в установленому

законодавством порядку права  чи  вимоги  на  передане  в  іпотеку

майно, що застраховане.

 

        Предмет договору обов'язкового страхування іпотеки

 

     7. Предметом  договору  обов'язкового  страхування  іпотеки є

майнові  інтереси,  які  не  суперечать  закону  та  пов'язані   з

володінням,   користуванням   і  розпорядженням  нерухомим  майном

(нерухомістю), що є предметом іпотеки.

 

     8. Страхуванню від ризиків випадкового знищення,  випадкового

пошкодження  або  псування  згідно  з  цими  Порядком  і правилами

підлягає нерухоме майно  (нерухомість),  що  є  предметом  іпотеки

(крім  майнових  прав,  права  оренди  чи  користування  нерухомим

майном),  а  також  інше  нерухоме  майно,  яке  стане   власністю

іпотекодавця після укладення іпотечного договору.

 

     9. Не   підлягають  страхуванню  згідно  з  цими  Порядком  і

правилами:

 

     будівлі, споруди  та  приміщення,  які  на  момент  укладення

договору  обов'язкового  страхування  іпотеки підлягають зносу або

реконструкції чи конструктивні елементи та інженерні системи  яких

перебувають   в   аварійному  стані  або  потребують  капітального

ремонту;

 

     майно, розташоване в зоні військових дій;

 

     майно, яке не  може  бути  предметом  іпотеки  відповідно  до

законодавства.

 

     10. Майно,  зазначене  в  договорі  обов'язкового страхування

іпотеки, є застрахованим за його місцезнаходженням.

 

        Страхові ризики. Виключення із страхових випадків

                     і обмеження страхування

 

     11. Страховим випадком вважається настання події за одним або

кількома страховими ризиками, передбаченими пунктом 12 цих Порядку

і  правил,  що  призвело  до  знищення,  пошкодження  або псування

застрахованого       майна       та        завдання        збитків

страхувальнику/вигодонабувачу  під  час дії договору обов'язкового

страхування  іпотеки,  в   результаті   чого   виникає   обов'язок

страховика  здійснити  виплату  страхового  відшкодування  в межах

страхової суми.

 

     12. Страховими ризиками є:
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021