RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 види медичного страхування 


У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності громадян важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу.

Світовий досвід показує, що напрямки вирішення цієї проб­леми можуть бути різні. Загалом вони відрізняються структурою джерел фінансування охорони здоров'я й організацією надання медичних послуг.

Фінансування охорони здоров'я може бути бюджетним, соці­альним і приватним.

Бюджетна система охорони здоров'я найвиразніше була пред­ставлена в республіках, які входили до СРСР. Соціальна система характерна для країн Західної Європи, а переважно приватна — для США.

За бюджетної системи фінансування охорони здоров'я страху­вання або відсутнє зовсім, або є незначним. Бюджетна система фінансування передбачає використання коштів податкових над­ходжень до бюджету, але саме це й не сприяє стабільності фінан­сового забезпечення охорони здоров'я.

Медичне страхування та його основні види

Об’єктом медичного страхування є життя і здоров’я громадян. Метою проведення медичного страхування є забезпечення громадянам у разі виникнення страхового випадку одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів.

Суб’єктами медичного страхування є страхуваль¬ники, застраховані, страховики, лікувально-профілактичні установи.

Тобто медичне страхування - підгалузь особистого страхування, яка об’єднує всі види страхування, пов’язані з відшкодуванням витрат страхувальника у звязку із захворюванням і необхідністю лікування. Страхувальниками тут можуть бути і фізичні, і юридичні особи; страхувальник і застрахований можуть являти собою одну й ту саму або дві різні особи.

Страхові виплати при медичному страхуванні можуть здійснюватися страховиком двома способами:

- безпосередньо страхувальникові у вигляді повної страхової суми або її частки,

- у вигляді оплати медичній установі вартості лікування застрахованого.

Види медичного страхування:

▪ договори, що передбачають виплати, не пов’язані з вартістю лікування (страхування на випадок встановлення діагнозу захворювання, страхування на випадок захворювання у зв’язку із травмою, страхування добових виплат тощо)

▪ договори, які забезпечують компенсацію витрат на лікування (страхування витрат на перебування в лікарні, страхування хірургічних витрат, страхування витрат на післяопераційний догляд тощо)

Для застрахованих найбільший інтерес становлять види договорів, які гарантують не лише оплату, а й можливість отримати медичну допомогу.

Особливістю медичного страхування є наявність як довгострокових, так і короткострокових видів страхування.

▪ До довгострокових видів належить, наприклад, безперервне страхування здоров’я, договір про яке страхувальник може укласти на невизначений період і він не передбачає повернення страхувальникові внесених ним коштів по закінчені строку дії договору страхування.

▪ До короткострокового виду медичного страхування відносять, напр., страхування. здоров’я на випадок хвороби, медичне страхування туристів, що від’їжджають за кордон, страхування на період вагітності та пологів тощо. Цим видам страхування не характерна раптовість.

Соціальна система фінансування охорони здоров'я заснована на цільових внесках підприємств, працівників, на державних суб­сидіях. Причому внески підприємців є переважаючим джерелом надходжень. Незважаючи на те, що внески сплачують одержувачі доходів, існують винятки, які стосуються пенсіонерів та осіб з низьким рівнем доходів.

Для соціальної системи характерне співіснування державних систем охорони здоров'я і приватних систем.

У різних країнах питання про співіснування базових держа­вних і приватних систем вирішується по-різному. Наприклад, у Німеччині передбачена можливість виходу певної категорії населення із державної системи та її участь у приватному страхуванні за умови контролю держави за його якістю. У Франції державна система не забезпечує повного відшкоду­вання вартості лікування, що спонукає населення брати участь у приватному страхуванні. У Великій Британії поряд із тим, що все населення застраховане державою, у випадках, коли державна система не влаштовує громадян, з метою поліпшен­ня обслуговування вони мають змогу взяти участь у приват­ному страхуван

У США фінансування охорони здоров'я базується майже виклю­чно на платній основі, але певна частина населення, чиї доходи ниж­чі за межу бідності (пенсіонери, бідняки, інваліди), обслуговуються за державними програмами «Медікер» і «Медікейд».Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021