RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 підручник з страхування 


Страхування: Підручник


Завантажити

Завантажити             Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

ISBN 966-574-374-0

Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхуван­ня». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.

У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.

Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.;

Скачати книгу Шахов В. В. Страхування. Підручник для вузів

Категорія: Закон та право

 

 

Скачати книгу Шахов В. В. Страхування. Підручник для вузів

Шахов В. В. Страхування. Підручник для вузів

 

У підручнику з позицій ринкової економіки і з урахуванням особливостей російської специфіки розкривається зміст страхування: економічна сутність, завдання і функції; класифікація видів страхування, організація страхової справи, майнове, особисте страхування, страхування відповідальності, зовнішньоекономічної діяльності, управління ризиком , основи побудови тарифів.

 

Саме страхування підвищує інвестиційний потенціал і дає можливість збільшити стан і багатство нації.

Для студентів і викладачів економічних спеціальностей, а також керівників підприємств і практичних працівників.

 

Рік: 2003

Назва: Страхування. Підручник для вузів

Автор: Шахов В. В.

Видавництво: Юніті

Тираж: 5000 екз.

сторінках 311

Мова: російська

Формат: PDF

Розмір: 5mb

 

Завантажити Книгу Шахов В. В. Страхування. Підручник для вузів (pdf)

Держава як учасник страхового ринку створює правові основи регламентування страхової діяльності, а в особі уповноваженого органу здійснює нагляд за дотриманням вимог чинного законодавства та ефективного розвитку страхових послуг з метою запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

 

Спеціальним уповноваженим державним органом виконавчої влади у сфері страхування є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, яка виконує такі функції.

 

1. Нормативно-правове регулювання у сфері страхування:

 

— розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, які належать до компетенції уповноваженого органу;

 

— узагальнення практики страхової діяльності на страховому ринку, розроблення і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку й удосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;

 

— прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;

 

— встановлення правил формування, обліку і розміщення резервів та показників звітності.

 

2. Нагляд за учасниками страхового ринку:

 

1) реєстрація:

 

— ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та страхових і перестрахових брокерів;

 

— видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;

 

— реєстрація правил (умов) добровільного страхування, на які видається ліцензія;

 

— реєстрація змін та (або) доповнень до правил добровільного страхування у разі запровадження страховиком нових правил страхування чи внесення змін та (або) доповнень;

 

2) ліцензування страхової діяльності;

 

3) контрольно-наглядова функція:

 

— проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;

 

— проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;

 

— здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками.

 

3. Організаційне та методичне забезпечення діяльності у сфері страхування:

 

— забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні і перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

 

— проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

 

— участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницькій діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду;

 

— здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуар-них розрахунків.

 

Основними напрямами вдосконалення державної політики в галузі страхування є:

 

— подальший розвиток законодавчої і нормативної баз;

 

— залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;

 

— створення оптимального співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням;

 

— формування комплексної системи висококваліфікованого кадрового забезпечення;

 

— створення конкурентного середовища між страховиками і страховими посередниками;

 

— підвищення рівня інформаційного забезпечення;

 

— посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків.

 

ПРАКТИКУМ

 

Базові терміни і поняття
Переглядів: 4550 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (1)

Переглядів: 1774 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2020