RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 страхування пенсій 


1. Поняття та види страхових пенсій

      Страхові пенсії – це щомісячні грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, передбачених законом.

      Розрізняють наступні види страхових пенсій:   

-              за віком

-              по інвалідності

-              у зв’язку з втратою годувальника.

 

2. Пенсії за віком

 

     Пенсія за віком як вид соціального забезпечення має ознаки, котрі відрізняють її від інших соціальних виплат. По-перше, вона призначається довічно, по-друге, право на отримання цієї пенсії обумовлюється страховим стажем, по-третє, пенсія призначається особам, котрі досягли певного віку.

      Пенсії за віком  можуть призначатись на  загальних і пільгових підставах.

     За  загальним правилом, особи  мають  право  на  призначення пенсії за віком після досягнення  чоловіками  60  років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

      Діючим законодавством передбачено велику кількість пільгових підстав пенсійного забезпечення, з яким пов’язане  зниження пенсійного віку і тривалості страхового стажу.

Пільгові умови пенсійного забезпечення можна об’єднати  в декілька груп:

             В зв’язку з особливими умовами праці та за певними посадами.

       Пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали або працюють на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N 1 та  на  інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу років, здійснюється  згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через професійні  та корпоративні фонди вищевказаним особам, пенсії призначаються за нормами закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в разі досягнення пенсійного віку  та наявності трудового стажу,  передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення". У цьому випадку розміри  пенсій  визначаються  відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

             Жінкам:

      Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку,  а також матері інвалідів з дитинства,  які виховали дітей до восьмирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років  страхового  стажу.

     Жінки, які працюють в сільському господарстві та виховали 5 і більше дітей до 14-річного віку мають право на пільгову пенсію незалежно від віку і трудового стажу.

     Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, доярки, свинарки, за умови виконання встановлених норм обслуговування, зайняті на вирощуванні, збиранні та обробці тютюну, в текстильному виробництві на роботах, передбачених відповідним списком.

             За станом здоров’я;

      Особи, хворі на гіпофізарний    нанізм    (ліліпути), диспропорційні карлики  мають  право  на  призначення  дострокової пенсії  за  віком,  але  не  раніше  ніж за 15 років до досягнення пенсійного  віку,   за наявності  в  чоловіків  не  менше 20 років страхового стажу для чоловіків, а для жінок не менше 15 років страхового стажу.

          Інваліди  по  зору  I групи - сліпі  та інваліди з  дитинства I групи  мають  право  на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків  і  за  15  років  для жінок  до  досягнення  пенсійного  віку,    за наявності не менше 15 років страхового  стажу  в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок.

             За вислугу років.

         Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” такого виду пенсій не передбачено.  Таке пенсійне забезпечення  повинно здійснюватись через професійні та корпоративні фонди. А до запровадження пенсійного забезпечення через професійні  та корпоративні фонди, пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали на посадах,  що дають право на призначення пенсії  за  вислугу років, здійснюється   відповідно  до законодавства,  що діяло раніше, тобто в разі досягнення пенсійного віку  та наявності трудового стажу,  передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення". Але, у цьому випадку розміри  пенсій  визначаються  відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Право на отримання таких пенсій мають:

      1. Працівники цивільної авіації:

   Працівники льотного і льотно-випробного складу; працівники, котрі здійснюють управління повітряним рухом (диспетчери), працівники інженерно-технічного складу, бортпровідники.

  Для працівників льотного і льотно-випробного складу єдиною умовою призначення пенсії є наявність спеціального стажу (чоловіки 25, жінки 20 років). Для авіадиспетчерів і працівників інженерно-технічного складу і бортпровідників - необхідно виконання ще двох умов – досягнення пенсійного віку і наявність загального і спеціального трудового стажу

2.            особи, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

3.            водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

4.            плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості;

5.            докери , механізатори на вантажно-розвантажувальних роботах в портах;

6.            працівники експедицій, загонів, дільниць, бригад, безпосередньо зайнятих у пошукових, геологорозвідувальних, лісовпорядних, пошукових, геофізичних роботах;

7.            робітники зайняті на лісозаготівлі та лісосплаві;

8.            спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, члени збірних команд;

9.            працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і культури

    

Розмір пенсій за віком.

 

Розмір пенсій за віком не обмежується і залежить від розміру заробітку та тривалості страхового стажу.

Особі,  яка  набула  права на пенсію за віком,  але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку,  пенсія за віком  призначається в підвищеному розмірі за  кожний  повний рік страхового  стажу  після  досягнення  пенсійного  віку  в  порядку, визначеному ст.29 закону "Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування”.

 

 

 

3. Пенсії по інвалідності

      Пенсія  по  інвалідності  призначається  в  разі  настання інвалідності,    що   спричинила   повну   або   часткову   втрату працездатності внаслідок загального  захворювання    тому  числі каліцтва,  не пов'язаного з роботою,  інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу відповідної тривалості.

       Пенсія  по   інвалідності   від   нещасного   випадку   на виробництві  та професійного захворювання призначається відповідно до Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

       Причина, група,  час  настання інвалідності,  строк,  на який  встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

       Пенсії  по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності:

     до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

     від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

     від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

     для осіб 32 років і старших - 5 років.

       Пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання призначається незалежно від тривалості трудового (страхового) стажу.

     Пенсія по  інвалідності  залежно   від   групи   інвалідності призначається в таких розмірах:

 інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком;

 інвалідам II групи  -  90  відсотків  пенсії  за віком;

 інвалідам  III  групи  -  50  відсотків  пенсії  за віком.

      Пенсія по    інвалідності   призначається   на   весь   строк встановлення інвалідності. Інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам  старше  55  років  пенсії  по  інвалідності  призначаються довічно.  Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки  за  їх заявою.

 

4. Пенсії в разі втрати годувальника

 

       Пенсія  в разі  втрати годувальника – це щомісячна виплата непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які  були на його утриманні.

       Сім’ї годувальника, який помер від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера, пенсія призначається незалежно від страхового стажу годувальника. Пенсія в разі втрати годувальника, який помер від загального захворювання призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності.

     Батьки і  чоловік  (дружина)  померлого,  які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021