RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 договір страхування життя 


Страхування життя оформляється договором, згідно якому одна із сторін, страховик, переймає на себе зобов'язання виплатити обумовлену страхову суму, якщо протягом терміну страхування станеться передбачений страховий випадок в житті застрахованого, за умови здобуття ним страхових премій, що сплачуються страхувальником.

Як видно з визначення, договір страхування життя пов'язаний з життям певної людини - застрахованого, отже, застрахований має бути визначений в договорі, аби можна було оцінити вірогідність його смерті протягом терміну дії договору. Виділяють договори страхування власного життя, коли страхувальник і застрахований є однією і тією ж особою, і договори страхування життя третьої особи, коли особи страхувальника і застрахованого не збігаються, але у страхувальника наявний страховий інтерес в житті застрахованого. Допустима наявність більшого числа застрахованих за умови, що у страхувальника присутній такий страховий інтерес (особливості визначення страхового інтересу в страхуванні життя викладені в главі 6 справжнього підручника).

 

 

У зарубіжній літературі поняття майнового інтересу в договорі страхування життя зв'язується перш за все з власним життям страхувальника (або застрахованої особи) і не обмежено. Такого роду майнові інтереси можуть виникати у батьків по відношенню до дітей і навпаки; подружжя у відношенні один одного; кредитора по відношенню до позичальника як засіб повернення позики в разі смерті позичальника; у працедавця відносно работника7. Саме особливий характер майнового інтересу, пов'язаного з життям і заснованого на його необмеженості, дозволяє розглядати виплату страхової суми при дожітії застрахованого до терміну або віку, встановленого договором страхування, як страхову і відповідну ознаці майнового інтересу як об'єкт страхування, так і риски настання страхового випадку і реальності страхового зобов'язання.

 

Учасниками зобов'язання по страхуванню можуть бути треті особи — вигодопріобретатель і застрахована особа.

 

Вигодопріобретатель (бенефіціар) - фізична або юридична особа, що володіє страховим інтересом, на користь якого страхувальником поміщений договір страхування життя. Наявність такого інтересу прямо закріплена для договорів страхування майна, для договорів страхування життя наявність такого інтересу необов'язкова. На думку Шерше-невіча Р. Ф., якщо страхування не має своїй на меті відшкодування збитку, то, вочевидь, немає жодної підстави робити відмінність між особами, на користь яких призначається виплата страхового забезпечення. Це тим паче, що зацікавленість однієї особи в долі іншого важко піддається визначенню, наприклад, це може бути незаконна дочка страхувальника, що не бажає виявляти перед іншими таке обстоятельство8.

 

З призначенням вигодопріобретателя ні страховик, ні страхувальник не вибуваю? з договору страхування. Це пов'язано з тим, що придбане безпосередньо з договору право вигодопріобретателя носить секундарний характер9. Для того, щоб воно трансформувалося в суб'єктивне, здібне до захисту право, вигодопріобретатель повинен виразити на те свою волю. Інакше носієм відповідного права продовжує залишатися страхувальник.

 

Наявність вигодопріобретателя дозволяє розглядати відповідний договір страхування як різновид договору на користь третьої особи (ст. 430 ГК РФ), що проте не укладається в класичну модель, оскільки згідно п. 2 ст. 939 ГК РФ страховик має право покласти на вигодопріобретателя, що пред'явив вимоги про страхову виплату, виконання окремих не виконаних страхувальником обов'язків.

 

Якщо в договорі страхування життя прямо не названий вигодопріобретатель, договір вважається поміщеним на користь застрахованого. В разі смерті особи, застрахованої за договором, в якому не названий інший вигодопріобретатель, право на здобуття страхової виплати мають спадкоємці застрахованої особи. У договорі страхування життя

 

який поміщений про страхування застрахованої особи іншого, чим страхувальник, вигодопріобретатель може бути призначений або змінений лише з відома застраховонного особи або безпосередньо самою застрахованою особою. За відсутності такого согласия* договір може бути визнаний недійсним за позовом застрахованої особи, а в разі смерті цієї особи - за позовом його спадкоємців.

 

Згідно статті 956 ГК РФ страхувальник має право на свій розсуд замінити названого в договорі страхування вигодопріобретателя іншою особою, письмово повідомивши про це страховика. У тому випадку, коли вигодопріобретатель виконав яку-небудь з обов'язків за договором страхування або пред'явив страховикові вимогу про страхову виплату, його заміна неможлива.

 

Законодавство не зобов'язало страховика інформувати вигодопріобретателя про ув'язненого в його користь договорі страхування. Тому страхувальник і вигодопріобретатель самі повинні це зробити і роз'яснити, коли, на яких умовах і при пред'явленні яких документів вигодопріобретатель може отримати страхову виплату.

 

Застрахована особа - ще один учасник договору страхування життя. Їм признається фізична особа, з нематеріальними благами (життям, здоров'ям) якого пов'язаний майновий інтерес страхувальника. Іншими словами, застрахованою іменується особа, в житті якого може статися подія, яка спричинить обов'язок страховика сплатити страхувальникові (вигодопріобретателю) страхову суму.

 

Застрахована особа завжди присутня в страховому зобов'язанні, якщо страхувальником є юридична особа. Наприклад, підприємство (працедавець) може укласти договір із страховою компанією про страхування життя і здоров'я своїх співробітників. В цьому випадку воно виступить як страхувальник, а його працівники - як застраховані

 

Як наголошувалося вище, умови конкретних договорів страхування життя можуть передбачати як самостійну фігуру застрахованої особи (що займає в цій якості положення третьої особи), так і збіг застрахованої особи з самим страхувальником і (або) вигодопріобретателем. Страхувальник має право укласти договір страхування в свою користь, будучи в цьому випадку одночасно застрахованою особою і вигодопріобретателем. Можлива також ситуація, коли страхувальник, вигодопріобретатель і застрахована особа представлені трьома різними особами. Наприклад, син (страхувальник) з відома літньої матері (застрахована особа) може застрахувати її життя на випадок смерті на користь її дочки, своєї сестри, яка стає вигодопріобретателем за договором страхування. Ця ситуація сповна життєва: допустимо, дочка доглядає немічну матір, а брат в такій формі забезпечує її вміст після смерті матері.

 

Так само як відносно страхувальників, так і відносно застрахованих осіб страховиком можуть бути введені обмеження за віком або стану здоров'я на момент висновку операції, які складають основу процесу андеррайтингу в страхуванні життя.

 

Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на п'ять і більше років, який передбачає страхову виплату одноразово або у вигляді ануїтету, якщо застрахована особа дожила до закінчення терміну дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших п'яти років його дії, крім тих, що здійснюються у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю чи хворобою застрахованої особи або нещасним випадком, що призвело до встановлення застрахованій особі інвалідності І або ІІ групи чи встановлення інвалідності особі, яка не досягла вісімнадцятирічного віку. При цьому платник податку - роботодавець не може бути вигодонабувачем за такими договорами страхування життя.

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.14) м. Київ, 2 грудня 2010 року N 2755-VІ

Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що проводяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до повної стійкої втрати нею працездатності.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Інструкції про податковий кредит (Інструкція, п.1.14.4) 22.09.2003 N 442
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021