RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 про соціальне страхування 


З А К О Н   У К Р А Ї Н И

     Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у

    зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

                      зумовленими похованням

 

      { Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом

        N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -  зміну  визнано

        неконституційною  згідно з  Рішенням Конституційного

        Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 14, ст.71 )

 

 { Щодо набуття чинності додатково див. Закон

   N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.47 }

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114

   N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124

   N  972-IV  (  972-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45. ст.362

   - набирає чинності  з 01.01.2004

   N 1096-IV  ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38

   N 1678-IV  ( 1678-15 ) від 09.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.385

   N 2152-IV  ( 2152-15 ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N  2, ст.41

   N 2256-IV  ( 2256-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  5, ст.120

   N 2415-IV  ( 2415-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.203 }

 

 { Зміни по Закону N 2415-IV ( 2415-15 ) від 03.02.2005 не внесені }

 

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами

    N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

                                                            ст.267

    N 2631-IV  ( 2631-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.358

    N 2664-IV  ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420

    N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N  9, N 10-11,

                                                            ст.96

    N 3446-IV  ( 3446-15 ) від 21.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.217

    N 3456-IV  ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234

    N 3541-IV  ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296

    N  322-V   (  322-16 ) від 02.11.2006, ВВР, 2007, N  1, ст.4

    N  424-V   (  424-16 ) від 01.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.67

    N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

    N  964-V   (  964-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.410

    N  996-V   (  996-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439

    N 1000-V   ( 1000-16 ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 }

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

            N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

                              - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

          { Додатково див. Рішення Конституційного Суду

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

  N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471

  N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

  N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11

  N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272

  N 4719-VI ( 4719-17 ) від 17.05.2012 }

 

 

   { У назві і тексті Закону слова "народженням та" виключено

     на підставі Закону  N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -

     зміни  діють  по 31 грудня  2008 року  -  зміну  визнано

     неконституційною згідно з Рішенням Конституційного  Суду

     N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

 

   { Установити, що у 2007 році: допомога при  народженні дитини

     - у розмірі  8500 гривень.  Виплата  допомоги  здійснюється

     одноразово  при  народженні  дитини  в  сумі  3400 гривень,

     решта - протягом  наступних 12 місяців рівними частинами  у

     порядку,   встановленому   Кабінетом   Міністрів   України;

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного

     віку  -  у  розмірі, що  дорівнює різниці між 50 відсотками

     прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб,

     та  середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на

     одну  особу  за  попередні  шість  місяців,  але  не  менше

     90 гривень   для   незастрахованих   осіб   та   не   менше

     23 відсотків  прожиткового  мінімуму,   встановленого   для

     працездатних  осіб,  для  застрахованих  осіб,  у  порядку,

     встановленому   Кабінетом  Міністрів   України,  згідно  із

     Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

 

 

     Цей  Закон  відповідно  до  Основ  законодавства  України про

загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування ( 16/98-ВР )

визначає    правові,    організаційні    та    фінансові    основи

загальнообов'язкового  державного соціального страхування громадян

на   випадок   тимчасової   втрати  працездатності,  у  зв'язку  з

вагітністю  та  пологами, у разі смерті, а також надання послуг із

санаторно-курортного   лікування   та  оздоровлення  застрахованим

особам  та  членам  їх сімей. { Абзац перший преамбули із змінами,

внесеними  згідно  із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -

зміну  визнано  неконституційною згідно з Рішенням Конституційного

Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

     Матеріальне забезпечення та соціальні послуги,  що  надаються

за  цим Законом,  є окремим видом загальнообов'язкового державного

соціального   страхування   громадян,   що   здійснюється   Фондом

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

                             Розділ I

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного

               соціального страхування у зв'язку з тимчасовою

               втратою працездатності та витратами, зумовленими

               похованням

 

     Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у  зв'язку

з  тимчасовою  втратою  працездатності  та витратами,  зумовленими

похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку

з  втратою  заробітної  плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати

працездатності    (включаючи    догляд    за    хворою    дитиною,

дитиною-інвалідом,  хворим  членом  сім'ї), вагітності та пологів,

часткову  компенсацію  витрат,  пов'язаних із смертю застрахованої

особи  або  членів  її сім'ї, а також надання соціальних послуг за

рахунок  бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності,  що  формується  шляхом  сплати  страхових внесків

власником  або  уповноваженим ним органом, громадянами, а також за

рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.

{  Стаття  1  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 107-VI

(  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно

з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008 }

 

     Стаття 2. Визначення термінів

 

     У цьому Законі наведені нижче  терміни  вживаються  в  такому

значенні:

 

     1) суб'єкти   загальнообов'язкового   державного  соціального

страхування у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та

витратами,  зумовленими  похованням, - застрахована особа або інша

особа  у  випадках,  передбачених  статтями  45,  47 цього Закону,

страхувальник та страховик;

 

     2) застрахована  особа  -  найманий працівник,  а у випадках,

передбачених цим Законом,  також інші  особи  (громадяни  України,

іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають

в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,

згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України),  на

користь яких здійснюється загальнообов'язкове  державне  соціальне

страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності та

витратами, зумовленими похованням.

 

     Представниками застрахованих  осіб  є   профспілки   або   їх

об'єднання  чи  інші  уповноважені  найманими  працівниками органи

(представники);

 

     3) страхувальник відповідно до цього Закону - це:

 

     а) роботодавець -  для  осіб,  зазначених  у  частині  першій

статті 6 цього Закону;

 

     б) особи,  зазначені  у  частинах  другій  та третій статті 6

цього Закону;

 

     4) страховик -  Фонд  соціального  страхування  з  тимчасової

втрати працездатності;

 

     5) роботодавець - власник підприємства, установи, організації

або уповноважений ним орган незалежно  від  форм  власності,  виду

діяльності,  господарювання; фізична особа, яка використовує працю

найманих працівників (у тому  числі  іноземців,  які  на  законних

підставах  працюють  за наймом в Україні);  власник розташованих в

Україні іноземних  підприємства,  установи,  організації    тому

числі  міжнародної),  філії  та представництва,  який використовує

працю найманих працівників,  якщо інше не передбачено міжнародними

договорами України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною

Радою України;

 

     6) найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим

договором  (контрактом) на підприємстві,  в установі,  організації

незалежно від форм власності,  виду діяльності  та  господарювання

або у фізичної особи;

 

     7) страховий   ризик   -   це   обставина,   внаслідок   якої

застрахована особа або члени її сім'ї  можуть  втратити  тимчасово

засоби  існування  та  потребувати  матеріального забезпечення або

надання  соціальних  послуг  за   загальнообов'язковим   державним

соціальним   страхуванням   у   зв'язку   з   тимчасовою   втратою

працездатності та витратами, зумовленими похованням;

 

     8) страховий випадок - подія,  з настанням якої виникає право

застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального

забезпечення або соціальних послуг за цим Законом;Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021