RSS
Страхування

Меню сайту

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 соціальне страхування шпори 


1.Поняття та необхідність ЗОДСС та його види.

2.Принципи та функції ЗОДСС.

3.Субєкти ЗОДСС: страховики, страхувальники, застраховані осби, особи , які підлягають ЗОДСС.

4.Умови надання соціальних послуг та матерільного забезпечення особам за ЗОДСС.

5.Підстави припинення виплат і надання соціальних послуга ЗОДСС.

6.Поняття страхових фондів ЗОДСС.

7.Джерела формування коштів ЗОДСС.

8.Використання коштів фондів ЗОДСС.

9.Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за ЗОДСС.

10. Необхідністьі сутність ЗОДСС

11.Правове забезпечення соціального страхування.

12.Управління ЗОДСС.

13.Страхові фонди ЗОДСС та управління ними.

14. Правління фондів та їх повноваження.

15.Виконавчі дирекції фондів ЗОДСС та їх повноваження.

16. Наглядові ради ЗДСС та їх повноваження.

17.Права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соц. страх.

18.Відповідальність суб’єктів соц.страх.

19. Необхідність і сутність страхування тимчасової втрати працездатності.

20. Терміни, які вживаються (використовуються) в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

21. Законодавча база загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованям.

22. Суб’єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

23. Право громадян на матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню .

24. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

25. Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності .

26. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

27. Повноваження правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

28. Повноваження виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

29. Нагляд у сфері соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Повноваження Наглядової ради.

30. Державний нагляд у сфері соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

31. Джерела формування коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

32. Напрямки використання коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням .

33. Визначення розміру страхових внесків на загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з ТВП, порядок їх нарахування і строки сплати.

34. Права та обов’язки суб’єктів соціального страхування у зв’язку з ТВП.

35. Відповідальність суб’єктів соціального страхування у зв’язку з ТВП.

36. Порядок обчислення середньої заробітної плати для визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності. Порядок визначення страхового стажу.

37. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням.

38. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за ЗОДСС у зв'язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням, правильність їх вплати. Розміри допомоги.

39. Умови надання та тривалість виплати допомоги по вагітності та пологів за ЗОДСС у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням, правильність їх виплати. Розміри допомоги.

40. Умови надання та тривалість виплати допомоги при народженні дитини за ЗОДСС у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням, правильність їх виплати. Розміри допомоги.

41. Умови надання та тривалість виплати по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за ЗОДСС у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням, правильність їх виплати. Допомога на поховання. Розміри допомоги.

42. Допомога на поховання за загальнообов’язковим державним страхуванням у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Розміри допомоги.

42. Допомога на поховання за загальнообов’язковим державним страхуванням у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Розміри допомоги.

43. Умови забезпечення оздоровчих заходів за ЗОДСС у зв’язку з ТВП та витратами, зумовленими народженням та похованням.

44. Необхідність та сутність загальнообов’язкового держ. соц. мед. страх.

45. Мета та принципи загальнообов’язкового держ. соц. мед. страх.

46. Визначення термінів: медична допомога, медична послуга, надавання медичних послуг, об’єкт СМС, страховий випадок, суб’єкти СМС.

47. Суб’єкти загальнообов’язкового держ. соц. мед. страх.

48. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному медичному страхуванню.

49. Організаційна схема державного обов'язкового соціального медичного страхування.

50. Управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.

51. Управління фондом державного обов'язкового соціального медичного страхування.

52. Правління Фонду державного обов'язкового соціального медичногострахування та його повноваження.

53. Нагляд за діяльністю Фонду державного обов'язкового соціального медичного страхування.

54. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

55. Джерела формування коштів фонду ЗОДСМС/

56. Порядок використання коштів Фонду ЗОДСМС.

57. Визначення розміру страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.

58. Порядок обчислення та сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.

59. Договір про надання медичних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.

60. Медичні послуги, що надаються за ЗОДСМС.

61. Права та обов'язки страхувальників та за страхованої особи за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.

62. Права та обов*язки надавача медичних послуг за ЗОДСМС.

63. Відповідальність суб*єктів ЗОДСМС та надавачів мед послуг.

64. Необхідність та сутність ЗОДСС від нещасного випадку на в-ві та проф. Захворювання.

65. Суб*єкти ЗОДСС від нещасного випадку на в-ві та проф. захворювань.

66. Поняття об*єкту страх ризику, страх випадку в ЗОДСС від нещасного випадку на в-ві та проф. зохвор.

67. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом ЗОДСС від нещасного випадку та проф захворювань.

68. Профілактика нещасних випадків на вир-ві за ЗОДСС від нещасного випадку та проф. захворювань.

69. Страхові експерти з охорони праці, їх права та ф-ції.

70. Порядок визначення ступеня втрати працездатності потерпілого в ЗОДСС від нещасного випадку на в-ві або проф. захворювання.

71. Види страхових виплат. Порядок і строки проведення страхових виплат за ЗОДСС він нещасного випадку на в-ві та проф. захворювань.

72. Відмова у страхових виплатах та наданні соц послуг за ЗОДСС від нещасних випадків та проф. захворювань.

73. Принципи страхових виплат і надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

74. Система фінансування та джерела коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

75. Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

76. Необхідність та сутність загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

77. Терміни, які вживаються в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

78. Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

79. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

80. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги за загальнообов'язковим державним соц страх-ням на випадок безробіття.

81.Джерела коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

82. Використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

83. Визначення розміру страхових внесків. Порядок і строки їх сплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

84. Умови надання і тривалість виплати допомоги по безробіттю за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Розміри допомоги.

85. Умови надання одноразової виплати допомоги для організації безробітним підприємницької діяльності за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Розміри допомоги.

86. Умови надання і тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Розміри допомоги.

87. Умови надання і тривалість виплати допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Розмір допомоги.

88. Умови надання і тривалість матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. Допомога на поховання. Розміри допомоги.

89. Необхідність та сутність ДПС.

90. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

91. Солідарна та накопичувальна пенсійні системи їх відмінності.

92. Суб’єкти ДПС їх функції.

93. Суб’єкти НПС їх функції.

94. Принципи недержавного пенсійного забезпечення.

95. Принципи ЗДПС.

96. Види пенсійних виплат за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі пенсійного страхування.

97. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувального фонду в системі пенсійного страхування.

98. Страхові внески на ЗДПС, порядок їх нарахування.

99. Персоніфікований облік у системі ЗДПС, його сутність.

100. Джерела інформації для системи персоніфікованого обліку у системі ПЗ.

101. Страховий стаж у солідарній системі пенсійного страхування та порядок його обчислення.

102. Пенсія за віком в ССПС, розмір та умови її призначення.

103. Пенсія за інвалідністю в ССПС, розмір та умови її призначення.

104. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в ССПС, розмір та умови її призначення.

105. Джерела формування коштів Пенсійного фонду. Резерв коштів Пенсійного фонду.

106. Джерела формування коштів накопичувального фонду.

107. Відповідальність платників збору до Пенсійного фонду за ЗДПС.

108. Контроль за сплатою пенсійного збору платниками до Пенсійного фонду за ЗДПС.

 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЗОДСС)

 

Види державних пенсій. 74

Види ЗОДСС. 4

Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за ЗОДСС. 12

Види страхових виплат. Порядок і строки проведення страхових виплат за ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 45

Визначення розміру страхових внесків за ЗОД медичним страхуванням. Порядок обчислення та сплати страхових внесків. 59

Визначення розміру страхових внесків. Порядок і строки їх сплати за ЗОДСС на випадок безробіття. 70

Виконавчі дирекції фондів ЗОДСС та їх повноваження. 18

Використання коштів фондів ЗОДСС. 11

Використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 69

Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних послуг за ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз 46

Відповідальність суб’єктів соціального страхування. 22

Джерела формування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 10

Джерела формування коштів фонду ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою витратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 30

Джерела формування коштів ЗОДСС на випадок безробіття. 68

Джерела формування коштів накопичувального фонду та їх використання. 82

Джерела формування коштів Пенсійного фонду. 80

Джерела формування коштів фонду ЗОДС медичного страхування. 57

Договір про надання медичних послуг за ЗОДС медичним страхуванням. 55

Документи, необхідні для призначення та виплати матеріального забезпечення та надання послуг з Фонду соціального страхування тимчасової витрати працездатності. 37

Законодавча база ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 26

Медичні послуги, що надаються за ЗОДС медичним страхуванням. 56

Мета та принципи ЗОДС медичного страхування. 51

Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 19

Наглядові ради ЗОДСС та їх повноваження. 20

Напрямки вдосконалення державної політики у сфері СС.

Напрямки використання коштів фонду ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою витратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 31

Необхідність і значення державного регулювання СС. 13

Необхідність і значення страхування тимчасової витрати працездатності. 24

Необхідність та сутність ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 38

Необхідність та сутність ЗОДССна випадок безробіття. 60

Об’єкт, страховий ризик, страхові випадки та страховий стаж в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. 5

Організаційна схема державного обов’язкового медичного страхування.

Пенсії за віком. Умови призначення та розміри пенсії за віком. 76

Пенсії за інвалідністю. Умови призначення та розміри пенсії за інвалідністю. 77

Пенсійне страхування: необхідність та значення.

Пенсійні виплати за розрахунок коштів Накопичувального фонду. 79

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 78

Умови призначення та розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за ЗОДСС. 8

Поняття об’єкта, страхового випадку, медичної послуги, медичної (лікувально-профілактична) допомоги в ЗОДС медичному страхуванні. 52

Поняття об’єкту, страхового ризику, страхового випадку за ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 40

Поняття об’єкту; страхового ризику, випадку; часткового безробіття; страхового стажу в ЗОДСС на випадок безробіття. 61

Поняття страхових фондів ЗОДСС. 9

Поняття страхового ризику, страхового випадку, страхового стажу страхових внесків їх взаємозв’язок в ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 27

Поняття та необхідність ЗОДСС 1

Порядок визначення страхових внесків, порядок і строки їх сплати. 29

Порядок визначення ступеня втрати працездатності потерпілого за ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 44

Порядок використання коштів Пенсійного фонду. 81

Порядок використання коштів фонду ЗОДС медичного страхування.

Порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків за державним пенсійним страхуванням. 75

Права та обов’язки суб’єктів ЗОДСС. 21

Правління фондів ЗОДСС та їх повноваження. 17

Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 28

Правове забезпечення СС. 14

Принципи державного пенсійного страхуванн 71

Принципи ЗОДСС. 3

Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг за ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз 47

Профілактика нещасних випадків за ЗОДСС від нещасних випадків на виробництві та пз. 42

Система фінансування та джерела коштів Фонду ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз 48

Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом СС від нещасного випадку на виробництві та пз. 41

Страховий стаж, середня заробітна плата та порядок її обчислення в ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою витратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 32

Страхові експерти з охорони праці, їх права та функції. 43

Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 49

Страхові фонди ЗОДСС та управління ними. 16

Структура системи пенсійного страхування в Україні. 72

Суб’єкти ЗОДСС на випадок безробіття. 62

Суб’єкти ЗОДСС від нещасного випадку на виробництві та пз. 39

Суб’єкти ЗОДСС медичного страхування. 53

Суб’єкти ЗОДСС: страховики, страхувальники, застраховані особи, особи, які підлягають загальнообов’язкового державного соціального страхування. 6

Суб’єкти ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. 25

Суб’єкти системи пенсійного страхування. 73

Сутність та необхідність ЗОДС медичного страхування. 50

Умови забезпечення оздоровчих заходів з ЗОДСС у зв’язку з тимчасовою витратою працездатності та витратами зумовленими похованням. 36

Умови надання допомоги на поховання. Розміри допомоги. 35

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, тривалість її виплати. Розміри допомоги. 33

Умови надання і тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю. Розміри допомоги. 63

Умови надання і тривалість виплати допомоги при вагітності і пологах. Розміри допомоги. 34

Умови надання і тривалість виплати допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного. Розміри допомоги. 65

Умови надання і тривалість матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні. Розміри допомоги. 67

Умови надання і тривалість матеріальної допомоги по безробіттю. Розміри допомоги. 66

Умови надання одноразової виплата для організації безробітним підприємницької діяльності. Розміри допомоги. 64

Умови надання соціальних послуг та матеріального забезпечення особам за ЗОДСС. 7

Управління ЗОДСС.
Переглядів: 5633 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (2)

Переглядів: 1848 | Додав: FreeDOM | Дата: 14.09.2012 | Коментарі (0)

1 2 3 »


Конструктор сайтів - uCoz
Copyright //strakhuvannya.at.ua © 2021